חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:46 זריחה: 5:48 י"ב בתמוז התשפ"ד, 18/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
חיי שרה | פירות רוחניים
לספר לדרים בברוקלין
ההוראה מחודש כסליו: אין להתפעל מהגלות!
ודאי ימהר הקב"ה את הגאולה שלא נישאר רגע מיותר בגלות
"קבלות פנים" והתוועדויות שלוחי הרבי
פרשת חיי-שרה
גילוי אור המשלח
תפילת הניצחון והאתהפכא
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי, ערש"ק, כ"ד מר- חשון

לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-10:15. בדרכו עודד מידי פעם כרגיל, כאשר מאות שלוחי-קודש עומדים צפופים משני צדי השביל, לחזות בפני הקודש. חלקם, שביקור זה להם הפעם הראשונה, מברכים את ברכת ״שהחיינו״.

היום כתבו מחדש בצבע שחור בולט מעל הפתח הראשי של 770 את האותיות ״בית אגודת חסידי חב״ד אוהל יוסף יצחק ליובאוויטש״.

תפילת מנחה התקיימה בזמנה. לפני התפילה חילק הרבי מטבעות לצדקה למעלה ליד המעלית.

לקבלת שבת נכנס הרבי ב-5:30. ב'לכה דודי' נגנו בתחילה 'מארש' ר״ח כסלו הידוע, ואח״כ ניגון ״בך ה' חסיתי״, כשכל הזמן מעודד כ״ק אד״ש בחוזק.

אחרי 'בואי בשלום' המשיך הרבי לעודד את השירה בחוזק רב, תוך תנועות ב' ידיו הק' יחד! על הסטענדער, משך זמן ארוך.

שב"ק פ' חיי שרה, מבה"ח כסלו, כ"ה חשון - דידן נצח!

לתהלים ירד הרבי ב-8:40, כשרק התהלים בידו הק'. במשך כל אמירת התהלים עמד הרבי על רגליו. כשסיים הקהל, המשיך הרבי מעט עד שסיים את הפרק, אח״כ פנה וירד מהבמה. הפרק בו עמד הרבי היה ק״כ. ירד לתפילת שחרית ב-10:40. כשניגנו ״שיבנה ביהמ״ק״ עודד שוב ושוב בחזקה וכפלו את הניגון שלוש פעמים.

עקב סידור הזאל להתוועדות מאתמול, מחמת ריבוי השלוחים שי' כן ירבו, התקיימה קריאת התורה וההפטרה ב'מזרח' ליד ארון הקודש, על הבימה הקטנה.

נראה שהרבי אמר את ההפטרה בקול יותר מהרגיל, כך שאף אלו שעמדו מאחורי הבימה, בחלק די גדול מהזאל, יכלו לשמוע.

בהיכנס הרבי להתוועדות ניגנו את ה'מארש' דר״ח כסלו. אחרי הברכה על היין והטעימה מהמזונות ניגנו 'זאל שוין זיין די גאולה'. באמצע השירה נתן פרוסת עוגה לילד הקטן ממשפחת שארף שי'.

השיחה הראשונה הייתה ארוכה, כשלושת רבעי שעה לערך, והרבה עניינים ו״גילויים״ היו בה. דובר באריכות בנוגע לשליחות הגאולה ״שלח נא ביד תשלח״. אמר ש״מלכויות מתגרות זו בזו״ כפי שרואים שאומות-העולם נפגשים בטענה שכוונתם לשלום, אך כשמגיע לפועל ״לא דובים ולא יער״! ועוד דברים נפלאים. אח״כ ניגנו 'דידן נצח', בקשר עם ה'דידן נצח' שהיה ביום זה בשנת ה'תשמ״ח.

השיחה השניה נסובה על ההוראה משליחות אליעזר בשידוך יצחק ורבקה, ע״פ המבואר בלקו״ת, ואמר שבנוגע לפועל יש ללמוד את ספרי תו״א ולקו״ת, כמו לימוד כל הרמב״ם! אחרי השיחה ניגנו ״עד מתי״ וכ״ק אד״ש עודד בחוזק,

באמצע השירה עודד לעבר המשב״ק הרה״ח ר' שד״ב שי' גאנזבורג.

בשיחה השלישית הייתה שקו״ט נפלאה בגדר שליחותו של אליעזר, ומסירת ה״שטר מתנה״ ע״י אברהם לידו, האם זה בגדר שליח, ובזה גופא - באיזו דרגה. שמא רק כשדכן בלבד, או בגדר תלמיד וכו'. אחר השיחה ניגנו ״שובה ה' עד מתי״, וכאן עודד הרבי בתחילה ביד א' פעם בזו ופעם בזו בחוזק רב, ואח״כ התחיל בב' ידיו הק' יחד ביתר שאת ועוז כו״כ פעמים לפי קצב הניגון. בתנועה הידועה סימן לנגן כמה פעמים שוב ושוב.

סימן להרה״ח ר' שמואל שי' לו לומר 'לחיים', ואח״כ עודד לעברו. אח״כ התחיל הרבי בעצמו 'ניעט ניעט', כשכל הקהל מצטרף.

פתח בשיחה רביעית והזכיר ע״ד חלוקת משקה 'המשמח'. 56 (!) בקבוקים עלו על שולחנו של הרבי, והסדר הי' כך: בתחילה מזג מכל בקבוק לתוך גביעו הק', וכשזה התמלא המשיך למזוג לתוך 2 כוסות זכוכית נוספים. בהמשך מזג מגביעו לשאר הבקבוקים, ושכלה היין מן הגביע, מזג מהכוסות הנוספים לתוך גביעו, ומגביעו לבקבוקים. לתוך כל כוס של לוקחי המשקה מזג מהבקבוק השייך לו, תוך כדי אמירת ״לחיים ולברכה״.

הבקבוק הראשון ניתן עבור "כינוס השלוחים", להמארגנים המזכיר ר' יהודה קרינסקי, ר' משה  קוטלרסקי ור' ליפא ברנן. אח"כ פנה כ"ק אד׳׳ש למזכיר הרה׳׳ח ר' חמ"א שי' חדקוב, ומזג לו גם מאותו בקבוק.

שוב פנה כ׳׳ק אד׳׳ש למזכיר הר"י קרינסקי ואמר לו שיכריז ג"כ "להביא לימות המשיח" (- זו "כותרת" הכינוס השתא).

את הבקבוק האחרון לקח המשב׳׳ק ר' מאיר שי' הארליג, שהכריז (הי' שקט מיוחד לכבוד ההכרזה) ע"ד סעודת ההודאה רבתי - ההתוועדות שתתקיים לכבוד יום הבהיר ר"ח כסלו ב-770.

הרבי שאל האם כולם קיבלו, והתחיל לנגן את ניגון ההקפות לאביו ז"ל תוך כדי עידוד השירה בתנועות ידו הק' והמשיך לעודד משך זמן. טעם מהמזונות ואח"כ הזכיר ע"ד ברכה אחרונה.

ההתוועדות הסתיימה ב-4:15. היא התארכה במיוחד בגלל ריבוי לוקחי המשקה הפעם. הרבי בירך מתוך הסידור, נטל ידיו הק' ונעמד לתפילת מנחה.

"שים שלום" ניגנו כרגיל בניגון "וביום שמחתכם", כשבתחילה מעודד הרבי בידו לעבר ילדי שארף שי', ואח"כ בב' ידיו הק' יחד על הסטענדער.

תפילת מעריב התקיימה בשעה 6:35 בזאל הגדול עקב ריבוי האורחים.

יום ראשון, כ״ו מר-חשון

בסיום תפילת שחרית הכריז הגבאי שתפילת מנחה יתפללו "כשיהיו מוכנים".

בשעה 1:25 הודיע הרבי שיתפללו מנחה לפני החלוקה! מיד סידרו והכינו חברי המזכירות את גן עדן התחתון ובשעה 1:35 יצא הרבי מחדרו לתפילה.

הסטענדער עמד בצד שמאל (כשהפנים למזרח) צמוד לכותל חדרו של הרבי (לימין הנכנס בפתח). הרבי יצא עם ב' סידורים, מסר א' לחתן בצירוף מטבעות לצדקה, ובירכו. אח"כ שאל האם יש כאן מחותן, והצביע הריל"ג על אח הכלה וגם לו נתן הרבי מטבעות לצדקה. הרבי נעמד על מקומו ליד הסטענדער, והתפללו מנחה בצירוף 15 אנשים נוספים בלבד! הש"ץ הי' המשב׳׳ק הרה"ח רשד"ב שי' גאנזבורג.

בסיום התפילה נכנס לחדרו למשך דקה אחת, ויצא מיד לחלוקת הדולרים. החלוקה החלה ב-1:55 והסתיימה ב-6:45.

לפי תכנית כינוס השלוחים, עברו כל השלוחים יחד לפני הרבי, כמה מהם - עם משפחותיהם. לכ"א מהם נתן הרבי ב' שטרות.

מאוחר יותר אחר- הצהריים התקיימה ב-770 הכנסת ס"ת שנכתב ע"י כל יהודי מרוקו לזכות הרבי, ולע"נ הרבנית הצדקנית נ"ע. ר' לייבל שי' רסקין, פתח את השמחה בהכרזה ש"כעת עבר הרב משה העכט אצל הרבי בדולרים והרבי אמר לו: בוודאי תשתתף בהכנסת ס"ת". בית הכנסת היה מלא באנשים, והשמחה הרקיעה שחקים.

ב-6:55 ירד הרבי לתפילת מעריב.

יום שני, ז״ך מר-חשון

במרכז תפילת שחרית עמדה הקריאה לראשונה בספר התורה החדש, שאך אתמול נחגגה הכנסתו לארון הקודש ב-770. בתום הקריאה אחרי "ובא לציון גואל" החזירו את סה"ת לארון-קודש תוך כדי שירה וריקודים בניגון "שישו ושמחו בשמחת תורה". הרבי עודד בדפיקות קלות על הסטנדר בידו הימנית כשפניו הק' לעבר ארון הקודש, כשמדי פעם פונה לעבר הקהל ומעודד בחזקה בתנופת יד. המעמד נמשך זמן קצר כשכל העת מרחשות שפתיו הק'.

כשנסתיימה התפילה מיהרו כל השלוחים החוצה, לתמונה הקבוצתית המסורתית. מבצע צילום התמונה הזו נהיה קשה משנה לשנה בעקבות הגידול המבורך בצבא הרבי. חברה מיוחדת לקחה את התפקיד לידיה והגיעה למקום עם מצלמת ענק. פירמידה הוקמה לאורך כל חזית בנין 770, וכשהתמלאה בשלוחים הגיע עובי חגורת-האדם לתוך ה'סערויס ליין', כן ירבו ויפרצו ויעצמו במאוד.

באמצע הצילום הכריז השליח הפועל בכולל "תפארת זקנים" בברוקלין ר' מנחם נחום שי' גרליצקי: "יחי אדוננו מורנו ורבינו"! וכולם אחריו בקול ענות גבורה: "יחי"!

במהלך הצילום שהתארך מאד שרו השלוחים יחד 'מארש' נאפוליון, ומארש ר"ח כסלו, והמשיכו אחר כך בשמחה וריקודים.

מיד אחרי שחרית נודע על החדשה המסעירה:

לרגל כינוס השלוחים וסיום והכנסת הס"ת אתמול, יחלק הערב כ״ק אד״ש לכאו״א: קונטרס מאמר דא״ח, שטרות שליחות לצדקה ו...׳לעקאח׳! חיש מהר התפרסמה הבשורה הטובה וכולם מצפים לרדת הלילה...

ב-1:30 נסע הרבי למקווה כשבצאתו חילק צדקה ליד המכונית. ב-3:15 נסע לאוהל ושוב חילק לצדקה בחוץ כ״ק אד״ש חזר מהאוהל ב-6:40, ואחר דקות מספר ירד לתפילות מנחה-מעריב. אחר התפילה הוכרז שהחלוקה תתקיים בעוד כחצי שעה ליד היכל קדשו - חדרו הק'.

אלא... שבשעה 7:45 נודע על הפתעה נוספת: כ״ק אד״ש יאמר עוד מעט שיחה למטה! ממילא תהיה גם החלוקה בזאל הגדול. העומדים בתור רצו פנימה, וגם התמימים שהלכו לארוחת ערב זריזה בחדר האוכל - הוזעקו משם ע״י שתי הצפירות המשמשות סימן לשיחת פתאומית.

בעשרה לשמונה יצא הרבי מחדרו כשמחזיק בידו הק' בתיקיית הפ״נ הכללי עליו חתומים כל השלוחים. לא היה חגור באבנט, ירד למטה ופתח בשיחה שארכה כ-30 דקות. השיחה הייתה מיוחדת ביותר ובה הסביר כ״ק אד״ש את תפקיד השלוחים, והתייחס לכינוס השלוחים הנוכחי ול'מוטו' שלו ״להביא לימות המשיח״. גם אמר כמו שאומרים לילד יהודי בהיכנסו ל'חדר'...

אחרי השיחה ירד הרבי למקום חלוקת הדולרים והחל בחלוקת הקונטרס ״סיום והכנסת ספר תורה״, שניתן בתוך נרתיק פלסטיק רך, כשבפנים גם פרוסת ה'לעקח' ו-2 שטרות - שליחות לצדקה.

לכו״כ אמר ״ברכה והצלחה״, ולילדים שאמרו ״משיח נאו״ וכיו״ב ענה ״אמן, בחיוך. לר' משה העכט ולחתנו חייך חיוך רחב. גם הרב ר' יצחק דוד גרוסמן, הצלם ר' יוסי מלמד ור' לייבל שי' זאייאנץ מברזיל זכו לחיוך מקרב. ר' לייבל, נתן לרבי בשעת מעשה 2 טופסי תניא שהודפסו בשני מקומות חדשים.

החלוקה שהחלה ב- 8:20 והסתיימה ב12:15. הרבי לקח וצירף 2 קונטרסים (בגומי) לתיקיית הפ"נים, הוסיף עליהם קונטרס שלישי ואת 2 טופסי התניא החדשים, ויצא כשמעודד את השירה בחוזק רב.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)