חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:43 זריחה: 5:35 י"ב בסיון התשפ"ג, 1/6/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לעורר באהבה
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1706 - כל המדורים ברצף
אל תזלזלו בפתק שלכם
יש חדש
הנחמה המיוחדת של שבת זו
מלחמת היצר
בשמחה או בזעף
מעלת הבעש"ט
עמו אנוכי בצרה
לעורר באהבה
הסטודנט גרר את הד"ר אל החסידות
חלק הבכור בירושה

בימי הבעש"ט הייתה נפוצה תופעת ה'מגידים', שהיו עוברים בעיירות ישראל ונושאים דרשות של הטפת מוסר, איומים והפחדה. הם היו מזהירים את המוני העם, יהודים פשוטים ותמימים, בעונשים נוראים מלמעלה אם לא יתקנו את דרכיהם. הבעש"ט התקומם נגד השיטה הזאת, וקרא לעורר את לב העם בדרכי נועם ואהבה ולא באש ובגופרית.

החסידות מאמינה שאיומים והפחדות מרחיקים יהודים מעבודת ה' ומייאשים אותם. דיבורים אלה  גם מציירים דמות מעוּותת של הקב"ה, ומשרים אווירה שכביכול צריכים לקיים את התורה ומצוותיה מתוך כפייה ואילוץ. תפיסה כזאת שוללת מהאדם את השמחה ואת החיות וההתלהבות בעבודת ה'.

מעלתו של יהודי

הבעש"ט ותלמידיו נקטו גישה הפוכה – הם סיפרו ליהודים הפשוטים על מעלת תום הלב; על גדולתה של מצווה הנעשית בלב טהור; על כוחה של תפילה כנה וזכה; על יופייה של נשמה יהודית. דרכו זו של הבעש"ט הצליחה לחולל מהפכה אמיתית בליבם של המוני יהודים.

אכן, עבודת ה' נשענת על שני היסודות של אהבה ויראה, ולא דיי באהבה לבדה, אבל צריך להיזהר שהיראה לא תשתלט יתר על המידה. אדם שמתרגל לעשות דברים מתוך פחד מעונש, מתחיל לפתח התנגדות פנימית גוברת והולכת, ויום אחד עלול לבעוט בכול. לכן נדרש איזון בין האהבה ליראה, וככלל ראוי לבסס את עבודת ה' על אהבה, שמחה, חשק, ורצון חיובי ללמוד תורה ולקיים מצוות.

הרבי מליובאוויטש הדגיש פעמים רבות, כי הדרך לקרב לבבות היא על-ידי הפצת אור וגישה חיובית: "כשפוגשים יהודי שהוא במצב של 'תינוק שנשבה' – הדרך לקרבו לתורה וליהדות אינה יכולה להיות באופן של 'שמאל דוחה', לרגוז ולצעוק עליו וכו', ולאיים עליו בענייני עונשים וכו'... יש להסביר לו את גודל מעלתו, שהוא בן אברהם יצחק ויעקב... בנו-יחידו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, ונשמתו היא 'חלק אלוקה ממעל ממש'!" (התוועדויות תשד"מ, כרך ד, עמ' 93).

בהזדמנויות אחרות ציין הרבי (למשל, התוועדויות תשמ"ג כרך ד, עמ' 1930), שבימי אלול, שבהם מאירות י"ג מידות הרחמים, צריכים לעורר רחמים על יהודים ולא חלילה לעורר קטרוגים. הרבי ציין שאפילו ישעיהו הנביא נענש על שבדבריו אל הקב"ה כינה את בני ישראל בתארים לא-חיוביים; ואם כך ישעיהו הנביא – מי יכול לקבל עליו אחריות לדבר בסגנון לא-חיובי על עם ישראל!

איומים מרחיקים

הדרך לקרב יהודי אל הקב"ה היא על-ידי שמגלים את מעלתו האמיתית, "שביכולתו להגיע למעמד ומצב נעלה ביותר, עד לפסק דין הרמב"ם, שעל-ידי 'מצווה אחת' בלבד 'הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות'" (התוועדויות תשמ"ב, כרך ד, עמ' 2130).

לעומת זה "כשמדגישים ומבליטים את החיסרון של אלה מבני ישראל שלעת-עתה אינם מקיימים תורה ומצוות, ולא עוד אלא שמוסיפים בהפחדות ובאיומים בעונשים קשים רחמנא ליצלן היו-לא-תהיה – לא זו בלבד שלא זו הדרך לפעול בהם (ובכלל) חיזוק בענייני יהדות, תורה ומצוותיה, אלא אדרבה, על-ידי זה מחלישים את רוחם, ויתרה מזו, מרחקים אותם מתשובה, תורה ומצוותיה, כנראה במוחש (ובפרט בדורנו זה) שהדרך היחידה לקרב את ליבם של בני ישראל לאביהם שבשמים היא הוכחה בדרכי נועם ודרכי שלום, מתוך אהבת ישראל דווקא" (ספר השיחות תנש"א כרך א, עמ' 228).


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)