חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:24 ט"ז בכסליו התשפ"ד, 29/11/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"קבלות פנים" והתוועדויות שלוחי הרבי
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
חיי שרה | פירות רוחניים
לספר לדרים בברוקלין
ההוראה מחודש כסליו: אין להתפעל מהגלות!
ודאי ימהר הקב"ה את הגאולה שלא נישאר רגע מיותר בגלות
"קבלות פנים" והתוועדויות שלוחי הרבי
פרשת חיי-שרה
גילוי אור המשלח
תפילת הניצחון והאתהפכא
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

אחד הפרויקטים האחרונים של השד"ר ר' בן ציון שמטוב חודש לפני פטירתו עם שלוחי הרבי לאוסטרליה כשביקרו בירושלים ת"ו

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

להלן כרוז שהתפרסם בחוצות כפר חב"ד בשנת תשל"א:

"ב"ה ח"י אייר ה'תשל"א

"לכל תושבי הכפר

"שלום וברכה!

"כידוע הגיעו השבוע לאה"ק שליחי כ"ק אדמו"ר שליט"א.

"כ"ק אד"ש הואיל להורות להם כי בדרכם לאוסטרליא תחנתם הראשונה תהי' באה"ק.

"במשך השבוע ביקרו השליחים בריכוזי אנ"ש ובמוסדות חב"ד.

"ביום ראשון כ"א באייר, היום האחרון לשהותם באה"ק תיערך התוועדות רבתי – מסיבת פרידה לכבודם.

"ההתוועדות תתקיים אי"ה בשעה 7 בערב בבית הכנסת הגדול.

"כל תושבי הכפר מוזמנים בזה להשתתף במסיבת פרידה לשליחי כ"ק אדמו"ר שליט"א.

"נ.ב.

"מאחר שהשליחים שיחי' עומדים לנסוע אי"ה בדרכם צלחה עוד באותו ערב, לפיכך מתבקשים אנ"ש שיחי' לדייק ולבוא בזמן.

"בכבוד ובברכה,

"ועד הכפר".

"מלאו את הארץ וכבשוה"

חודש ימים לפני פטירתו – בה' תמוז תשל"ה – שהה השד"ר ובעל מסירות-נפש הרה"ח ר' בן-ציון שמטוב (תרס"ב – תשל"ה) בארץ-הקודש. בדיוק באותם ימים שהו חברי הקבוצה החמישית של התלמידים השלוחים לאוסטרליה בביקור בארץ-הקודש, ובהתוועדות שהתקיימה בישיבת תורת-אמת בירושלים ת"ו נטל הרב בן-ציון חלק בראש, ויזם יוזמה מעשית עליה דיווח לרבי, בדו"ח הבא שנרשם ע"י הרב שמואל מ"מ שניאורסאהן (ז"ל), ומוגש כאן כמות שהוא:

"בס"ד. בהתוועדות השלוחים התמימים [ש]י' לאוסטרליא, שהתקיימה עתה בישי[בת] תורת-אמת בירות"ו עורר הרב"צ שי' שמטוב על הצורך ל[הי]ענות לדבר השליחות של כ"ק אד"ש בענינים של מעשים בפועל ממש כרצו[ן] ק[דשו] של כקא"ש, ושיציעו עתה הצעות מפורטות, ואשר הח"מ [=החתום מטה] יעשה רשימה מכאו"א מהנמצאים המקבלים עליהם בל"נ [בלי נדר] למלא זאת, ואיחל שיהיו אלו השלוחים האחרונים הבאים לעורר וכו', ואשר מעתה יבוא כבר המשלח כ"ק אדמו"ר שליט"א בעצמו אלינו לאלתר אכי"ר.

"השליח הת' [=אהרן] חיטריק שי' הציע שעד רה"ש [=ראש השנה] תשל"ו ישתדל כ"א [=כל אחד] לכהפ"ח [=לכל הפחות] למספר של ע"ד [=74] בהשפעה לקיום ששת המבצעים (וגם השליח הת' [=לוי] וויינברג שי' דיבר ועורר בענין), הרב"צ שי' שמטוב ביקש שהח"מ יגש לנמצאים בהתוועדות ולרשום שמותיהם אחרי שיקבלו עליהם כנ"ל ואשר הוא הראשון והמתחיל בזה. (הרשימה כוללת [בעיקר?] רק האברכים בעלי משפחה ולא את הבחורים התמימים שהשתתפו בהתוועדות הנ"ל) ובטח היו וישנם עוד כו"כ שמוכנים לזה, אלא שכאן ברשימה כתבתי אלו שהספקתי לשואלם ונענו בחיוב להצעה הנ"ל". החותמים היו טובי בניה של חסידות חב"ד בירושלים.

בין הניירות נמצא המענה הבא, שכנראה שייך לכאן:

"כ"ק אדמו"ר שליט"א הואיל לענות":

ויה"ר [=ויהי רצון] שתהא בהצלחה (המביאה לידי מעשה שהוא העיקר)

אזכיר עה"צ.

"מלאו את הארץ וכבשוה"

בחודש תשרי תשל"ה (יום ב' דראש השנה ויום שמחת תורה) דיבר הרבי על התלמידים השלוחים שהתנדבו לנסוע לישיבות חב"ד בכמה מקומות (ראה 'ספר השליחות' קה"ת תשמ"ז עמ' 494-491 אלא ששם נדפס בטעות תשל"ו במקום תשל"ה) ועודדם כו'.

בג' אייר תשל"ה ('לקוטי שיחות' כרך ט"ל עמ' 318-317) השמיע הרבי שיחה לפניהם ("ר"ד מה שדיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א להת' השלוחים שי' החוזרים לארץ-הקודש ת"ו ג' אייר ה'תשל"ה"), והורה להם לבקר במקומות הקדושים ובריכוזי חב"ד; ב'מודעה' משותפת מטעם ישיבת תומכי תמימים כפר חב"ד וישיבת "תורת אמת" נאמר כך:

שמחים אנו להודיע לאנ"ש והתמימים שי'

שבהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א ביום ג' אייר שהוטלה שליחות מיוחדת –

יבקרו ויתוועדו התלמידים התמימים השלוחים שי' שחזרו זה עתה לארצנו הקדושה ת"ו

במקומות כדלהלן

ירושלים יום חמישי ו' אייר – ע"י הכותל המערבי בשעה 4:30 אחה"צ

חברון יום ראשון ט' אייר – במערת המכפלה בשעה 4:00 אחה"צ

ירושלים יום ראשון ט' אייר – בבית הכנסת "צמח צדק" בעיר העתיקה בשעה 6:00 בערב

כפר חב"ד יום שני יו"ד אייר – בבית הכנסת "בית מנחם" בשעה 9:00 בערב

כפר חב"ד שני יום שלישי י"א אייר

נחלת הר חב"ד יום שלישי י"א אייר – בבית הכנסת בשעה 8:30 בערב

לוד יום רביעי י"ב אייר – בישיבה ובבית הכנסת בשעה 8:00 בערב

צפת יום חמישי י"ג אייר – בבית הכנסת חב"ד בשעה 6:00 בערב

ראשון לציון יום ששי י"ד אייר – בישיבת אחי תמימים בשעה 10:00 בבוקר

בני ברק מוצש"ק פ' אמור – בבית הכנסת חב"ד רח' רש"י בשעה 9:30

קרית גת יום ראשון ט"ז אייר – בישיבת תומכי תמימים בשעה 2:00 בצהרים

על כל אנ"ש והתמימים שי' באה"ק להשתתף בהתוועדויות הנ"ל

ההנהלות

יומן קבלות הפנים לשלוחי הרבי שהגיעו לארץ-הקודש בשנת תשל"ו פורסם מכבר בספר 'מקדש מלך' כרך ב' עמודים 487-475.

חומר נוסף בנושאים אלו בהזדמנות נוספת אי"ה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)