חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:50 י"ד בתמוז התשפ"ד, 20/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עת לדעת


מאת: בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט
נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
חיי שרה | פירות רוחניים
לספר לדרים בברוקלין
ההוראה מחודש כסליו: אין להתפעל מהגלות!
ודאי ימהר הקב"ה את הגאולה שלא נישאר רגע מיותר בגלות
"קבלות פנים" והתוועדויות שלוחי הרבי
פרשת חיי-שרה
גילוי אור המשלח
תפילת הניצחון והאתהפכא
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

כ"ה מר-חשון

תש"ג

חתנו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, הרה"ח ר' מנחם מענדל הכהן הי"ד הורנשטיין - בן הרה"ח ר' משה הכהן והרבנית חי' מושקא (בת כ"ק אדמו"ר מהר"ש) - נרצח בידי הנאצים ימ"ש בטרבלינקה.

תשמ"ח

יום בו אושר (לאחר הערעור) ה"דידן נצח" באופן גלוי לעיני כל העמים, בנוגע לספרי וכתבי רבותינו נשיאינו שבספריית ליובאוויטש.

תנש"א

בסמיכות לכ"ף חשון, נמצא מאמר חדש מכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב שלא ראה עדיין את אור הדפוס – ד"ה "אנכי מגן לך תרע"ח". על אף שרק ארבעה ימים קודם לכן, בליל כ' חשון, חילק הרבי את קונטרס עץ-החיים, הודיע הרבי שכיון שדוקא עתה נתגלה כתב היד בהשגחה פרטית, יש להדפיס ולחלק גם אותו.

(סה"ש תנש"א ח"א ע' 137)

על דף הכריכה נתווסף הכיתוב "כ"ף מרחשון ה'תנש"א". המאמר הונח בעטיפת פלסטיק מיוחדת, וניתן בצירוף שטר של דולר לצדקה, ביום הבהיר כ"ה חשון – דידן נצח.  בחלוקה עברו למעלה משבעת אלפים איש, אנשים נשים וטף.

כ"ז מר-חשון

תרכ"א

הברית מילה של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב היתה אמורה להתקיים היום, אך נאלצו לדחות את  הברית.

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק ציוה להביא משקה ומזונות, כנהוג, שתה "לחיים" ואמר מאמר חסידות (הברית התקיימה כעבור חודש, בכ"ו כסלו).

(ספר התולדות אדמו"ר מוהרש"ב ע' 6)

תשמ"ח

היום שבו ניתן הצו הסופי להחזיר את הספרים שנלקחו מהספרייה, ושבתוך כמה ימים ישובו הספרים למקומם בפועל ממש.

הרבי רצה שהספרים יגיעו עוד לפני שבת קודש, אולם לפועל נודע שהספרים יגיעו רק ביום ב' – ב' כסלו.

תשנ"ב

בחודש כסלו תנש"א התחילו יהודי מדינת מרוקו ובראשם השליח הרה"ת ר' יהודא לייב ע"ה ראסקין, לכתוב ספר תורה לזכות הרבי, ולעילוי נשמת הרבנית הצדקנית חי' מושקא ע"ה.

בחודש חשון ה'תשנ"ב הסתיימה כתיבת ספר התורה, וכשהגיע הרב רסקין לכינוס השלוחים העולמי, הביא עמו את הספר תורה על מנת להכניסו למקומם ב-770. הכנסת ספר-התורה התקיימה בכ"ו חשון. למחרתו ביום כ"ז חשון, לאחר תפילת שחרית, נודע שהרבי יחלק "קונטרס – סיום והכנסת ספר תורה" (כמו"כ צויין על הקונטרס: "הוצאה מיוחדת"). כריכת הקונטרס הייתה חומה ודומה קצת לקלף... הוא ניתן בתוך נרתיק פלסטיק, כשבפנים נמצאים גם פרוסת ה"לעקאח" ו-2 שטרות שליחות לצדקה.

החלוקה היתה לאחר תפילת ערבית.

(ראה ביומן)

כ"ח מר-חשון

תער"ב

יום פטירתו של הרה"ח ר' מיכאל בלינער מנעוול (מיכאל דער אלטער), מהמפורסמים בין גדולי וזקני החסידים אשר שימש עוד את כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, והיה משפיע בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש, כמעט מיום הוסדה. משפיע בליובאוויטש. נפטר במוצאי שבת קודש.

בהלווייתו שהיתה למחרת השתתף כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ היה מנושאי המיטה עד בית החיים.

בסוף ימיו כשלא היה בכחו של ר' מיכאל ללמוד עם הבחורים, רצתה הנהלת הישיבה לפטר אותו, ולחסוך בכך את משכורתו, אולם כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב התנגד לכך, באמרו שעצם נוכחותו של ר' מיכאל בישיבה יש לה השפעה מועילה על התלמידים.

(ליובאוויטש וחייליה ע' 43 ואילך. ימי חב"ד ע' 48)

תרע"ו

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ הגיעו יחד עם משפחותיהם לרוסטוב ושם קבעו את מושבם. כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ התגורר בעיר עד כ"ג אייר תרפ"ד. שמונה וחצי שנים היתה העיר רוסטוב בירת חב"ד.

(קובץ 'ר' שילם' ע' 37)

תשל"ח

כ"ק אדמו"ר יצא לראשונה מאז האירוע שהתרחש בשמיני עצרת - מבנין 770 ונכנס לבנין הספריה, על מנת לראות את הספרים וכתבי היד שהגיעו אז מפולין.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)