חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:22 ד' בכסליו התשפ"ג, 28/11/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תפילה המעוררת רחמים
הכתב והמכתב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת כי תצא | הניצחון מובטח
תפילה המעוררת רחמים
עבודה שלימה: עד הפרט בקטן ביותר
לקראת נישואי הקב"ה עם ישראל
"בברכה לעבודה פנימית"
פרשת תצא
"משה קיבל תורה מסיני"
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

במיוחד בגילה - אין כדאי לקצר בתפלה אשר רחמי נינהו (ובפרט לגירסתינו* בברכות כ, ב דמושכל ראשון הוא - משא"כ לגירסת התוס' ושברי"ף)

כ"א [=כי אם] 1) להתפלל בהפסקות (כמובן באופן המותר)

2) לאכול כפי הדרוש בזמן הדרוש. וראה היום יום י' שבט**.

מענה לאחד שכתב לרבי:

"אמי זקנתי מתנהגת זה הרבה שנים שמתפללת הג' תפילות בכל יום, אבל כעת, מפני זקנותה פאלט איר דאס זייער שווער [ =מתקשה בכך מאוד] וכן תפילות מנחה וערבית - ובבקשה לשאול במה יוכל להקל עליה בזה".

_______________________

*) ראה שם: "מתניתין: נשים ועבדים וקטנים פטורין מק"ש... וחייבין בתפלה"... גמרא: וחייבין בתפלה: דרחמי נינהו. וכתב רש"י (שם): "דתפלה רחמי היא ומדרבנן היא ותקנוה אף לנשים... ולא גרס בגמ' "וחייבין בתפלה ולתוס', שלשיטתם תפילה דאורייתא, גרסינן בגמרא: "פשיטא!", -פשיטא", דהא לאו דאורייתא היא".

ומיישבים: כיוון דכתיב "ערב ובוקר וצהרים... כמצוות עשה שהזמן גרמא הוי", הווא אמינא דנשים צריכות להיפטר מתפילה, קמ"ל "דרחמי נינהו".

ואולם לרש"י "רחמי נינהו" לכתחילה, ובלשון רבינו: "מושכל ראשון הוא".

**) ושם: "אמי זקנתי (הרבנית מרת רבקה נ"ע) בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת תרי"א - חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה לטעום קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. כשנודע הדבר לחותנה אדמו"ר הצמח צדק, אמר לה: יהודי צריך להיות בריא ובעל כח. על מצוות נאמר "וחי בהם", הפירוש וחי בהם, צריכים להכניס חיות במצוות... עדיף לאכול בשביל להתפלל מאשר להתפלל בשביל לאכול".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)