חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:35 זריחה: 6:14 ט"ו באדר א' התשפ"ד, 24/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"ראו חיבתכם לפני המקום"
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1701 - כל המדורים ברצף
כאב ואבל, תקווה ואמונה
יש חדש
הטוב הנסתר שבתוך החורבן
אלה הדברים
שמחה גלויה
חזון למועד
משחק באש
"ראו חיבתכם לפני המקום"
מסר בן אלפיים: עוד נשוב
תשעה באב בשבת

בתשעה באב שפך הקב"ה את חרון אפו על עם ישראל, הצית אש בהיכלו והחריב את עיר קודשו. ביום מר זה התחילה הגלות האיומה והנוראה, שבה אנו שרויים עד היום הזה.

על רגע החורבן מספרת הגמרא (יומא נד,ב): "בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, ראו כרובין המעורין זה בזה. הוציאון לשוק ואמרו: ישראל הללו שברכתן ברכה וקללתן קללה יעסקו בדברים הללו". עלינו לשים לב לדרך עמידת הכרובים בשעת החורבן – "מעורין זה בזה".

זריעה לצורך צמיחה

בגמרא (בבא בתרא צט,א) יש מחלוקת בדבר עמידת הכרובים בבית המקדש: "חד אמר פניהם איש אל אחיו, וחד אמר פניהם לבית". כלומר, לפי דעה אחת פנו הכרובים איש אל אחיו, ואילו לפי הדעה השנייה הם עמדו וגבם זה לזה. הגמרא מתווכת בין שתי הדעות ומסבירה שעמידת הכרובים הייתה משתנה על-פי מצבו של עם ישראל: "כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום".

כלומר, בשעה שהיהודים היו עושים את רצון ה', היו הכרובים פונים איש אל אחיו ומבטאים את אהבת הקב"ה לעמו. כך מצאנו גם במסכת יומא (שם, א): "בשעה שהיו ישראל עולין לרגל, מגלגלין להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה, ואומרים להם: ראו חיבתכם לפני המקום".

אם כן, כאשר הכרובים פונים איש אל רעהו ("מעורין זה בזה") הדבר מבטא את אהבתו של הקב"ה לעמו ומוכיח שישראל עושים רצונו של מקום. איך ייתכן אפוא שברגע החורבן הנורא, כאשר הקב"ה שופך על בית המקדש את חרון אפו, יעמדו הכרובים בדרך שמבטאת אהבה וחיבה לעם ישראל?!

תורת החסידות מסבירה, שאף שבחיצוניות ובגלוי הגלות היא דבר רע ומר, הרי בפנימיותה צפון עניין נעלה ונשגב ביותר. בתוך הגלות מסתתרת הגאולה השלמה, הגאולה שאין אחריה גלות. מטרת הגלות היא זיכוך העולם וגאולת הניצוצות האלוקיים הפזורים בו, ועל-ידי כך מכשירים את העולם לקראת הגאולה. בתוך כל הקשיים, הסבל, הצרות והרדיפות של זמן הגלות חבויה אותה תכלית נשגבה שמוליכה לבניין בית המקדש השלישי ולגאולה השלמה. הגלות דומה לזריעה, שאף שהזרעים נרקבים לפי שעה בתוך האדמה, הרי בתוך הריקבון וההרס מתרחשת הצמיחה שמביאה יבול הגדול עשרת מונים מן הזרעים שנזרעו בארץ.

אהבה חבויה

גם חורבן המקדש הוא בבחינת 'סותר על-מנת לבנות'. הרס בית המקדש השני נועד לבנות דבר גדול ונשגב לאין ערוך – את בית המקדש השלישי, שמעלתו עולה על הבית השני. בחיצוניות הרי זה הרס וחורבן, אבל בפנימיות מסתתרים כאן הבניין והיצירה.

לכן בעת החורבן פנו הכרובים איש כלפי רעהו, וסימלו את אהבת ה' לבניו. שכן בתוך החורבן הסתתרה אהבת ה' לעמו והרצון האלוקי להביאם אל הגאולה השלמה ואל הבית השלישי. בגלל חטאינו לא יכולנו להגיע לעלייה זו אלא על-ידי החורבן והגלות, ועל כך אנו מתאבלים ומצטערים, ועם זה עלינו לדעת שכל מטרת הגלות והחורבן אינה אלא הגאולה ובניין בית המקדש השלישי.

עלינו לבטל את סיבת הגלות, על-ידי תשובה ומעשים טובים והתחזקות באהבת ישראל; ובה בשעה יש לטפח את הציפייה לגאולה השלמה על-ידי העיסוק בתורת בית המקדש ובתפילה ובתביעה מהקב"ה שימהר לגואלנו, תיכף ומייד ממש.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)