חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:17 זריחה: 6:33 י"ב בשבט התשפ"ג, 3/2/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת לך לך | הירידה מביאה להתעלות
המענה נמצא בקריאת שמע
'לך לך' אל הגאולה
ירושת ארץ עשר אומות
'הפרדס' בשירות ליובאוויטש
פרשת לך-לך
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי, עש"ק פ' לך לך י' מר־חשון

תפילת שחרית התקיימה כרגיל. [לקהל שחשב שהיום ייסע הרבי לאוהל - במקום אתמול, נודע שתפילת מנחה תתקיים בזמנה הרגיל].

בסיום תפילת מנחה סימן הרבי לחלוקת דולרים, פנה לעבר המדרגות, והקהל כבר החל לנגן, אך כשהגיע לקצה הבימה (ליד המדרגות) נעצר לפתע... והתחיל באמירת שיחה, כשידו האחת מונחת על המעקה ובידו השנייה אוחז את הסידור.

הרה״ח ר׳ מאיר שי׳ הארליג מיהר והחזיק בידו את המיקרופון סמוך לכ״ק אד״ש, והשיחה נשמעה בכל הזאל.

השיחה הייתה קצרה, ותוכנה היה מעלת היום הזה שהוא עשירי בחודש ובא לאחרי עשירי - ׳אחת בשנה׳ - בתשרי, ולפני עשירי בכסלו - הרי ״חזקה״ ורצף של ג״פ עשירי וגם - בעש״ק נאמר ״טוב מאד״ - ולהמשיך זאת ב״שמים ובכל צבאם״.

בסיום השיחה חילק שטר א׳ לכאו״א, ויצא תוך כדי שמעודד את השירה בחזקה.

לקבלת שבת ירד דקות מספר קודם הזמן שהכריזו (ב-6:40).

ב׳לכה דודי׳ עודד את השירה, ובסיום ׳בואי בשלום׳ ניגנו ניגון שמח, והרבי עודד את השירה משך זמן רב מהרגיל ובתנועות ידו הק׳ על הסטענדער, כשמידי פעם מרים את היד כולה בתנופה.

ש"ק פ' לך לך, י"א מר־חשון

לתפילת שחרית נכנס חמש דקות לפני השעה עשר.

ב׳ממקומך׳ בקדושת שחרית ניגנו ניגון ׳לכתחילה אריבער׳ והרבי סימן לחזור על התנועה הידועה שבע פעמים.

עם כניסת הרבי להתוועדות ניגן הקהל את הניגון ״שובה ה׳ עד מתי״ והרבי עודד את השירה.

לאחר שהתיישב במקומו ובירך על היין, החל הקהל לנגן ׳זאל שוין זיין די גאולה׳. השירה הלכה וגברה בעידוד תנועות ידו של כ״ק אד״ש.

אגב, בשבת זו נערכה ׳פגישה׳ ע״י צא״ח, ואורחיה זכו גם להשתתף בהתוועדות.

בשיחה הראשונה דובר על ההוראה מפ׳ לך לך, ואמר שאברהם נק׳ ברמב״ם - ״איתן״ ע״ש התוקף. שאף שהוא היה אז מיעוט - יחיד, לא התפעל מהעולם שהיה אז הרוב. בהמשך אמר שמוסיפים בקיום הציווי של רבותינו נשיאנו ׳מאך דא א״י׳, החל - בנפשו פנימה ואח״כ בחלקו בעולם.

אחרי השיחה ניגנו ״כי אלקים יושיע ציון״. הרבי עודד כמ״פ בידו הק׳, ובאמצע נתן פרוסה מהעוגה לילד הקטן ממשפ׳ שארף שי׳.

בשיחה השנייה דובר על הקניין שיש לישראל בארץ עשר אומות, ועד״ז בעשר כוחות הנפש, כולל - עבודת המוחין, עבודה שלמעלה מהגבלה. בסיומה הזכיר את הסיפור אודות אדמו״ר נ״ע שבכה למה לא נגלה אליו ה' כמו לאברהם.

אח״כ ניגנו ״שובה ה' עד מתי״ והרבי עודד את השירה בחזקה, במיוחד בתנועה הידועה בה עודד כמ״פ לפי הקצב.

בשיחה השלישית הייתה הוראה לפועל 'להקהיל קהילות' ללימוד התורה, ולהוסיף כ״א באופן ד״לאפשה לה״. אחריה ניגנו ״יפרח בימיו צדיק״, וכאן עודד הרבי בתנועות נמרצות כשמניף ידיו מצד אל צד.

בשיחה הרביעית דובר על גילוי כוחות הנעלמים בלימוד התורה, וסיימה בקול 'והיו עיניך רואות את מוריך'! ניגנו ניגון שמחה (מניגוני שמח״ת), והרבי עודד את השירה בחוזק לכל עבר, ובאמצע עודד בב' ידיו הק' גם יחד! אח״כ הורה לחזן הרה״ח הר״מ טלישבסקי לנגן ״שיבנה ביהמ״ק״, ועודד את השירה.

בשיחה החמישית הזכיר על חלוקת המשקה ו״מצוה לפרסם עושי מצוה״.

אח״כ הועלו על השולחן כ-13 בקבוקים, והרבי (כהסדר על הרוב) מזג מתוכם לגביע, ומהגביע לתוכם, ושוב מהבקבוק לכוסו של מקבל-המשקה, תוך כדי שמברכו ב'הצלחה רבה'.

בסיום התחיל לנגן ניגון הקפות לאביו ז״ל ועודד את השירה. ואז התחיל בעצמו 'נייעט נייעט' ועודד את השירה בחוזק רב, וכמ״פ עודד לעבר אורח שמחא כף במרץ.

ההתוועדות הסתיימה ב-3:40, והרבי הזכיר אודות ברכה אחרונה. אמר את הברכה מתוך הסידור, נטל ידיו הק' ונעמד לתפילת מנחה.

גם לתפילת מעריב נכנס הרבי כמה דקות קודם הזמן שהכריזו (6:50). התפילה התקיימה, שלא כבחודש תשרי, בזאל הקטן - למעלה.

בעשרה לעשר יצא הרבי לקידוש לבנה - אל הסטענדער שעמד במקום חניית המכונית. שרו 'זאל שוין זיין די גאולה'. מיד כשיצא אחז בכובעו לרגע מפני הרוח החזקה שנשבה, ועודד את השירה. אמר ״שלום עליכם״ לר' מאיר הארליג, ר' יהודה מיכאל צירקינד ור' ישראל ירמוש. בסיום ניער שולי הט״ק ג״פ, פנה ללכת לחדרו כשמסתובב תחילה סיבוב שלם לשמאלו ואומר ' א גוט חודש' לכל הסובבים. שוב עודד את השירה 'זאל שוין זיין די גאולה'.

יום ראשון, י"ב מר־חשון

בסיום תפילת שחרית הכריז הגבאי אשר זמן תפילת מנחה הוא ״כשיהיו מוכנים״. הרבי לקח את הסידור ופנה ללכת, אך מאמצע ביהכ״נ נשמע קולו של א' שעדיין לא סיים 'קדיש בתרא' והרבי המתין עד שסיים.

לחלוקת הדולרים יצא ב-1:35, והחלוקה הסתיימה ב-5:35. לתפילת מנחה ירד ב-6:35, ומיד לאחריה התפללו מעריב. לפני שיצא מהזאל, ליד דלת הכניסה, הביט לרגע על שלט (שתלוי בכל יום א') המזמין את העומדים בתור לחלוקת הדולרים לפעילות לשמיעת הרצאות, קבלת עזרה, עידוד וכו'.

יום שני, י"ג מר־חשון - תענית שני בתרא

כשיצא הרבי לתפילת מנחה הוציא עמו את הסידור (השני) ונתנו לחתן. גם מטבעות לצדקה נתן לו, ובירכו.

אח״כ כשיצא מגעה״ת לפני שנכנס למעלית, חילק מטבעות לצדקה לילדים שעמדו שם. באמצע יצא חתן מגעה״ת, וזכה לברכת הרבי שוב, שאמר לו 'בשורות טובות הצלחה רבה', ונכנס למעלית.

כמידי שנה בזמן זה -אחרי מנחה- נכנס הרה״ח הרה״ת ר' יהושע קארף ליחידות בחדרו הק' של כ״ק אד״ש. הוא שהה בקודש במשך כ-25 דקות.

למעריב נכנס הרבי ב-6:45.

בקדיש אחרי שמו״ע לפני שפסע הרבי חזרה, וכן בקדיש האחרון שהסתובב לעבר הקהל, נענע בראשו ואמר בהדגשה ה״אמן״ לעבר הילדים שעמדו בקרבתו.

כשיצא מהזאל לעלות לחדרו התברר שהתקלקלה המעלית באופן פתאומי, ולכן עלה הרבי במדרגות הפנימיות (בהם יורד לתפילות בשבת). אך אלו שהמתינו למעלה לא ידעו זאת, והמתינו ליד המעלית כשדלת געה״ת פתוחה לרווחה, עד שלפתע... ראו את הרבי יוצא אל תוך ג״ע התחתון מפתח המדרגות הפנימיות. הרבי האט את צעדיו ועודד בחוזקה בידו הק' לעבר השרים בחוץ פעם ופעמיים, ונכנס לחדרו הק'.

יום שלישי, י"ד מר־חשון

היום נסע הרבי לאוהל, ולכן בסיום תפילת שחרית, לא הכריז הגבאי על זמן תפילת מנחה, אך הרבי שכבר החל ללכת נעצר. מיד ניגש המזכיר הריל״ג והרבי אמר לו שיכריזו שיתפללו מנחה 'ווען מ׳וועט זיין פארטיג' (- מתי שיהיו מוכנים).

למקווה נסע בשעה 2:00.

בשעה 3:25 יצא לאוהל, לפני היכנסו לרכב נתן מטבע לצדקה לא' הנוסעים היום, ובירכו 'נסיעה בהצלחה'.

אח״כ נתן מטבע לצלם אלי יונה, ושאלו היכן בנו, ושוב נתן לו מטבע עבור בנו. הנ״ל ביקש ברכה, והרבי ענהו 'בשורות טובות'.

ב-7:20 חזר הרבי מהאוהל, וכעבור מספר דקות ירד לתפילת מנחה ומעריב. בקדיש האחרון עודד בראשו הק' את אמירת ה״אמן״ של הילדים. כשפנה - עודד לעבר אחורי בימת התפילה (לאחרונה זה קורה פעמים רבות), באמצע המדרגות עודד שוב לעבר הילדים, והמשיך בדרכו לחדרו הק' בעידוד השירה כרגיל.

יום רביעי, ט"ו מר־חשון

בסיום תפילת שחרית הכריז הגבאי  שיתפללו מנחה 'כשיהיו מוכנים' וכן הכריזו גם למחרת.

היום נוסע הרבי לאוהל כבכל ט״ו בחודש.

בצאתו מהזאל בירך 'ברכת הדרך' 15 מהתלמידים-השלוחים הנוסעים לארה״ק, ללמוד בישיבת ״תורת אמת״ בירושלים עיה״ק.

להגבאי הרה״ח ר' יהושע פינסון שנוסע גם הוא לארה״ק, הוסיף: 'בשעה טובה ומוצלחת איר וועט געבן דארטן א פריילעכן גריס און ברענגען פון דארטן א פריילעכן גריס' (- תמסרו שם דרישת שלום משמחת ותביאו משם דרישת שלום משמחת).

למקווה נסע הרבי ב-1:45. לפני שנכנס לרכב חילק מטבעות לצדקה לעומדים שם.

גם לפני שנסע לאוהל, חילק מטבעות לצדקה. לבנו של הצלם אלי יונה שביקש ברכה עבור משהו ענה 'בשו״ט', ועוררו (בשפת המדינה) שיבוא להתפלל עם אביו. ב-3:10 יצא הרבי בדרכו אל האוהל.

ב-6:50 חזר הרבי מהאוהל, וכעבור כמה דקות ירד לתפילת מנחה ומעריב. בסיומם עלה לחדרו הק' בעידוד השירה כרגיל.

יום חמישי, ט"ז מר-חשון

למקווה נסע הרבי ב-2:10 וב-4:05 יצא ל'אוהל'. ב-7:25 הגיע הרבי חזרה ל-770 אך נשאר דקה ברכב, כשמעיין בספר רמב״ם, אח״כ יצא מהמכונית ונכנס לחדרו הק'. כעבור מספר דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב.

בסיום התפילה, בדרכו ליד המעלית למטה, עמד יהודי וביקש ברכה עבורו, הרבי ענה 'בשורות טובות'. כן גם למעלה, כשיצא מהמעלית בירך נוסע ב׳פארט געזונטערהייט', וכשביקש ברכה אמר הרבי 'בשו״ט'.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)