חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:46 זריחה: 5:48 י"ב בתמוז התשפ"ד, 18/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת נח | פרשה של מנוחה
להסיח דעת, לא להילחם
המבול – טהרה אחר טהרה
הקשת מעוררת ציפייה למשיח
רבי משה פיינשטיין בעל ה'אגרות-משה' והערכתו הנדירה לרבי
פרשת נח
עת לדעת
יומן מבית חיינו
להתגונן מפני ה'מים רבים'
ז' מרחשון
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי, ג' מר-חשון

כ"ק אדמו"ר נכנס לתפילת מנחה ב-3:25. בדרכו עודד כ״ק אד״ש את השירה כרגיל, ואף הניף את ידו לעבר ילד שעמד על מקום גבוה.

לקבלת שבת ירד כ״ק אד״ש ב-6:50. ב'לכה דודי' עודד בידו הק' על הסטענדער, ובמיוחד בסיום 'בואי בשלום' שאז המשיך הקהל לנגן, וכ״ק אד״ש עודד בחוזק רב משך זמן, תוך כדי נענוע כל גופו הק'!

שבת-קודש פ' נח, ד' מר-חשון

קריה״ת וההפטרה היו הפעם במקומם הרגיל (באמצע הזאל).

כשנכנס כ״ק אד״ש להתוועדות ניגנו את הניגון ״זאל שוין זיין די גאולה״, וכ״ק אד״ש עודד בדרכו. גם כשהגיע למקומו עודד בידו הק', ואף לאחר שהתיישב! (לא רגיל כלל). אחרי הברכה על היין ניגנו ״זאל שוין זיין די גאולה״, וכ״ק אד״ש עודד את השירה בחוזק, ובאמצע נתן חתיכה א' מהעוגה לילד הקטן ממשפ' שארף שי'.

את השיחה הראשונה התחיל בהמשך לניגון הנ״ל, ואמר שעניין זה הוא התוכן דקריה״ת שמתכוננים לקרוא עתה. בהמשך התבטא כ״ק אד״ש כמה פעמים ש״אל הארץ אשר אראך״ היינו שהקב״ה מראה לכל יהודי - מה שהוא ״נושא״ בתוכו...

בסיום השיחה ניגנו ניגון שמח, וכ״ק אד״ש עודד בידו הק'.

אח״כ התחיל כ״ק אד״ש שיחה שניה, ודיבר בעניין עשיית חשבון-צדק, שהעיקר בכל זה הוא הפועל ממש; גם התבטא שתומ״י יהיו כולם ״אורחים״ באה״ק, אך רק לזמן קצר המספיק כדי לברר פרטי הדינים של פירות שנשתבחה בהם ארץ-ישראל... ומיד אח״כ יהפכו לתושבים אמתיים באה״ק.

אחרי שיחה זו ניגנו הניגון ״שובה ה' עד מתי״ (מפרק צדי״ק), כשכ״ק אד״ש מעודד בחוזק בידו הק'.

באמצע סימן לחזן הרה״ח ר' משה שי' טלישבסקי לנגן ״שיבנה ביהמ״ק״. הנ״ל עשה כמצווה, כשכל הקהל מצטרף, וכ״ק אד״ש מעודד את השירה.

בשיחה השלישית דובר שהחשבון-צדק והתשובה קשורים גם עם הרפואה של כאו״א, והתבטא שמעלת דורנו זה שכל יהודי ״מרוויח״ את כל העניינים! בהמשך דובר שכפי הנראה - החיסרון בעבודתנו שלכן עדיין לא באה הגאולה בפועל, הוא בקידוש לבנה, שעכ״פ מכאן ולהבא יש לעורר ליזהר ולהדר בזה. לקראת סיום השיחה האריך כ״ק אד״ש בעניין התשובה שעל- ידה נעשה מ'הוי' - אלוקיך', וע״ד שאומרים ביוהכ״פ ז' פעמים ״הוי' הוא האלקים״, שלאחרי ההקדמה של ״שמע ישראל״ ו״ברוך שם״ ג' פעמים, ממשיכים... [וכאן לפתע התחיל כ״ק אד״ש לומר בקול רם בניגון הידוע של יום הכיפורים עוד ששה פעמים:] ״הוי' הוא האלקים״. האחרון היה בניגון המיוחד לסיום, ומיד אח״כ המשיך כ״ק אד״ש בקול רם יותר ובהכרזה: ״לשנה הבאה בירושלים״! כשהוא מאריך בניגון תיבת ״ירושלים״...!

זה היה סיום השיחה, וכאן ענה הקהל הנפעם - ״אמן״ רוטט בקול רם, ופצח באופן ספונטני בשירת ״מארש נפוליון״ המושר בסיום היום הקדוש...

כ״ק אד״ש שתה מהיין, ועודד את השירה בחוזק ובאמצע עודד בב' ידיו הקדושות יחד!

השיחה הרביעית הייתה קצרה, בה עורר כ״ק אד״ש שוב על קידוש לבנה ועשיית חשבון צדק וכו' לפועל. ניגנו ״הוא אלקינו״ וכ״ק אד״ש עודד את השירה.

שוב פתח כ״ק אד״ש בשיחה - וזו החמישית בהתוועדות זו, כשמזכיר על 'משקה המשמח'. בסיומה אחר המילים ״...ע״י משיח צדקנו״, הוסיף בקול רם ״ושלוחו של אדם כמותו - כמותו דהקב״ה בכבודו ובעצמו״!

 

בחלוקת המשקה היו כמעט 20 בקבוקים. הראשונים בחלוקה היו האחים הרה״ח ליין-רסקין, הרה״ח ר' שלום דוכמן, הרה״ח ר' רחמים אנטיאן, והגבאי הרה״ח ר' יהושע פינסון שעלו לקחת משקה עבור המלווה מלכה - לטובת ״כולל חב״ד״ - שיתקיים במוצש״ק. להם מזג כ״ק אד״ש מגביעו לתוך כוסם, שלא כרגיל.

כו״כ משאר מקבלי ה'משקה' בירך כ״ק אד״ש ״בהצלחה רבה״. לא' סימן שיכריז לעבר הקהל. א' מעד, ומכוסו נשפך קצת משקה על הספרים 'לקוטי לוי״צ' והחומש, העומדים מדי שבת על שולחן ההתוועדות של כ״ק אד״ש. כ״ק אד״ש פתח בזה אחר זה את שתי כריכות הספרים, שהמשקה ייזל מהספרים.

בסיום החלוקה התחיל לנגן ניגון הקפות לאביו ז״ל, ואחרי ששרו זאת זמן מה, התחיל בקול את הניגון: ״ניעט ניעט״.

ההתוועדות הסתיימה ב-3:50, כשבסיומה מזכיר כ״ק אד״ש אודות ברכה אחרונה. אחרי ברכה אחרונה מתוך הסידור ונטילת-ידיו הק' נעמד כ״ק אד״ש לתפילת מנחה. ב'שים שלום' ניגנו כרגיל, וכ״ק אד״ש עודד בב' ידיו הק' יחד על הסטענדער.

בסיום התפילה הכריז הגבאי שי' על תפילת מעריב, וכ״ק אד״ש פנה אליו ואמר: ״כולל״, ומיד המשיך הגבאי והכריז על המלווה מלכה של כולל חב״ד המתקיימת הלילה.

זמן תפילת מעריב הכריזו על השעה 7:00. לפועל, נכנס כ״ק אד״ש לתפילה (בזאל למטה) בשעה 7:45. בסיום התפילה הכריז שוב הגבאי הרה״ח ר' יהושע שי' פינסון על ה'מלוה מלכה' של כולל חב״ד שעומד תחת נשיאות ״כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו שיחיה לאורך ימים טובים...״. כ״ק אד״ש חייך, ועלה לחדרו הק' תוך כדי עידוד השירה.

יום ראשון, ה' מר-חשון

לחלוקת השטרות לצדקה יצא כ״ק אד״ש ב-1:45, וחילק עד 6:05. כעבור כחצי שעה ירד לתפילת מנחה-מעריב.

בסיום תפילת ערבית סימן לחלוקה נוספת וירד וחילק שטר א' לכאו״א. כעבור עשר דקות נסתיימה החלוקה. כ״ק אד״ש הניח 2 שטרות לתוך סידורו הק' ויצא כשמעודד את השירה. מאמצע ה'זאל' עומדים אנ״ש והתמימים שהיום הגיע זמנם לשוב כ״א למקומו ומבקשים את ברכת הנסיעה מכ״ק אד״ש.

בלילה, התקיימה ה'יחידות' של הראשל״צ הרב מרדכי אליהו שליט״א אצל כ״ק אד״ש.

יום שני, ו' מר-חשון - תענית שני קמא

לשחרית נכנס כ״ק אד״ש חמש דקות קודם השעה עשר.

היום לא נסע כ״ק אד״ש ל'אוהל' מפני התענית בה״ב.

תפילת מנחה התקיימה בזמנה הרגיל ב-3:15. אחרי התפילה סימן כ״ק אד״ש לחלוקת שטרות, וחילק למטה שטר א' לכאו״א, ויצא את הזאל כשמעודד את השירה. למעריב ירד כ״ק אד״ש כרבע שעה אחרי הזמן שהוכרז (ב-7:00).

יום שלישי, ז' מר-חשון

היום נסע כ״ק אד״ש ל'אוהל', וחזר בערך בשעה 7:30. התפילות היו כרגיל.

יצוין, שיום זה הוא הראשון - לאחרי משך זמן ארוך - שלא היה בו חלוקת שטרות לשליחות מצוה לצדקה.

יום רביעי, ח' מר-חשון

כשנכנס כ״ק אד״ש לתפילת שחרית, עלה לבימת התפילה, הביט על השעון [שאגב, מאז שמח״ת שונה מקומו אל מעל בימת התפילה של כ״ק אד״ש], ולא הסתובב כרגיל.

אחרי תפילת מנחה שהתקיימה כרגיל, עמדו רוב חברי 'קבוצה' תנש״א החוזרים היום לאה״ק, לקבל את ברכת הדרך מכ״ק אד״ש.

לתפילת מעריב ירד כ״ק אד״ש ב-6:45. בסיום התפילה פנה במפתיע לימין הסטענדער כמחפש, ומיד הסתובב לשמאלו לכיוון המיקרופון כאות לשיחה. המתין עד שסידרו את הסטענדער, ניגש והתחיל באמירת השיחה. השיחה נאמרה ב'חיות' מיוחדת, כשברובה הביט כ״ק אד״ש לעבר הקהל, לבד מקטעים בודדים בהם עצם את עיניו הק'. בסיומה ירד לעבר מקום החלוקה, וחילק לכאו״א שטר של דולר לצדקה.

הקהל ניגן ״שובה ה'״ ולפתע דבר נדיר ביותר בשעת חלוקת השטרות... כ״ק אד״ש החל מעודד את השירה בידו הק' ובחוזק רב, פעם בימינו ופעם בשמאלו בתנועות מצד אל צד, כמ״פ. בסיום שם 2 שטרות בסידורו, נגע בפרוכת, והחל ללכת... ואז הגיע הצלם אלי יונה, כ״ק אד״ש הוציא מסידורו שטר א' נתן לו, וסימן בתמיהה כשואל היכן בנו... עודד לעברו בחיוך רחב, ויצא כשמעודד את השירה בחוזק רב.

תיאור-יומן מביקורו של הרה״ג מרדכי אליהו (הרב הראשי דאה״ק) ע״ה, ו' מר־חשון ה׳תשנ״ב

לאחר תפילת ערבית נודע שהיחידות עם הראשל״צ הרב מרדכי אליהו שליט״א - שנועדה להערב - תתקיים בספריה. הידיעה עוררה שמחה אצל התמימים שיזכו שוב למראה כ״ק אד״ש כשהוא מהלך לאורך חצר 770 - מקום הסוכה - עד לפתח הספריה. זו תהיה הפעם הראשונה מאז תשמ״ח שכ״ק אד״ש נכנס לספריה.

בעשרה לשמונה יצא כ״ק אד״ש מחדרו הק'. הוא צעד בדרך בה היה מהלך פעם בכל ליל שבת - כשהוא מביט על בנין הספרייה החדש (שנבנה לאחר ביקורו הקודם של כ״ק אד״ש בספריה) ונכנס פנימה (דרך הפתח שליד מקום התשליך).

כ-10 דקות לאחר-מכן הגיע הראשל״צ שליט״א, ונכנס יחד עם מארחו הרב אברהם שי' העכט ופמליה שכללה עוזרים וצלמים. בתחילה לחצו כולם את יד כ״ק אד״ש כשמברכם ב'ברכה והצלחה'. כ״ק אד״ש התעניין האם בנו של הראשל״צ שנכח גם הוא - הינו רב, והראשל״צ ענה בחיוב. כולם נשארו עומדים מפני הכבוד וישבו רק כ״ק אד״ש, הראשל״צ ובנו שי'.

שעה וארבעים וחמש דקות נמשכה היחידות. בחמשת הדקות האחרונות נתבקשו כל הנוכחים לצאת וכ״ק אד״ש שוחח עם הראשל״צ - באין שומע.

אח״כ יצא הראשל״צ מן הספריה וכ״ק אד״ש יצא אחריו. בעמדם בדלת הספריה לחץ הראשל״צ את יד כ״ק אד״ש, וכ״ק אד״ש אמר לו בחיוך רחב ש״אשל״ הוא ר״ת - אכילה, שתי', לוי'. אכילה ושתי' - לא קיימתי - אקיים לוי'. הראשל״צ בירך שמשיח יבוא תיכף ומיד ממש בלילה זה וכ״ק אד״ש הגיב ״הלא אחרי 'הכנסת אורחים' באה 'קבלת פני השכינה'״. אחר לחצו גם כל העוזרים את ידי כ״ק אד״ש, אשר ברכם ״ברכה והצלחה״.

הראשל״צ החל ללכת לכיוון מכוניתו שחנתה מול פתח 770, וכ״ק אד״ש פוסע אחריו כשהוא מלווהו במבטו ופניו הקדושות שוחקות ומאירות.

כך צעד כ״ק אד״ש לאורך כל החצר, כשמימין ומשמאל חגורה צפופה של תמימים שהשתדלו לחטוף מבט.

כ״ק אד״ש יצא את החצר דרך המדרגות החדשות אשר בסופה (היורדות היישר למדרכה של איסטערן פארקווי) וירד למדרכה, שם פנו ימינה לכיוון הרכב. שם הרים כ״ק אד״ש את ידו לשלום והראשל״צ לחץ את ידו הק' שוב. כ״ק אד״ש המתין עד שהרכב נעלם מן העין ואז סבב ועלה במדרגות לשביל הפתח הראשי של 770. לפני המדרגות הסמוכות לפתח הניף בידו הק' פעם ופעמיים בעוז ומיד החלו לנגן ״כי בשמחה תצאון״.

לפני כניסתו לחדרו עודד כ״ק אד״ש לעבר הצלם רלוי״צ שי' פריידין שעמד שם. וב-9:50 נכנס לחדרו.

יום חמישי, ט' מר־חשון - תענית חמישי

היום לא נסע כ״ק אד״ש לאוהל, מפני התענית.

אחרי תפילת מנחה עמדו קבוצת תלמידים - השלוחים לצרפת לקבל את ברכת הדרך. כשהצביע אליהם הריל״ג ואמר שנוסעים הם היום, שאל כ״ק אד״ש: לאן? הריל״ג ענה, וכ״ק אד״ש בירכם בנוסח הרגיל.

בסיום תפילת מעריב סימן לחלוקה לצדקה. ירד וחילק לכאו״א שטר לצדקה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)