חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:53 זריחה: 5:45 כ"ז באדר התשפ"ג, 20/3/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת בראשית | בראשית בכל רגע
יום הולדת שחל בשבת
"ברא אלוקים" – לפעול גילוי בהעלם והסתר
לגלות את "רוחו של משיח"
שבת בראשית - שבת כללית
פרשת בראשית
ווי משטעלט זיך שבת בראשית...
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי עש"ק בראשית. כ"ו תשרי

הרבה שלוחים מערי השדה הגיעו היום ל-770, להיות במחיצת הרבי בשבת בראשית. שלוחים אלו לא יכלו לעזוב את צאן מרעיתם בתקופת החגים, בהם נצרכים יהודים למשנה סיוע והדרכה. בפרט אלו שההתעוררות המיוחדת של הימים הנוראים היא המביאתם לביהכנ"ס שלא כבכל ימות השנה.

יום שבת-קודש 'שבת בראשית'

לאמירת תהלים נכנס הרבי ב-8:30. במשך כל הזמן ישב. כשסיים הש"ץ אחז הרבי בפרק ק"כ.

לתפילת שחרית נכנס ב-10:30. בכל הקטעים שהש"ץ ניגן עודד הרבי בידו על הסטענדר.

עקב ריבוי המתפללים הכינו את מקומות ההתוועדות כבר מהלילה, ולכן בימת קריה"ת הייתה ב'מזרח' ליד ארון הקודש, ושם גם אמר הרבי את ההפטרה.

ההתוועדות

כשנכנס הרבי להתוועדות ניגנו ניגון שמחה. אחרי הברכה על היין, ניגנו "זאל שוין זיין די גאולה" והרבי עודד בחוזק רב. באמצע נתן חתיכת עוגה לילד הקטן ממשפ' שארף שי'.

אח"כ פתח בשיחה שארכה כ-20 דקות ובה היו מילים מפורשות על "נשיא דורנו שמדבר על מעלת "בש"ז" דהשנה, אף שנמצא כבר כתוב בלוח, כי ע"י הדיבור דנשיא דורנו מוסף בזה תוקף ונתינת כח...". אחרי השיחה ניגנו "שובה ה' עד מתי. א' מאנ"ש שי' שהתכונן להתוועדות גם ע"י אמירת 'לחיים' כנראה, נעמד לפתע באמצע ה'זאל' על השולחן והחל לשמח בתנועות בידו. הרבי הביט בו במבט חזק ובמשך זמן ארוך.

השיחה השנייה הייתה מיוחדת וארוכה – כשלושת רבעי שעה. בתחילה ביאר באריכות מעלתן של ישראל – בם בחר א-ל והרחיב ב'השכלה' שבעניין.

לאחר מכן התייחס, מתוך כאב רב, לדברים שנאמרו בארה"ק, שכביכול יש לאומות העולם שליטה על ישראל ושקיומו של עם ישראל תלוי באומות העולם.

בקטע זה הגביה הרבי את קולו, בתמהון על עצם האפשרות של העלאת רעיון ש-כאילו עם ישראל תלוי, ר"ל, באומות העולם, וחזר שוב ושוב ש"אתה בחרתנו מכל העמים" ו"כל העולם נברא רק בשביל ישראל (ובשביל התורה וכו'".

אחרי שיחה זו ניגנו "אתה בחרתנו" מתאים לתוכן השיחה, והרבי עודד בידו הק'.

אח"כ נערכה מכירת המצוות על ידי הגבאים.

לאחר מכן החל הרבי את ניגן ההקפות לאביו ז"ל כשהקהל מצטרף מיד בעוז, והרבי עודד בחוזק רב בשתי ידיו הק' יחד! בתנועה הידועה סימן לחזור על הניגון שוב ושוב (11 פעמים), כשבכל פעם מניף פעמיים בידיו (במקום פעם אחת – כרגיל).

בשיחה השלישית הזכיר על לימוד השיעורים דחת"ת ועל סיום הרמב"םזהמתקיים מחר בעז"ה. בסיום השיחה החלו לעלות שלוחים רבים וגם 'סתם' אנ"ש, וכל אחד אמר 'לחיים' וקיבל את הבקבוק שלו, כשהרבי מברך "זאל זיין בהצלחה רבה".

הסדר בחלוקת המשקה היום, היה כך: בחציים הראשון של הבקבוקים מזג לתוך כוסו כרגיל, אך כשהתמלא הגביע החל למזוג מן הגביע לבקבוקים, ושוב מזג מן הבקבוקים הנותרים לתוך הגביע, ואח"כ מזג לכ"א בכוסו. המחזה מרנין. הרבי התחיל ניגן הקפות לאביו ז"ל (בפעם השניה בהתוועדות זו) ועודד בחזקה.

אח"כ הזכיר ע"ד אמירת ברכה אחרונה, בירך וקם לתפילת מנחה. החזן היה שוב הר' משה טלישבסקי ששר את 'אתה אחד' בניגון 'אתה בחרתנו', הד לדברי הרבי בהתוועדות. הרבי עודד בב' ידיו הק' ובחזקה.

יום ראשון כ"ח תשרי

היום התפרסמה השיחה שהגיה הרבי אתמול, מוצש"ק - במיוחד עבור סיום הרמב"ם המרכזי בניו-יורק. על דף השער: "קונטרס בענין "הלכות של תורה שבעל-פה שאינן בטלים לעולם", ותאריך ה'פתח דבר' הוא "מוצאי שמח"ת".

היום התפרסמה השיחה שהגיה הרבי אתמול, מוצש"ק - במיוחד עבור סיום הרמב"ם המרכזי בניו-יורק. על דף השער: "קונטרס בענין "הלכות של תורה שבעל-פה שאינן בטלים לעולם", ותאריך ה'פתח דבר' הוא "מוצאי שמח"ת".

בצהריים החלו אוטובוסים ורכבים פרטיים לנוע בהמונים לעבר 'מרכז יעבץ' שבמנהטן. שם, באולם מפואר יתקיים ה'סיום' הגדול. המענה המיוחד למסיבה ודברי הרבי בהתוועדות השבת על "ברב עם הדרת מלך" – פעלו את פעולתם וקהל ענק גדש את האולם. גם מבורו פארק וויליאמסבורג באו יהודים להשתתף במעמד סיום הלימוד המיוחד, המאחד את כל עם ישראל.

בשעה זו עצמה, ב-1:15, החל הרבי כרגיל בחלוקת הדולרים וחילק עד 6:40!

ובמרכז יעבץ – שורה ארוכה של "מלכי-רבנן", אדמו"רים וראשי ישיבות מחוגים שונים מפארת את בימת הכבוד, כמולם קהל האלפים. בין נאום לנאום מציץ הקהל בקונטרס החדש שהונח מראש על כל מושב. היתה תכנית יפה ועשירה שהסתיימה די מאוחר. הקהל, מלא סיפוק נחפז לחזור לקראון-הייטס, לתפוס מנחה-מעריב עם הרבי.

ב-6:55 ירד הרבי לתפילות מנחה-מעריב, וכשנסיימה התפילה והרבי החל ללכת – סימן פתאום לחלוקת דולרים! שוב חילק לכאו"א דולר לצדקה. החלוקה נמשכה כ-20 דקות כשבסיום שם בסידורו הק' 2 דולרים, ויצא כשמעודד השירה בחזקה.

באמצע דרכו, לפני ארון ספרי הרמב"ם הגיעו מול הרבי חתן וכלה והמחותנים. הרבי עצר וסימן להמזכיר הריל"ג והלה שלף מיד שטרות ונתן לרבי, שנתן לחו"כ ולכ"א מהמחותנים 2 דולר וברכם בשעטומ"צ, בנין עדי-עד".

יום שני כ"ט תשרי

הרבי ירד לשחרית בחמשה לעשר. לפני שנסע למקווה חילק צדקה בחוץ, ליד המכונית. וכשחזר בצאתו מן הרכב דיבר עם המזכיר ר' בנימין קליין.

כשיצא מחדרו לנסוע לאוהל נתן לחתן את הסידור ובירכו, וחילק לנוכחים צדקה. גם בחוץ הוסיף וחילק לנוכחים מטבעות ונסע לאוהל ב-2:45.

ב-7:40 שב הרבי ל-770, וכשחנתה המוכנית נשאר הרבי בפנים כמה דקות כשקורא משהו. כעבור כמה דקות ירד לתפילת מנחה-מעריב.

אחרי התפילה סימן לחלוקת צדקה שנמשכה כ-35 דקות, וחילק לכאו"א 2 שטרות לצדקה. עברו חתן וכלה והרבי בירכם "מזל-טוב, בשעטומ"צ, והוסיף לכ"א מן המשפחה עוד 2 שטרות. את סב הכלה הרה"ח ר' אברהם הכט שאל לשלומו. ובירך את אחד ה'חכמים' בביהכנ"ס שלו – "יאריך ימים על ממלכתו".

הרה"ח ר' משה קוטלרסקי קיבל 2 שטרות נוספים עבור אביו.

גם הגב' שטרנברג קיבלה 2 נוספים עבור בעלה.

יום שלישי אדר"ח חשון

למנחה ירד ב-3:15. בסיום התפילה, עוד באמצע הקדיש, פנה וסימן לחלוקת דולרים! ומיד החל לרדת למקום החלוקה. כשירד, המתין להכרזת הגבאי ואז החל בחלוקה שנמשכה כ-15 דקות. חילק שטר א'. לכמה אנשים שאמרו משהו אמר "בשעטומ"צ", וחייך לכמה ילדים. לילד א' הניף בידו הק'. להרה"ח משה מינצברג נתן שטר נוסף.

בסיום החלוקה הניח בסידורו ב' שטרות ויצא כשמעודד את השירה בחוזק רב.

ה'יחידות' לאורחים שי'

בשעה 8:00 נכנס הרבי לזאל הגדול ליחידות חגור באבנט (שלא כרגיל), כאשר הקבוצה הראשונה שנכנסת הם קהל האורחים שבא הנה מכל העולם כולו. הרבי דיבר כ-35 דקות ולאחמ"כ עברו כולם על פניו. כל אחד מוסר לרבי את הפתק שלו – הפ"נ, ומקבל מיד הרבי שטר לצדקה. הרבי מביט בפני כאו"א במבט חודר כליות ולב – ואומר – "ברכה והצלחה" ולכמה "הצלחה רבה". בידו הימנית מקבל הרבי פתק ומעבירו אל ידו השמאלית, ושוב נותן בימינו את השטר לצדקה. כשמתקבצים מעטפות רבות בידו, נעצר התור לשניות מספר בהם הרבי מקיף בגומי את המעטפות ומוסרם להריל"ג כדי להניחם בסל הנייר – שלצד השולחן.

יצאה כת ראשונה ונכנסה כת שניה – ילדי הבר-מצוה ובנות-מצוה על משפחותיהן.

הקבוצה השלישית – חתנים וכלות. נתן לכ"א 2 שטרות! לצדקה ובירך "בשעטומ"צ".

אחרונים נכנסו ובאו 'חילי בית דוד' וכל התמימים מישיבות ליובאוויטש בכל העולם שהגיעו לחודש החגים. ביניהם בלטה קבוצה קטנה של 'תמימים' מקומיים שבדיוק היום זכו לקבל את הזכות להיות שלוחי הרבי ועומדים לנסוע בקרוב.

השיחה לתמימים הייתה בקול גבוה מעט מאשר קודם. השיחה נסבה ב'שטורעם' גדול אודות לימוד התורה, וחמשה פעמים! פנה הרבי בדרישה לתמימים, כשהוא חוזר ומדגיש שוב ושוב, שכ"א יוסיף בלימוד הנגלה ופנימיות כל התורה כולה החל מלימוד הרמב"ם.

הרבי התבטא שיוכלו ללמוד במנוחת הנפש והגוף, אך לא מנוחה המביאה לישון... כי אם מנוחה המביאה לשכל עמוק ורחב יותר... הרבי אף התבטא שהלימוד יהיה למעלה מהגבלה באופן שאם יתעורר משינה או באמצע חלום יחשוב אודות פלפול בתורה!...

נסתיימה היחידות והרבי התרומם ממקום מושבו ועמד כשמביט תוך-כדי-כך כמה שניות ימינה לעבר ארון-הקודש ואומר משהו.

מבין שני הסלים, קיבל הרבי לידו את המלא יותר, הציץ בו, ולאחמ"כ ביקש למלאו גם בתוכן הסל השני! הרבי פנה מעט לאחוריו, הניח את הסל על כסאו כשהוא מחזיקו בידיותיו פתוח לרווחה, והריל"ג מריק לתוכו חבילה אחרי חבילה. כשנהיה הסל כבד דיו תיקן הרבי את אבנטו, הרים את הסל בימינו וירד מן הבימה הקטנה עליה מקומו ביחידות.

הזאל ריק לחלוטין כעת ורק הרבי (כשהמזכירים מאחוריו) הוא פוסע למטה, כשמלמעלה, מ'עזרת-נשים' הפנויה כעת, עומדים התמימים סמוכים לזגוגית המחיצה מתאמצים לא להפסיד שום תנועה. בדרכו הניף הרבי בידו לשלום לעבר הצלמים שעמדו שם, בפינת הזאל. סימן להרים איזה דף קודש מהריצפה, והמזכיר הריב"ק מיהר והרימו. כשהגיע לדלת הזאל עצר לכמה שניות והרים עיניו במבט ארוך על דף השער של גליון 'בית חיינו' האחרון שתלוי היה שם על הקיר.

רגע נצחי

בחודש תשרי תשנ"ב חשו החסידים ש'תשרי' זה שונה משאר כל השנים. הדבר בלט בכמה הנהגות שהרבי הנהיג לראשונה, כמו מעמד ברכת ד' מינים ביום טוב הראשון של חג הסוכות, שבו הרבי עמד והביט בפני כל אחד ואחד מהמברכים.

הנהגה נוספת מיוחדת לשנה זו הייתה חלוקת צדקה פתאומית מיוחדת לילדי ישראל בלבד. ביום י"א תשרי, כמה דקות אחרי התפילה, נכנס אל ה'זאל הגדול' המזכיר הרה"ח ר' יהודה לייב גרונר, והודיע, שהרבי ביקש להכריז שלפני נסיעתו לאוהל יחלק צדקה לילדים קודם בר-מצווה ולילדות קודם בת-מצווה. וכן, שאפילו הורים שיעברו עם ילדיהם לא יקבלו, וכן לפרסם זאת, על מנת שיבואו מה שיותר ילדים –  ואך ורק ילדים! הוא אף הוסיף שלשון הרבי הייתה "מ'זאָל נישט מאַכן קונצן" (לא להתחכם).

החלוקה נמשכה שעתיים, ואלפי ילדים וילדות הספיקו לעבור, כשהרבי מברך כל אחד ואחת בשנה טובה ("אַ גוט יאָר").

וכך נכתב ביומן שהתפרסם בעיתון כפר חב"ד בזמנו:

"כשאר ההנהגות נוספות וחדשות של כ״ק אדמו״ר שליט״א, נשארה גם חלוקה זו ל'עוללים ויונקים' 'מסתורית'"...


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)