חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:46 זריחה: 5:48 י"ב בתמוז התשפ"ד, 18/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מופתים בהעלם
מעשה רב

מדורים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת תולדות | בירור, לא גן עדן
התוועדות כיחידות
חייו המיוחדים של 'עולה תמימה'
חידוש בעניין השליחות
קדוש וטהור
פרשת תולדות
הבחירה נמצאת בידינו
מופתים בהעלם
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

ומכיון שבעת קבלת נשיאותו התנה כ"ק מו"ח אדמו"ר שיהי' בחסד וברחמים, והרבי הוא תכלית הטוב והחסד, לכן הגם שההוא איננו רוצה עדיין לציית, מחכה הרבי אולי יציית...

בכלל, הראה כ"ק מו"ח אדמו"ר בשנה האחרונה ריבוי מופתים, אלא שאלו שרצו לראות ראו זאת, ואלו שלא רצו לראות לא ראו. ואף שלא ראו אין זה אומר שהמופתים לא היו אלא שזהו על דרך "אין בעל הנס מכיר בניסו הגם שודאי ישנו נס.

לדוגמא:

אברך אחד בא וסיפר שביכלתו לקבל משרה, והרבי עונה לו: כשיקבל את המשרה יפריש לצדקה כל כך הרבה עד שירגיש שקשה לו.

ראיתי בשעת מעשה שאינו מסכים לכך, ומהרהר לעצמו שיתן לצדקה משהו בלבד יותר מרגילותו.

לפני שבועות אחדים אני פוגש את האברך ושואל אותו: מה נשמע? והוא עונה לי: הבעה"ב עדיין אינו מוכן.

[כמו כן נכנס אחד והתאונן שישנם אבנים, אני לא מתכוון לאבנים טובות, אלא פשוט לאבנים שנכנסו שלא במקומם, הם נכנסו לכליות. ואמרו לו עצה וכו' ולבסוף נפלו האבנים. הרי זה מופת גלוי, והוא עדיין הולך ומחפש את הרופא, אלא שלא יכול למצוא אותו כי הרופא לא בבית].

וכאן נשאלת השאלה: הן אמת שהבעה"ב הוא יהודי בעל בחירה, אבל הוא אינו בעל בחירה על מה שמגיע ליהודי שני, ומכיון שהיהודי השני זקוק למשרה הכיצד הוא אינו מוכן?

אלא זוהי הוראה ברורה שזה שצריך לקבל את המשרה אינו מוכן.

ומכיון שבעת קבלת נשיאותו התנה כ"ק מו"ח אדמו"ר שיהי' בחסד וברחמים, והרבי הוא תכלית הטוב והחסד, לכן הגם שההוא איננו רוצה עדיין לציית, מחכה הרבי אולי יציית. וזהו מה שהראו לו הוראה באצבע שהבעה"ב עדיין אינו מוכן.

אך עדיין יש להבין, למה הי' הרבי צריך לומר בצורה כזאת שההוא יחשוב וכו' הרי הי' יכול לומר ברור?

והביאור בזה עפ"י המבואר באחר המאמרים הראשונים של הרבי מהר"ש שאמרו עוד בחיי הצ"צ:

[במאמר המוסגר: בין הענינים שכ"ק מו"ח אדמו"ר רצה שידפיסו היו מאמרי אדמו"ר מהר"ש, ולהדפיס על הסדר, היינו, מאז שהחל לומר חסידות – הרבי המהר"ש התחיל לומר חסידות כבר בחיי הצ"צ, ועל כך כתב לו הצ"צ בכתב רבנות: ראיתי דא"ח שלך והוטב בעיני].

במאמר ד"ה "זכור את יום השבת לקדשו" מבאר שישנם ב' סוגי המשכות: אופן א – המשכה בסדר והדרגה, והאופן הב' – המשכה שלמעלה מסדר והדרגה.

ומבאר בהמאמר שבאופן הא' מכיון שהוא בסדר והדרגה, יכולה לבוא ההמשכה בגילוי. משא"כ האופן השני בהמשכה, שלמעלה מסדר אין ההמשכה יכולה לבוא בגלוי כדי שלא יזיק עין הרע, וכדי שלא יתעוררו אלו המחפשים לקטרג ורוצים לומר האם הוא ראוי, לכן מוכרחת ההשפעה לבוא מקודם בהעלם ורק לאח"ז יכולה לבוא בגילוי.

ועפי"ז יובן מדוע השתדל הרבי שמופתים יהיו בהעלם – כדי שלא תשלוט עין הרע.

(משיחת ש"פ וארא, תשי"א)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)