חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:55 זריחה: 5:54 ח' בחשון התשפ"א, 26/10/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

להתגונן מפני ה'מים רבים'
המעשה הוא העיקר

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת נח | פרשה של מנוחה
להסיח דעת, לא להילחם
המבול – טהרה אחר טהרה
הקשת מעוררת ציפייה למשיח
רבי משה פיינשטיין בעל ה'אגרות-משה' והערכתו הנדירה לרבי
פרשת נח
עת לדעת
יומן מבית חיינו
להתגונן מפני ה'מים רבים'
ז' מרחשון
הלכות ומנהגי חב"ד

ועניין נוסף - הקשור גם עם בואם של חלק מהאורחים:

כפי שנמסר לי מחלק של האורחים - מתכוננים לערוך "דינער" (לטובת הפעולות דהפצת התורה והיהדות) תוך כדי שיט ע"ג אני' (באופן של חידוש כו').

ועל פי תורת הבעש"ט שכל דבר שיהודי רואה או שומע צריך ללמוד מזה הוראה בעבודתו לקונו, יש ללמוד הוראה גם מתוכן הענין של שיט באני'.

ובהקדמה: בנוגע לעניינים הקשורים ישירות לתורה ומצוותיה, לימוד התורה, נתינת צדקה, אהבת ישראל ואחדות ישראל, וכיוצא בזה - אין צורך לחפש לימוד והוראה בעבודת ה' מכיון שמדובר אודות ענין של עבודת ה' בפועל ובגלוי; אמנם, בנוגע לענייני הרשות, יש צורך לחפש לימוד והוראה בעבודת ה'.

ועד"ז בנדו"ד - שיט באני' - שיש צורך לחפש מהי ההוראה בעבודת ה' שיכולים ללמוד משיט באני'. כלומר, נוסף לכך שבעת השיט באני' יעסקו בלימוד התורה ויקיימו מצות צדקה (מכיון שבודאי יקחו עמהם קופת צדקה כו'), נוסף על ההתחייבות שיקבלו על עצמם כו', הנה עוד זאת, יש ללמוד הוראה מהשיט באני' כשלעצמו, שכן, ענין הקדושה לאמיתתו הוא באופן החודר בכל הפרטים ופרטי פרטים, היינו, שכל פרט ופרט כשלעצמו הוא עניין של קדושה, ובנדון-דידן, לא רק שמנצלים עניין זה (שיט באני') בתור הכנה ואמצעי לעניין של קדושה (שעי"ז יתוסף בצדקה, וכיו"ב), אלא, שבעניין זה עצמו יש לימוד והוראה בעבודת ה'.

ויש לבאר עניין זה באופן המובן בפשטות, לא רק ל"עובדים" ו"משפיעים" כו', אלא גם לאנשים כערכנו, עד לאנשים הכי פשוטים, כדלקמן.

ביאור העניין: ירידה לים - הוא עניין בלתי רגיל, דבר חידוש, שכן, מקום חיותו של האדם הוא על גבי היבשה דווקא (על דרך  שמקום חיותם של הדגים הוא במים דווקא), שלכן, אינו יכול לירד לים אלא ע"ג אני' המגינה עליו מפני מי הים, ועד כדי כך, ששהותו בים על-גבי אני' היא בגדר של סכנה, שלכן, יורדי הים כשעלו ליבשה צריכים להודות, שנאמר: "יורדי הים באניות... יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם".

ועניינו בנמשל - בעבודת ה':

ירידה לים - קאי על כללות העניין דירידת הנשמה לעולם הזה הגשמי, שנמשל לים סוכר, שיש בו "מים רבים", שעל זה נאמר "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה", "מים רבים הם כל טרדות הפרנסה והמחשבות שבענייני העולם הזה כו', ועם כל זה לא יוכלו לכבות את האהבה... המסותרת שיש בכל נפש מישראל בטבע מבחינת נפש האלקית כו'" (תורה אור ריש פרשת נח, ובכמה מקומות), והעצה הייעוצה לינצל מהסכנה שבירידה לים, היא - להית "יורדי הים באניות", דקאי על ענייני התורה ומצוותיה, שהם ה"אניות" שעל ידם עוברת הנשמה את הים הסוער, עד בואה למחוז חפצה בשלום.

וזוהי ההוראה שיש ללמוד משיט באני' - שקיום התורה והמצוות הוא עניין המוכרח לעצם קיומו של האדם, כשם שאינו יכול להתקיים בלב ים ללא אני'!

ובסגנון אחר קצת: לימוד תורה וקיום מצוות אינו יכול להחשב כעשיית טובה למאן-דהו (שמדבר עמו ומבקש ממנו לקיים מצוה כו'), שהרי מדובר אודות הצלת עצם קיומו וחיותו ממש; משל למה הדבר דומה - לטובע בלב ים שנקרית לו אני', שבודאי לא יחשוב על דבר "עשיית טובה למישהו" בעלייתו על גבי האני', אלא אדרבה - יעשה את כל המאמצים לחתור ולהגיע אל האני', כדי להציל את חייו!

(קטע משיחת קודש שבת פרשת עקב תשמ"ז - תורת מנחם תשמ"ז כרך ד' עמ' 233)


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)