חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:35 זריחה: 6:14 י"ד באדר א' התשפ"ד, 23/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

והיה עקב
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1703 - כל המדורים ברצף
ססמאות שקר, אמת אחת
חדש על המדף
האותיות הפורחות והחיות שנעלמה
קריאת שמע
להערים על היצר
הברכות נותנות חיים
י"ד שנות תהילים
והיה עקב
העיתונאי שמפיל את המחיצות
עמידה וישיבה בתפילה

התקופה שקודם ביאת המשיח נקראת 'עקבתא דמשיחא'. מושג זה שאוב מתוך המשנה (בסוף מסכת סוטה) המתארת את הימים שקודם הגאולה. הגמרא מכנה תקופה זו – 'עקבות משיחא'.

שמה של התקופה נושא את שני הפנים הקוטביים שבה: מצד אחד, 'עקבתא' מלשון עקב, החלק התחתון והנחות ביותר בגוף, חלק שהוא קהה, גס וחסר רגישות. מצד שני, 'עקבתא דמשיחא' במשמעות של עקבות המשיח – תקופה שבה נשמעים הדי צעדיו המתקרבים של משיח צדקנו (ספר השיחות תנש"א, כרך ב, עמ' 760).

פעמי משיח בתוך החושך

מעיון במקורות עולה כי תקופה זו מתאפיינת בשני תהליכים סותרים: מתחילה בה ההכנה לגאולה, ובה בעת זו תקופה קשה ביותר, תקופה של שפל רוחני ומוסרי, ואף של צרות קשות ומכאיבות.

בתקופה הזאת דווקא החלה התגלות פנימיות התורה, תורת החסידות, שהיא התנוצצות מאור תורתו של משיח. אך בכללותה זו תקופה קשה ביותר, הן מבחינה גשמית הן מבחינה רוחנית. הדברים תוארו בפירוט רב בדברי חז"ל, שנתנו לנו סימנים מדויקים, שעל-פיהם נוכל לזהות את התקופה הזאת. הסימנים הללו מציינים ירידה מוסרית גדולה, שבירת המערכות השלטוניות והחברתיות, התמעטותם של לומדי תורה, התגברות הכפירה, תחושת ייאוש כללית, יוקר מאמיר, וגם צרות גשמיות איומות שפוקדות את עם ישראל (עד שכמה מהאמוראים אמרו: "ייתי ולא אחמיניה" – יבוא המשיח, ואל אראנו).

איך יכולה אותה תקופה עצמה לשאת בתוכה שני ניגודים אלה? הרבי מליובאוויטש (ספר השיחות שם) מבאר שיש קשר פנימי עמוק בין הדרגה העליונה ביותר ובין הדרגה התחתונה ביותר, בין הראש לרגל ובין סוף העבודה לתחילתה.

דווקא מפני שזו תקופת שפל, של חושך כפול ומכופל, יכולים להישמע בה פעמיו של המשיח. שכן החושך הרוחני שמשתרר בעולם והצרות שפוקדות את עם ישראל אינם מאפשרים לעבוד את ה' בכוחות הרגילים, ועם ישראל נדרש לגלות את כוח מסירות הנפש שבו. כוח זה הוא הכלי לגילוי העליון ביותר – גילוי אורו של משיח.

הזעקה הגדולה: עד מתי!

ככל שאנו מתקרבים לביאת המשיח, מתעצמים גם הסימנים השליליים של תקופת 'עקבתא דמשיחא'. כך כתב, למשל, ה'חפץ חיים' בספרו 'שם עולם', שער ההתחזקות, פרק יב: "אנו רואין בזמננו שנתקיימו כל הסימנים שהובאו בפרק חלק לעניין הגאולה... אם כן, בוודאי יש להתחזק בביטחון ולצפות לישועה בזמן קרוב. והגם שאין אנו יכולין לצמצם ולידע הזמן בדיוק... אבל מגודל המצוקות אנו יכולין לידע ולהתבונן שלא יימשך הרבה".

את שיאו של המצב הזה אנו רואים בתקופה הנוכחית, כפי שהתבטא פעמים אין-ספור הרבי מליובאוויטש: על-פי כל הסימנים ברור ש"הנה זה (משיח) בא", וכבר נסתיימו כל העניינים שעם ישראל היה צריך לבצע, והדבר היחיד שחסר הוא – תנועה אחת של הקב"ה שתוציא את עם ישראל מהגלות ותביאם לארץ הקודש. ועם זה, הגאולה טרם באה ומתעוררת הזעקה הגדולה: "עד מתי?!".

אלא שהזעקה הזאת דווקא היא המעוררת אצל הקב"ה את הגאולה בפועל ממש, ואת בניין בית המקדש השלישי, שיהיה מיזוג של הבית הראשון והשני, מיזוג כל השלמויות. לכן הבית השלישי יהיה בית נצחי, כשם שהגאולה תהיה גאולה נצחית שאין אחריה גלות.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)