חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:41 זריחה: 6:05 כ"ג באדר א' התשפ"ד, 3/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תנש"א

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת שופטים | לנוס אל אלול
להתעורר ולעשות
הזמן להעמיד 'שופטים' ו'שוטרים'
הנבואה ש"לאלתר לגאולה"
"בכל יום אברכך"
פרשת שופטים
אהבת ישראל ומעלת י"ב הפסוקים
"האומר דבר בשם אומרו"
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

שבת קודש ז' אלול

שיחת הקודש הראשונה של התוועדות השבת נמשכה כשעה ובמהלכה היה שפע של ביאורים והסברים חדשים, מיוחדים ונפלאים, במושגים "שופטים", "יועצים" ו"נביא" – בקשר לפרשת השבוע והיעוד "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה". הרבי דייק בעיינו המיוחד של כל אחד מאלו והדגיש את הצורך להפיק מכך הוראה בחיי היום יום בכל דור ודור בעניין השמיעה, במובן של ביטול וציות לשופטי, יועצי ונביאי הדור. הדברים נתבארו בהרחבה ונאמרו בהתלהבות קודש.

לאחר השיחה ובעצם גם לפניה, בעת הניגונים, הייתה שמחה גדולה והרבי עודד את השירה במרץ רב ופעמים רבות חזר והגביה את שתי ידיו הק' ביחד.

השיחה הבאה נפתחה בעניין הכפילות – "אנכי אנכי הוא מנחמכם" – בהפטרה, וגם בה היה דגש על כך שיש לקבל החלטות טובות בנושאים המדוברים וגם להשפיע על אחרים בנושא זה.

גם בסוף שיחה זו השנייה, הייתה השירה בשמחה רבה. במהלכה הורה הרבי לשיר "יה"ר... שיבנה", ואחרי שניגן החזן ר' משה טלישבסקי והקהל אחריו, התחיל הרבי בעצמו "ניעט ניעט".

בשיחה השלישית היו דברים קצרים על חלוקת המשקה. הרבי איחל כי יהיו אצל כולם שמחות בבחינת "וטוב לב משתה תמיד" וביחד עם "שויתי ה' לנגדי תמיד" הרי אלו שני תמידין, ויהי רצון שנזכה להקרבת התמיד של בין הערביים בשבת זו. אחרי החלוקה התחיל הרבי בעצמו את ניגון ההקפות לאביו רלוי"צ ז"ל.

במוצאי שבת קודש יצא הרבי לקידוש לבנה ברוב עם.

יום ראשון ח' אלול

מעמד חלוקת השטרות לצדקה נמשך עד הערב, כלומר שהיה קהל עצום. התפילות מנחה וערבית נערכו בזו אחר זו, ואחרי תפילת ערבית שוב חילק הרבי שטרות לצדקה.

יום שני ט' אלול

בבוקר התקבלו ידיעות ממוסקבה על ההפיכה במקום, ועסקני חב"ד פנו בשאלה לרבי כיצד יש לנהוג בעקבות האירועים האחרונים. כידוע, בימים אלו שוהים ברחבי ברית המועצות עשרות רבות של פעילים צעירים המבצעים את מפעלי הקיץ של חב"ד במסגרות שונות כמו מחנות קיץ, סמינרים לנוער ומסעות של הפצת יהדות על פני כל המדינה.

המענה של הרבי היה חד משמעי: "בתמהון הכי גדול קבלתי השאלה כפשוט ימשיכו בכל התכניות שלהם, כולל הקייטנות עד גמירא כמתוכנן. וה' יצליחם ויבשרו טוב. אזכיר על הציון".

דברי הרבי הופצו מיד בערים השונות ברחבי ברית המועצות וכצפוי נסכו עידוד ורוגע בין המוני הפעילים ואלו העבירו את תחושת  הביטחון הגמור בהשי"ת כי הכול לטוב, אל אלפי החניכים במחנות הקיץ, בני הנוער בסמינרים, ואלפי המשפחות של המתקרבים ליהדות ברחבי המדינה.

הרבי נסע לאוהל ובשובו, אחרי מנחה וערבית, חזר וחילק שטרות לצדקה.

עקב תאונת דרכים בה נהרג ילד מהקהילה השחורה בק.ה ע"י רכב יהודי, הסיתו גורמים שונאי ישראל נגד תושבי השכונה, ובעקבות זאת החלו השתוללויות של קבוצת שחורים בשכונה, ובלילה אף הותקף ונדקר, רח"ל ל"ע ול"ע, צעיר יהודי מאוסטרליה, יעקב רוזנבאום, שצעד לתומו בשדרת ברוקלין וכעבור מספר שעות נפטר מפצעיו, הי"ד.

יום שלישי י' אלול

הרבי נסע היום לאוהל.

בצהריים התארגן קהל באופן ספונטני – באישור רבני השכונה להפגנת מחאה על עמדתה הפאסיבית של המשטרה ובתביעה מהמשטרה להגביר את השמירה בשכונה. ההפגנה נערכה על שדרת איסטרן פארקווי כאשר הצומת נסגר לתנועה.

בערב, שב הרבי מהאוהל בדרך עוקפת מפני השיבושים בסדרי התנועה.

אחרי תפילות מנחה וערבית נשא הרבי שיחת קודש שנמשכה כחמישים דקות לערך. שניים היו הנושאים המרכזיים בשיחה – ימי הנישואין של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע (יום החתונה הוא בי"ג אלול והרבי אמר שהתקופה מתחילה משבת ה'אויפרופעניש' ואגב כך ביאר את מנהג עליית החתן לתורה בשבת שלפני הנישואין) ופרשת השבוע, 'כי תצא'. בנושא הראשון עמד הרבי על ייחודו ומשמעותו של השם 'יוסף' ושייכותו לכלל ישראל וכו' ובעניין השני הוסבר כי בעצם יהודי איננו שייך בכלל למלחמות מכל סוג שהוא, גם במובן הרוחני, וגם כאשר מסיבה מסוימת עליו לצאת למלחמה הוא תמיד נמצא מעל האויבים. הרבי התייחס גם למלחמות ומהומות בין אומות העולם והזכיר את הילקוט שמעוני המפורסם כי בעוד אומות העולם לוחמות, הקב"ה מודיע לישראל "הגיע זמן גאולתכם", ואת הניסים והנפלאות שנראו בשנה זו. (היו שראו בדברים האחרונים רמז למאורעות בשכונה בימים אלו).

בתוך השיחה היו דברים נפלאים על ההכנות האחרונות לגאולה. בין השאר אמר הרבי כי יש להתכונן לגאולה מתוך שמחה גדולה אע"פ שאסור לאדם למלא שחוק פיו שנאמר "אז ימלא שחוק פינו" הרי הרבי נ"ע שהוא הנשיא השמיני (בגימטרייה "אז") כבר הודיע שעומדים קרוב מאוד לגאולה ולא נשאר אלא להתכונן אליה, ובלשונו – "עמדו הכן כולכם". הרבי גם הזכיר את הפצת המעיינות בחצי כדור התחתון – ארצות הברית ואוסטרליה – וכן האריך בעניין 'ברכת כוהנים'.

מיד אחרי השיחה בירך הרב שלמה הכהן איידלמן שי' 'ברכת כהנים'. הרבי חייך, וכשסיים הלה את הברכה אמר כשמצביע לעברו: "יראה כהן בציון – ער איז דאך א כהן". [= הוא הרי כהן].

אחר כך חילק הרבי שטר אחד של דולר לכאו"א לצדקה. כשהנ"ל עבר בעת החלוקה אמר לו הרבי בחיוך: "ישר כוח".

יום רביעי י"א אלול

בשעה שמונה וחצי בבוקר נערכה מול '770' הלווייתו של הקדוש ר' יעקב רוזנבאום הי"ד.

לפני שיצא מסע הלוויה לדרכו נשא דברים קצרים הרב שמואל בוטמן אשר דיבר בהתרגשות, בקול חנוק מבכי אך בתוקף רב והסביר בפני נציגי התקשורת הרבים שנכחו במקום – עקב הפרסום הגדול לו זכתה הפרשה – כי אין כאן שני צדדים הנלחמים זה בזה (כפי שיש שניסו להציג זאת) אלא צד אחד המפריע לשלוות תושבי השכונה, וביקש מכל האחראים להכיר באמת פשוטה זו ולהעמיד למשפט את המתפרעים. הרב יהושע העכט הודיע שבברכת רבני השכונה הוקמה קרן מיוחדת ע"ש הנרצח הי"ד – 'קרן יעקב' – שנועדה לסייע לנפגעי הפרעות.

מסע הלוויה עבר דרך תחנת המשטרה, כאשר לאורך כל הדרך נישא הארון בידיים והמלווים קוראים תהלים פסוק בפסוק אחרי הרב לוי יצחק שפירא.

ליד תחנת המשטרה נשא הרב בוטמן שוב דברים קצרים ותקע בשופר. משם הובל הארון לשדה התעופה בדרכו לאוסטרליה.

התפילות במניין של הרבי היום התקיימו בזמנים הרגילים. אחרי תפילת ערבית חילק הרבי שטרות לצדקה.

יום חמישי י"ב אלול

הרבי נסע לאוהל.

בשכונה שורר שקט יחסי, ברחובות יש שמירה והחיים חוזרים למסלולם הרגיל.

בערב שב הרבי מהאוהל בליווי משטרתי נכבד ומלכותי.

בתפילות מנחה וערבית השתתף קהל גדול, שרו ניגוני חתונה (לרגל יום נישואי הרבי מוהריי"צ נ"ע) ואחרי תפילת ערבית הייתה שיחת קודש. הרבי לא התייחס במפורש למצב, אבל חזר והזכיר (כבשיחתו הקודמת) שיהודי, מעצם מהותו, לא שייך למלחמה, והאריך בהסבר שהיהודי עומד, בעצם, מעל מגבלות העולם.

נקודות נוספות משיחת הקודש:

נהוג לפתוח בברכה אך גם בברכות יש דרגות שונות, והנעלית מכולן היא זו שקשורה בשמחת נישואין שהיא למעלה מהגבלה, והרי היום מציינים יום נישואין של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו; "והיה הבן הבכור לשניאה" - יהודי שונא את הגלות וממילא אין צורך בהסברים מדוע הוא 'מונח' ברצון לצאת מהגלות; בקשר לשמחת הנישואין - יש לעורר כי ראוי שהעורכים שמחות נישואין ירבו בשמחה, במספר הסעודות, וכן לחדש ולבסס את המנהג של עריכת 'סעודת עניים' בשמחת נישואין; באח"ד (י"ג) באלול זוהי עת סגולה שכאו"א יעורר בעצמו את "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"; ועוד.

אחרי השיחה חילק הרבי דולרים לצדקה. בין העוברים היו גם שלושה מבכירי אנשי המשטרה המקומית.

יום שישי י"ג אלול - יום נישואי כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע 

הרבי נסע לאוהל ושב כשעה לפני כניסת השבת. תפילת מנחה נערכה אחר כך בזאל הקטן למעלה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)