חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:17 זריחה: 6:01 ט"ז בניסן התשפ"ד, 24/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מי יבנה את המקדש?
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1700 - כל המדורים ברצף
תרגיל עצמי באהבת חינם
יש חדש
המסר הכפול של המסעות
מסעות בני ישראל
תשובה ותמיהה
המתיק את הגזירות
הנפח לא חתם
מי יבנה את המקדש?
בית המקדש בתלת-מימד
שיפוץ בתשעת הימים

כיצד ייבנה בית המקדש השלישי? בכמה מקומות נאמר שהוא יירד מן השמים, ואילו במקומות אחרים נאמר שייבנה בידי אדם (המלך המשיח). אחד ההסברים לסתירה הוא שבבניין בית המקדש השלישי יהיה שילוב של מעשי אדם ומעשי שמים: תחילת בניינו תיעשה בידי אדם, ולתוך הבניין הזה יירדו דברים מן השמים.

אחד ההיבטים המעשיים של ההסבר הזה הוא השילוב בין תיאור הבית השני, המפורט במסכת מידות, לבין תיאור בית המקדש השלישי בספר יחזקאל: הבניין שייעשה בידי אדם יהיה על-פי מסכת מידות, ולתוך הבניין הזה יירדו אותם חלקים שמתוארים ביחזקאל.

הקב"ה יגלה את עינינו

בספר יחזקאל (פרקים מ-מג) מופיע תיאור מדוקדק של בית המקדש, ולדברי המפרשים זה בית המקדש השלישי. מפורטת שם נבואה שבה גילה הקב"ה את "צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורותיו" (מג,יא). הבית המתואר שם שונה מבית המקדש הראשון והשני, ואולם איננו יודעים לתרגם את הדברים לתכנית אדריכלית מעשית, שכן דברים רבים אינם מובנים, והמפרשים מגדירים אותם 'סתומים'. הרמב"ם (הלכות בית הבחירה פרק א, הלכה ד) אומר: "בניין העתיד להיבנות, אף-על-פי שהוא כתוב ביחזקאל, אינו מפורש ומבואר".

לעומת זה, במסכת מידות מופיע תיאור מפורט של הבית השני. הרמב"ם, בפירוש המשניות, אומר שכאשר יגיע הזמן לבנות את בית המקדש השלישי, הוא ייבנה על בסיס המידות שבמסכת זו. ואז "יזכנו הא-ל יתברך ויגלה עינינו להבין הסתום ביחזקאל... שעל-ידי הסיפור הזה של בית שני, אנו יכולים לדרוש ולהבין בבניינא דיחזקאל" (לשון ה'תוספות יום-טוב' בהקדמתו למסכת מידות).

שילוב דומה היה בבית המקדש בעניין הקרבנות. הכוהנים נצטווּ להביא אש להקרבת הקרבן, ובה בעת הייתה יורדת אש מן השמים. האדם צריך לעשות את המוטל עליו, והקב"ה מוסיף את השלמות העליונה מן השמים. בבית המקדש השלישי יגיע השילוב הזה לשיא שלמותו, עד שיתבטא גם בעצם בניינו של הבית.

שילוב היתרונות

בזה ייחודו של הבית השלישי לעומת שני בתי המקדש שקדמו לו. בבית המקדש הראשון היה יתרון גדול בתחום הקדושה שבאה מלמעלה, אך העולם עצמו טרם היה מוכן לגילויים הנעלים האלה. מצב הפוך היה בבית המקדש השני – הזדככות גדולה מלמטה, שכן בוניו היו בדרגת בעלי תשובה, ואילו הקדושה שהאירה בו לא הייתה בדרגה גבוהה (ולכן חסרו בו חמשת הדברים המבטאים את גילוי הקדושה). בבית המקדש השלישי יתמזגו שני ההיבטים – הקדושה שבאה מלמעלה וההזדככות של העולם התחתון.

בית המקדש השלישי ייבנה אחרי הגלות הארוכה והקשה, שבה העולם עובר תהליך עמוק של זיכוך פנימי. דורות של יהודים קידשו וזיככו את העולם והכשירו אותו להיות כלי לגילויי הקדושה העליונים ביותר. עכשיו יכול להתרחש השילוב המלא בין הזיכוך שבא מלמטה עם הגילוי האלוקי שבא מלמעלה.

דבר זה יתבטא בבניין המשולב של בית המקדש השלישי. לכן ייבנה בידי אדם, כחלק ממצוות "ועשו לי מקדש", ובה בעת יירד באש מלמעלה. הוא ייבנה על-פי מתכונת בית המקדש השני, ובה בעת ישתלבו בו מלמעלה הדברים ה'סתומים' המפורטים ביחזקאל (ראו בכל זה לקוטי שיחות כרך חי, עמ' 418 ואילך; כרך יא, עמ' 98; כרך יג, עמ' 84).


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)