חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:35 י"ח בסיון התשפ"ג, 7/6/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עת לדעת


מאת: בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט
נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת בראשית | בראשית בכל רגע
יום הולדת שחל בשבת
"ברא אלוקים" – לפעול גילוי בהעלם והסתר
לגלות את "רוחו של משיח"
שבת בראשית - שבת כללית
פרשת בראשית
ווי משטעלט זיך שבת בראשית...
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

כ"ט תשרי

תרפ"ח

כ"ק אדמו"ר יוצא מרוסיה, ופניו מיועדות לריגא, אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

(ימי מלך ח"א ע' 215. קובץ 'דרך המלך' (מונדשיין) ע' 7)

ל תשרי, א' דראש חודש מר-חשוון 

תרע"ו

יום פטירת הרה"ג הרה"ח ר' יעקב מרדכי בעזפאלוב. היה מחסידי כ"ק אדמו"ר מהר"ש וכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, ומהשלשה שקבלו "סמיכה" מכ"ק אדמו"ר מהר"ש. במשך יותר משלשים שנה שימש כרבה של העיר פולטבה שבאוקראינה.

לפני שכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב קיבל את הנשיאות, הוא היה חברו ורעו, והיו לומדים בחברותא.

(ימי חב"ד ע' 30)

עם פטירתו כתב עליו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב:

אהבתי אהבת איתן את כבוד ידידי עוז הרה"ח מוה"ר יעקב מרדכי ז"ל... אתאפק לא אוכל, עיני יורדה מים על הלקח מאתנו נפש יקרה זכה ותמימה, מאנה להנחם נפשי על אוהב דבק ידיד נפש אשר ניטל מאתי והמות הפריד בינינו, צדיק ה' בכל דרכיו תנצב"ה.

(אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ב ע' תתיב)

חודש מר-חשון

ב' מר-חשון

תער"ב

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מייסד את ישיבת "תורת אמת" בחברון ושולח את המשפיע הרב שלמה זלמן הבלין, ואתו תלמידים מישיבת תומכי תמימים שבליובאוויטש. התלמידים השלוחים היו: אלטר שימחוביץ, הלל פריוטקין, צבי הירש קצב, יחזקאל פייגין, נחמן מנחם קרסיק, אברהם אלי' אשערוב וישראל זלמן אסנאס.

בקיץ תרע"ד כשהחלה מלחמת עולם הראשונה, גירשו השלטונות הטורקים מארץ ישראל את כל אזרחי רוסיה, וכולם נאלצו לעזוב את חברון ולחזור לליובאוויטש.

(ימי חב"ד ע' 35)

כ"ק אדמו"ר אמר בשיחה:

שמה של הישיבה - "תורת אמת" – ניתן על ידי מייסד הישיבה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע. ובודאי ששם זה – "שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש" – מורה ומבטא את תוכנה של הישיבה, והלומדים בה, שכללות הנהגתם תהיה באופן ד"תורת אמת", היינו, שענין התורה – נגלה דתורה ופנימיות התורה גם יחד – נעשה "בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה", שחודר בכל מציאותם וישותם, הן בנוגע לעצמם, והן בנוגע לפעולתם על הזולת – בהיותם "נרות להאיר".

(תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ה ח"ג ע' 1551)

תרח"צ

יום פטירתו של הרה"ק ר' אברהם שניאורסאהן בן הרה"ק ר' ישראל נח – מהרי"ן מניעז'ין (בן הצ"צ) חותנו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, ומנוחתו כבוד בעיר קישינוב שבמולדביה.

הרה"ק ר' אברהם מפורסם היה בצדקותו, חסידותו וענוותנותו המופלאה. לאחר פטירתו של אביו מהרי"ן, הפצירו בו חסידי אביו, שיבוא לישב על כסאו בניעז'ין. אולם רבי אברהם סירב לקבל על עצמו את הנשיאות. הוא נשאר בקישינוב, ולפרנסתו עסק במסחר. גם אז המשיך לעשות לילות כימים בתורה ועבודה עד יומו האחרון.

(שם ע' 37)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)