חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:35 י"ח בסיון התשפ"ג, 7/6/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"א

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת עקב | עבודה מסודרת
התמודדות עם עודף משקל
שהילדים יקבלו חינוך "לדבר בם" גם ב"שבתך בביתך"
הגאולה נמצאת בתוך התפילה והבקשה עבורה
הרה"ק ר' לוי יצחק שניאורסאהן – ע"ה שנה לפטירתו
פרשת עקב
"איזהו חכם – הלומד מכל אדם"
הגאון המקובל ר' לוי יצחק שניאורסאהן
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

שבת קודש פרשת עקב, כ"ג מנחם-אב, מברכים החודש אלול

לשבת נשאר עדיין ציבור גדול מהאורחים שהגיעו לכ"ף מנ"א.

ההתוועדות נמשכה כשעתיים כאשר השיחה הראשונה נמשכה שעה תמימה. תוכן השיחה כולה היה על 'אלול'. דובר על חשבון הצדק של חודש אלול. העבודה מלמטה למעלה ('אני לדודי') והעבודה מלמעלה למטה ('דודי לי'). גם ר"ח אלול שכיום (כשהקביעות היא עפ"י החשבון ולא עפ"י הראיה) הוא תמיד שני ימים שהם כנגד שני סוגי עבודה אלו, ובפרט בקביעות שנה זו שר"ח חל ביום הש"ק וביום ראשון, הרי עבודת הש"ק – מלמעלה למטה ועבודת יום ראשון (עובדין דחול) – מלמטה למעלה.

הרבי פירט את ההוראה שחשבון הצדק צריך להיות בכל סוגי העבודות, הן בעבודה דמלמטה למעלה והן בעבודה דמלמעלה למטה. החל מ'אני' (בחי' ביטול ולא 'אנוכי') עד 'לדודי', ואח"כ מ'ודודי' (בתוספת וא"ו) עד 'לי', כדברי המדרש "כל מקום שנאמר לי, לעולמי עולמים הוא". עבודה נצחית ובאופן של צדק, לפנים משורת הדין. וע"י חשבון צדק במחשבה דיבור ומעשה, "בואו ונחשב חשבונו של עולם", מגיעים תיכף ומיד לגאולה השלימה והנצחית.

אחרי שיחה זו שרו 'עד מתי', ואת השיחה השנייה פתח הרבי: "הרי חושבים, מדברים ודואגים אודות הטענה 'עד מתי'. ואף שכבר הפיצו את מעיינות החסידות בכל מקום, עדיין לא בא! איז מען געפאלן אויף א סברא', ('נפל רעיון') ישנם כאלו שהם רח"ל 'סגי נהור' ואליהם עדיין לא הגיעה פנימיות התורה. ואופן לימודם וקריאתם הוא ע"י כתב הנקרא 'בריל' [וכאן פירט הרבי את שם הכתב: 'בי"ת, רי"ש, יו"ד, למ"ד], ובהשגחה פרטית הגיע לכאן בימים אלו תניא שנדפס בכתב זה, ובמילא – סיים הרבי – יה"ר שלא יצטרכו להגיע לעצם לימוד ספר התניא בכתב זה, אלא עצם הדפסת ספר זה והבאתו לד' אמות אלו יזרז את הגאולה האמיתית והשלימה, ותיכף ומיד ממש נלמד "תורה חדשה מאתי תצא" – מהקב"ה עצמו ע"י משיח צדקנו, שהוא יחזור על דברי הקב"ה ובתוספת ביאור, ואז יהיו כולם בריאים בתכלית השלימות".

אחרי שיחה זו שר הקהל 'אימתי קאתי מר' והרבי עודד את השירה בחוזק, ובמיוחד לעבר קבוצת אורחים ממיאמי.

את השיחה השלישית פתח הרבי כשמורה באצבעו על קבוצת האורחים הנ"ל, הורה למזוג להם 'לחיים' והזכיר אודות חלוקת המשקה.

אחרי החלוקה התחיל הרבי בעצמו לנגן את ניגון ההקפות לאביו רלוי"צ ז"ל.

יום ראשון כ"ד מנחם אב

חלוקת השטרות לצדקה ארכה הפעם למעלה משש שעות רצופות, והתפילות מנחה וערבית נערכו בזו אחר זו. (בתפילת מנחה האריך מעט החזן בתפילה עד עת תפילת ערבית).

יום שני כ"ה מנחם-אב

הרבי נסע לאוהל.

יום שלישי כ"ו מנחם-אב

כשיצא הרבי מתפילת ערבית בירך את הנוסעים, כרגיל. אחד הנוסעים בירך את הרבי: 'דער רבי זאל זיין געזונט און דערלעבן משיח'ן' ('שהרבי יהיה בריא, ושיזכה למשיח'). הרבי, שכבר נכנס לגן-עדן התחתון, הסתובב לעבר הנ"ל והשיב: 'אמן, גם אתם, און נאך דעם אויכעט" ('וגם אחרי ביאת משיח'...).

יום רביעי כ"ז מנחם-אב

אחרי תפילת ערבית בירך הרבי נוסעים בנוסח הרגיל כשמוסיף: "פרייליכע בשורות, הצלחה רבה" ('בשורות משמחות').

יום חמישי כ"ח מנחם-אב

היום הופיע 'קונטרס כ"ף מנחם-אב – ה'תנש"א'.

כשיצא הרבי בדרכו למקווה חילק מטבעות לצדקה לכיתה מגן הילדות 'בית רבקה' שעמדו ליד המכונית.

הרבי נסע לאוהל, ובשובו התפללו מנחה וערבית, אחריהם חילק הרבי שתי שטרות של דולר שליחות מצווה לצדקה לכאו"א.

היום נשלמו ארבעה חודשים מאז שיחת הקודש המפורסמת ביום כ"ח ניסן, בה היו, כזכור לכל, דברי התעוררות מיוחדים על הציפיה לגאולה, הזעקה 'עד מתי' וכו'. בעקבות זאת קיימו תלמידי התמימים ב-770 כינוס התעוררות מיוחד, במעמד הנהלת הישיבה. ההחלטה העיקרית הייתה שכל אחד מהנוכחים קיבל על עצמו, בלי נדר, לשנן בעל-פה עד ט"ו באלול (יום התייסדות ישיבת תומכי תמימים) מאמר חסידות בענייני משיח וגאולה ולהשתדל לחזור עליו ברבים.

יום שישי ערב ראש חודש אלול

הרבי נסע לאוהל (כדרכו בכל ערב ראש חודש)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)