חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:29 י"ט בכסליו התשפ"א, 5/12/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"טמאים ביד טהורים" – עידוד גדול לזמננו
"מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים", הכוונה למפלת היוונים בידי היהודים. לעומת זאת, "וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך", הכוונה היא לתבוסת היהודים ה'מתייוונים' לפני החשמונאים.

מאת: משיחת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

עיבוד ועריכה: שניאור-זלמן רודרמן

בתפילת "ועל הניסים" מתואר נס הניצחון במלחמה במילים – "מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך".

וכבר תמהו על כך המפרשים: הנס של ניצחון החלשים על הגיבורים ושל המעטים על הרבים – מובן בפשטות; אך מהו הפלא בניצחון הטהורים על הטמאים, הצדיקים על הרשעים ועוסקי תורתך על הזדים? כלום טבעי שיד הטמאים, הרשעים והזדים תגבר על יד הטהורים, הצדיקים והעוסקים בתורה עד שכשקרה ההפך זהו נס?!

המפרשים ניסו ליישב זאת בכמה אופנים. יש מי שתירץ כי אמנם חידוש יש בנצחונם של "עוסקי תורתך" על ה"זדים", וזאת על-פי הנאמר שהתורה "מתשת כוחו של אדם".

אולם תירוץ זה אינו מיישב את שאלת "הטהורים" ו"הצדיקים". מלבד זאת, קשה להניח שכל הלוחמים עסקו בתורה באופן של "תורתם אומנותם" עד שהתורה התישה אותם; סביר יותר לומר כי הביטוי "עוסקי תורתך" נאמר על מנהיגי החשמונאים. יתר על כן, ייתכן כי ההגדרה "עוסקי תורתך" בענייננו חלה (לא רק על מי ש"תורתם אומנותם", אלא אף) על כל לומדי התורה לדרגותיהם (כשם שכל אחד ואחד מישראל מחוייב בברכות התורה ובהן ברכת "לעסוק בדברי תורה") – וחוזרת השאלה לקדמותה.

ויש לבאר זאת בדרך אחרת: ידוע כי אף שהגזירות נגד דת ישראל באותם ימים ("להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך") נגזרו על-ידי "מלכות יוון הרשעה", מכל-מקום גזרות אלה זכו לסיוע ולהעצמה על-ידי היהודים ה'מתייוונים', שאימצו בחדווה את אורחות חייהם של היוונים.

את הפיסקה הנ"ל (ב"ועל הניסים") יש לחלק אפוא לשניים: "מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים", הכוונה למפלת היוונים בידי היהודים. לעומת זאת, "וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך", הכוונה היא לתבוסת היהודים ה'מתייוונים' לפני החשמונאים.

לפי זה מובן היטב גודל החידוש בכך, ומשני היבטים: א) היהודים (ה"חלשים" וה"מעטים") גברו על היוונים (ה"גיבורים" וה"רבים") וזאת אף-על-פי שהאחרונים קיבלו סיוע מה'מתייוונים' (ה"טמאים" ה"רשעים" וה"זדים"), ב) הקב"ה עשה נס לעמו על-אף העובדה שחלקים ניכרים ממנו היו "טמאים", "רשעים" ו"זדים".

מכאן עידוד גדול לדבקים בדרך ה', בכל הדורות ועד לדורנו זה. לעיתים עלולים ליפול ברוח נוכח העובדה שרוב העם אינו הולך בדרך התורה והמצוות. מלמדים אותנו ימי החנוכה, כי כאשר הטהורים, הצדיקים והעוסקים בתורה נאמנים לדרכם עד תום ומוכנים למסור עליה את נפשם, סופם לגבור על כל השאר (ובפרט שבדורנו מדובר ב"תינוקות שנשבו"), וזוכים ל"תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה", בגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח צדקנו.

(על-פי שיחת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, ליקוטי-שיחות, כרך ל, עמ' 290)  


 
 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)