חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:12 זריחה: 6:10 ח' בניסן התשפ"ד, 16/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

דברי ימי חב"ד
עת לדעת


מאת: בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט
נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת ואתחנן | לדעת לראות
ב"אמת" אין פשרות
ט"ו באב בערב שבת – רפואה מיוחדת ל'תשעה באב'
משיח צדקנו רוצה לבוא ולגאול את בני-ישראל תיכף ומיד
הרבי וגדולי ספרד ה"ראשונים לציון" – רבנים ראשיים בארץ-הקודש
פרשת ואתחנן
דברי ימי חב"ד
יומן
הלכות ומנהגי חב"ד

ט"ז מנחם-אב

תרפ"ט

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, סיים את ביקורו בארץ הקודש ויצא ברכבת למצרים בדרכו לביקורו בארצות הברית. ביקורו בארץ ישראל נמשך חמש-עשרה יום.

בזמן שהותו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בארצנו הקדושה, היה מורגש בקרב היהודים החרדים לדבר ה' - רוח אצילות והוד קודש, וכשיצא הרבי את ארצנו הקדושה הורגש כי פנה זיוה, פנה הודה ופנה הדרה, אולם הרושם שנחרת עמוק בלב לא ימחה לעולם...

חמש עשרה אוטובוסים ליוו את הרבי כשסיים את הביקור באה"ק.

(ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ע' 41)

 י"ט מנחם-אב

תרצ"ט

הרה"ח ר' ישראל דז'ייקבסון נסע מארצות הברית עם קבוצה מתלמידיו שקירב לחסידות בארצות הברית, במטרה שילמדו בישיבת תומכי תמימים באטוואצק בפולין, ויחסו בצלו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. הקבוצה נאלצה לעזוב לאחר זמן קצר, עקב פרוץ מלחמת עולם השניה.

(ימי מלך ח"א ע' 497)

כ' מנחם-אב

תש"ד

יום הסתלקות כ"ק הרה"ג הרה"ח המקובל וכו' ר' לוי יצחק שניאורסאהן, אביו של כ"ק אדמו"ר, ביום ד', בגולה באלמא-אטא שבקזחסטן. נפטר בגיל שישים ושש וחצי, ממחלה ממארת, ומנוחתו כבוד שם.

ביום הסתלקותו אמר לחסיד אחד שעמד ליד מטתו, שהגיע הזמן להתכונן לעבור לעולם אחר! היו אלו דבריו האחרונים באותו יום – ולא יסף, רק שפתותיו נעות וקולו לא ישמע.

(תולדות לוי יצחק ח"ג ע' 757)

כ"ק אדמו"ר ישב שבעה בחדרו הק' ב-770.

תש"ח

יצא לאור בפעם הראשונה "קיצורים והערות לספר התניא" של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, בעריכת כ"ק אדמו"ר, לרגל היארצייט של רבי לוי יצחק נ"ע.

תש"ל

כ"ק אדמו"ר החל לבאר את "לקוטי לוי יצחק", הערות על התניא מאביו (היה מבאר נקודה בכל התוועדות עד כ"ג אדר תשל"א).

(הקדמת היום יום בשלשלת היחס)

תשל"ו

כ"ק אדמו"ר הורה להוציא לאור מזמן לזמן חוברות שבהם ירכזו חידושי תורה – בחלק הנגלה – מאת כ"ק רבותינו נשיאינו הק' ותלמידיהם. בהתאם לדברי הרבי החלו להופיע חוברות בשם "יגדיל תורה", שיצאו לאור ע"י חברי הכולל שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר בברוקלין, נ.י. וע"י חברי הכולל-אברכים שבבית הכנסת ובית המדרש צמח צדק בירושלים עיה"ק.

(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. שיחות קודש תשל"ו ח"ב ע' 630)

תש"מ

בהתוועדות כ"ף אב יצא כ"ק אדמו"ר בקריאה, לייסד בכל מקום ומקום "כולל" עבור יהודים בגיל הזקנה - "כולל תפארת זקנים לוי יצחק" על שם אביו.

על העובדה שהוא מציע זאת - אמר הרבי, שמכיוון שהכוללים נקראים על שמו של אביו - מוטלת עליו החובה והזכות להשתתף אישית בהקמתם. מטרת הכוללים היא, לייסד מקום עבור יהודים זקנים שיוכלו לקבוע עתים לתורה ולמלא את זמנם באופן מסודר.

(שיחות קודש תש"מ ח"ג ע' 884)

תשמ"א

התקיים סיום ספר התורה הראשון של ילדי ישראל, ומיד הותחל בכתיבת ספר התורה השני. חגיגת סיום והכנסת ספר התורה התקיימה בבית הכנסת ובית המדרש "צמח צדק" בעיר העתיקה בירושלים, וברחבת הכותל המערבי.

(אלבום אות בספר תורה ע' 285)

 תשמ"ו

הסתיימה כתיבת ספר התורה השני של ילדי ישראל. התקיימה חגיגת סיום והכנסת ספר התורה בבית הכנסת ובית המדרש "צמח צדק" בעיר העתיקה בירושלים, וברחבת הכותל המערבי.

(שם ע' 323)

 תשס"ו

הסתיימה כתיבת ספר התורה הרביעי של ילדי ישראל. התקיימה חגיגת סיום והכנסת ספר התורה בבית הכנסת ובית המדרש "צמח צדק" בעיר העתיקה בירושלים, וברחבת הכותל המערבי.

(שם ע' 363)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)