חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:15 זריחה: 6:04 י"ג בניסן התשפ"ד, 21/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תנש"א

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
לא להתחכם
שאלות ממניעים לא תמימים
בחודש אלול נקל לפעול "ראה" – ראיה באלוקות
מתקיעת שופר באלול באים לחרדה דלעתיד לבוא
מה הטריד את הרבי בעשרת-ימי-תשובה תשל"ח?
פרשת ראה
"ותן חלקנו בתורתך"
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

שבת קודש פרשת ראה, ראש חודש אלול

בתפילת שחרית, שלבו החזנים ניגונים שמחים והרבי עודדם בידו הק'.

התוועדות השבת נפתחה בביאור מפורט של הפסוק הראשון בפרשה – "ראה אנכי נותן לפניכם היום...", כאשר לכל לראש אמר הרבי כי נושא הראיה קשור ב'שטורעם' שמתנהל בעניין 'עד מתי', בקשה שעיקרה הוא הרצון לראות את הגאולה.

אחרי הביאור בכל פרט בפסוק זה עמד הרבי בהרחבה על התאריך, שבת ר"ח אלול, ולימד את ההוראה מקביעות מיוחדת זו: תחילה באה השבת ואחר כך ראש חודש, ללמדך שתחילה נמצא יהודי במצב של 'שבת', למעלה מכל הגבלה של זמן ומקום ורק אחר כך הוא 'יורד' לעולם המעשה. כן הוסבר יחודו של ר"ח אלול, ועוד.

בשיחה השנייה פירט הרבי כיצד פרשת השבוע, הפרק של השבת בפרקי אבות, הסמיכות לט"ו באב וכו' קשורים בגאולה הקרובה לבוא. בין הדברים היו ביטויים מופלאים על שנת 'אראנו נפלאות' והרבי חזר ועמד על הפלא של השנה ביציאת המוני יהודים מרוסיה, ובתוך הדברים הזכיר שוב את כינוס השלוחים, שלוחי חב"ד, שהיה במוסקבה באמרו שהדבר הוא בגדר 'פעולה נמשכת'.

יצוין כי בתוך הדברים על הגאולה היו לא מעט התבטאויות בלתי רגילות. לדוגמא – הרבי אמר כי בהתוועדות אומרים 'לחיים' ומברכים איש את רעהו ועונים 'אמן' שהוא גם 'אמן' על הגאולה שתבוא לא בעוד שני רגעים אלא מיד ברגע הבא!...

בין השיחות שרו ניגונים שמחים ובהם "שישו ושמחו בשמחת הגאולה הנה הנה משיח בא" שמרבים לשיר לאחרונה, והרבי עודד את השירה פעמים רבות וגם בשתי ידיו הק'. לא אחת ניכר היה שמתייחס במיוחד לקבוצות גדולות של אורחים משיקגו וממונטריאול שנכחו בהתוועדות.

בשיחה השלישית, האחרונה, דיבר הרבי על הצורך למסור את דברי התורה הנאמרים, ובמיוחד במה שקשור לתוכן של חודש אלול, למספר רב ככל האפשר של יהודים, ואפילו השפעה על עוד יהודי אחד ויחיד ערכה גדולה מאוד.

בסיום השיחה איחל הרבי שבקרוב תהיה ארץ ישראל במצב של "כל יושביה עליה", כאשר כל יהודי יעלה מלמטה למעלה, ובהקשר זה הזכיר לאלו שהעמידו קנקני משקה יעלו מלמעלה למטה לפחות בתוך בית הכנסת...

עם תום השיחה הייתה חלוקת המשקה, ואחרי התחיל הרבי את ניגון ההקפות לאביו רלוי"צ ז"ל ושוב הורגשה שמחה רבה.

אחרי ההתוועדות התפללו כרגיל תפילת מנחה. כשיצא הרבי מבית הכנסת, עמדה קבוצת האורחים הנ"ל סמוך לדלת היציאה והם אמרו 'לחיים', אחד הילדים משיקגו נפל והרבי סימן לו לומר 'לחיים'. בינתיים ענה הרבי לאורחים 'לחיים' והמתין עד שהביאו לילד כוסית יין.

יום ראשון ב' דראש חודש אלול

תפילת שחרית נערכה ברוב עם. חלק מהבאים לקבל דולר לצדקה הקדימו לבוא וביחד עם ציבור המתפללים היה קהל רב כ"י. ב'הלל' שילב החזן ניגונים והרבי עודד את השירה. בין שחרית למוסף יצא הרבי מביהכנ"ס לחליצת התפילין, כנהוג.

אחרי התפילה תקע הרה"ת ר' דוד רסקין בשופר. וכן בכל ימי החול במשך חודש אלול.

בדרך יציאתו מהתפילה בירך הרבי נוסעים בנסיעה טובה, וכתיבה וחתימה טובה.

חלוקת השטרות לצדקה נמשכה עד הערב ממש, ואחרי הפסקה קלה התקיימה תפילה מנחה ומיד אחריה – ערבית.

גם אחרי תפילת ערבית חילק הרבי שטרות לצדקה, הפעם שני שטרות של דולר לכל אחד ואחת. חלוקה זו נמשכה כעשר דקות.

יום שני ב' אלול

לשחרית נכנס הרבי בסביבות השעה עשר וחצי. לפני שאמר 'ברוך שאמר' פתח הרבי את התהלים למשך מספר שניות בעמוד שלפני פרק ט'.

לפני 'עלינו לשבח' אמר הרבי שלושת הפרקים הראשונים בתהלים, אחר כך הניח את סידורו הפתוח על התהלים הפתוח ואמר 'עלינו לשבח', אחרי שסגר את סידורו דפדף לשיעור היומי בתהלים ואמרו, דפדף שוב לתחילת התהלים ואמר את הפרקים ד' ה' ו'.

הרבי נסע לאוהל וחזר בשעה מוקדמת יחסית עוד לפני שקיעת החמה. לאחר שהות קצרה נכנס לתפילת מנחה ועם סיומה התפללו ערבית.

אחר כך הייתה חלוקת שטרות לצדקה.

יום שלישי ג' אלול

בתפילת שחרית, לפני הודו דפדף הרבי בספר התהלים בפרקים הראשונים. בסיום אמירת השיעור החודשי בתהלים אחרי התפילה, אמר הרבי את פרקי התהלים א' עד ט'.

אחרי תפילת מנחה חילק הרבי במפתיע שלושה שטרות של דולר לצדקה לכל אחד ואחת מהנוכחים.

בתפילת ערבית נכחה קבוצה מילדי 'גן ישראל' מדטריוט ששרו בהתלהבות לפני כניסת הרבי, ובעת התפילה שרו את הניגונים הרגילים במחנה הקיץ ב'אמן יהא שמיה רבה' וב'עלינו לשבח'. כשהתחילו 'ועל כן נקוה' עודד הרבי את שירתם בידו הק' וכן ב'אל תירא' ו'אך צדיקים'. אחרי התפילה התקיימה חלוקה שטרות לצדקה. לפני כן קרא אחד הילדים בהתלהבות 'יחי אדוננו מורנו ורבנו', וכל הקהל ענה אחריו 'יחי' והילדים המשיכו לשיר במשך החלוקה.

הרבי נתן לכאו"א שני שטרות של דולר לצדקה. החלוקה נמשכה כעשר דקות ואחר כך יצא הרבי מביהכנ"ס כשמעודד את שירת הילדים. בדרכו שם שתי שטרות (מתוך הסידור) באחת מקופות הצדקה.

יום רביעי ד' אלול

אחרי שחרית אמר הרבי בתהלים את השיעור היומי ולאחר מכן את ג' הפרקים של חודש אלול.

האירוע, בה"א הידיעה, של היום הוא מסירת ה'פייל', תיק החקירה, של רבי לוי יצחק נ"ע, לידי הרבי. היה זה כאשר בערב הגיעו ל-770 שניים מתוך ארבעת חברי המשלחת המיוחדת להחזרת הספרים מרוסיה: הרב יוסף יצחק אהרונוב והרב שלמה קונין ובידם ה'פייל' – תיק החקירה – של הגה"ק רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל, אביו של הרבי, אשר לאחרונה זוכה באופן רשמי מכל אשמה והתיק שלו נמסר על ידי הק.ג.ב. לאגודת חסידי חב"ד כדי להעבירו לרבי.

לעת תפילת ערבית עמד הרב קונין ליד ה'מזרח' וכאשר הרבי נכנס, הרב קונין שר בהתלהבות את ניגון ההקפות של רלוי"צ כשכל הקהל מצטרף. השירה גברה כאשר התקרב למקומו הקבוע והניף את ידו הק' בעוז לעבר הרב קונין כשעל פניו הק' שורה שמחה גלויה.

אחרי התפילה הייתה חלוקה שטרות לצדקה, שטר אחר לכאו"א. כאשר הרב קונין עבר נתן לו הרבי (בחיוך) דולר נוסף "עבר הספרים". מיד אח"כ מיהרו הרב אהרונוב והרב קונין ל'גן-עדן-התחתון' והמתינו שם לבואו של הרבי, עם תום חלוקת השטרות. כאשר הרבי הגיע ניגש הרב קונין כשבידו התיק והרבי רמז להם להיכנס אל תוך חדרו הק'. השניים שהו בפנים כשש דקות.

מאוחר יותר במשך הערב התוועדו הרבנים קונין ואהרונוב ב-770 לשעה קלה ובמהלך התוועדות זו חשפו משהו מה'יחידות': על פניו הק' של הרבי הייתה ניכרת שמחה גדולה. הרבי דפדף בתיק מיד עם קבלתו. הרבי דיבר על החזרת הספרים כשהוא מתייחס למונח 'פדיון שבויים' ואמר שבנוגע ל'פדיון שבויים' יש חשיבות לכל רגע.

ר' שלמה שאל את הרבי בקשר לכך שהיה בדעתו להישאר בארה"ב עד לאחרי ה'טלתרום' שעורך כמה ימים אחרי ח"י אלול, והרבי אמר לו "ס'קען נאך אנקומען פאר ח"י אלול" [=אפשרי שיגיעו (הספרים) עוד לפני ח"י אלול]. מובן שר' שלמה החליט מיד שהוא חוזר לרוסיה להמשך הפעולות בעניין.

הרבי גם התעניין אודות עורכת הדין (הד"ר ורוניקה) הפעילה במסירות בעניין הספרים. לבסוף איחל שה'פייל' הבא יבוא ביחד עם משיח צדקנו.

יום חמישי ה' אלול

הרבי נסע לאוהל ובשובו אחרי התפילות מנחה וערבית, הייתה חלוקת שטרות לצדקה – שתי שטרות לכאו"א.

להרב קונין נתן הרבי פעם נוספת שתי שטרות – "עבור הספרים".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)