חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:46 ז' בתמוז התשפ"ד, 13/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

פטירת שרה
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1716 - כל המדורים ברצף
ההתמודדויות שמאחורי החיוך
יש חדש
המהפך של תפילת מנחה
פטירת שרה
לאכול תחילה
שלוחים כל היממה
כרטיס ליהדות
גאולת ה'שושנה' מייד
האלבום החדש חוזר לאותנטיות
שכר שדכן

חיבור ופירוד היסודות

״ותמת שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען״ (בראשית כג,ב). ״ותמת שרה״ – זה הגוף. ״בקריית ארבע״ – אלה ארבעת היסודות אש רוח מים ועפר, המתפרדים בשעת מיתה. ״היא חברון״ – ארבעת היסודות היו מחוברים בגוף בחייו. ״בארץ כנען״ – בעולם הזה.

(זוהר)

העולם כארץ כנען

מדוע נקרא העולם הזה 'ארץ כנען'? 'כנען' מורה על מסחר, ככתוב (הושע יב) ״כנען בידו מאזני מרמה״. הנשמה יורדת לעולם הזה כדי לעשות 'מסחר' – לקנות תורה ומעשים טובים. דבר זה אפשרי אך ורק בעולם הזה, ככתוב (דברים ז) ״היום לעשותם״.

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

שבחה של אם

"ויבוא אברהם" (בראשית כג,ב). אומר המדרש: ״מהיכן בא? מהר המוריה״. כשהספיד אברהם את שרה הביא לדוגמה את מעשה העקידה, שהייתה בהר המוריה. מזה בא לידי שבחה של שרה, שגידלה וחינכה בן שהיה מוכן למסור את נפשו למען ה׳ יתברך.

(הדרש והעיון)

קם מהשבר

״ויקם אברהם מעל פני מתו״ (בראשית כג,ג). בדרך כלל צרה ואסון שוברים את האדם, הוא נופל ויורד ממדריגתו וייאוש תוקף אותו. אבל אברהם קם מהמכה במלוא שיעור קומתו.

(מנחת עני)

אדון אחד בלבד

״שמענו אדוני, נשיא אלוקים אתה בתוכנו״ (בראשית כג,ו). בני חת קראו לאברהם כמה וכמה פעמים 'אדוני', ואילו אברהם לא השיב להם אפילו פעם אחת בתואר זה. אברהם נתן להם את מיטב כספו, אף השתחווה להם, אבל 'אדוני' לא אמר, כי אין אדון לאברהם אלא הקב״ה.

(עטורי תורה)

כבוד בחיים

פעמים רבות כך נוהגים בנשיא אלוקים אחרי מותו: הלוויה, הספדים וקבורה ברוב פאר וכבוד, ואילו בחייו עזוב הוא לנפשו ואין דורש לו.

(עטורי תורה)

דרך-ארץ

״ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת״ (בראשית כג,ז). אף-על-פי שאברהם היה שרוי באבל כבד על פטירת אשתו, שהיה טפל אליה בנביאות, בכל-זאת לא החסיר מכל הנימוסים של דרך-ארץ והחזקת טובה. מכאן מוסר השכל, עד כמה צריכים להיזהר בכבוד הזולת ודרך-ארץ.

(הרב יעקב-משה חרל״פ)

טענה מופרכת

״ואחרי-כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה״ (בראשית כג,יט). בני ישמעאל טוענים שמערת המכפלה שייכת להם בשל היותם צאצאיו של אברהם. כמה תשובות בדבר: א) לישמעאל לא הייתה זכות ירושה, כי הוא בן השפחה ואין בן השפחה יורש. ב) לישמעאל אין שום קשר למערה שנקנתה בעבור קבורת שרה. ג) הערבים הגרים בארץ ישראל ובשכנותיה רובם ככולם אינם צאצאי ישמעאל.

(הרבי מליובאוויטש)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)