חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:39 זריחה: 5:37 י"ח באייר התשפ"ד, 26/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן
תנש"א

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת מסעי | צבא חדור באהבת ישראל
מבין מצרים לנחלה בלי מצרים.
בין 'בית הבחירה' ל'בית המקדש'
טעימה והתחלה של הגאולה
הרבי וגדולי ספרד ה"ראשונים לציון" – רבנים ראשיים בארץ-הקודש
פרשת מסעי
"דע מה למעלה ממך"
עת לדעת
יומן
הלכות ומנהגי חב"ד

ב"ה

יום ו' ועש"ק מטו"מ, ראש חודש מנחם אב תנש"א

שחרית הלל וקרה"ת: בשעה 10:00 הגיע כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילה. לפני התפילה ניגנו בקטע "שיבנה ביהמ"ק (כמו בשבת). וכנהוג גם – בקטע "אלי אתה" שבהלל. כ"ק אדמו"ר שליט"א ניגש לעלייה לתורה כשהסידור בידו, ובשעת הכנסת הס"ת להיכל הלך אחרי הס"ת ועלה מיד לחדרו ב- 10:45 לחלוץ התפילין וכו'.

מוסף: כעבור רבע שעה, נכנס לתפילת מוסף. בעלייתו לבימת התפילה עודד בחוזקה אך לא הסתובב. מיד בסיום "מודים דרבנן" הסתובב לכיוון הש"ץ לברכת כהנים.

שיחה בלתי צפויה ושליחות מצווה לצדקה

ב-3:20 נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת מנחה. בסיום התפילה סימן לחלוקה לצדקה, (הגבאי הכריז על מעריב ב-9:05) ופנה וירד לסטנדר הקבוע לחלוקה. לאחר שהגיע אל הסטנדר (לא פתח בחלוקה אלא) המתין רגע.

הרמז הובן ומיד הובא המיקרופון וכ"ק אדמו"ר שליט"א פתח בשיחה שארכה כ-2 דקות. (מיד בהשמע קולו של כ"ק אדמו"ר שליט"א ברמקול התקרב כל הקהל לעבר כ"ק אדמו"ר שליט"א ונעמד בצפיפות). במשך כל זמן אמירת השיחה היה ראשו הק' מורכן ועיניו הק' היו עצומות.

לאחר השיחה החל לחלק לכ"א שני דולר.

לאחר שעבר הרה"ח ר' שניאור זלמן גוראריה שי' הביט לעברו וחיכה שיקראו לו. כשהגיע נתן לו כ"ק אדמו"ר שליט"א עוד שני דולר באומרו (התוכן): כ"פליים לתושיה פאר דיין טאכטער אסתר" [-כפליים לתושיה עבור בתך אסתר], והוסיף ונתן לו עוד שני דולר באומרו (התוכן): "דאס איז כפליים לתושייה פאר דעם איידים נחום, און מ'זאל הערן בשורות טובות" [-זהו כפליים לתושייה עבור חתנך נחום, ושנשמע בשורות טובות].

כשעבר השליח הרה"ח ר' שמואל נוטיק שי' הביט לעברו במיוחד.

בסיום החלוקה שארכה כ-10 דקות הניח שני דולרים בסידורו, ויצא.

ליל שבת קודש

קבלת שבת ומעריב: ב-9:25 נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לביהכנ"ס כשמעודד את השירה בשמחה, ושלא כרגיל עודד ובחוזקה במדריגות לבימת התפילה. ב"לכה דודי" ניגנו ניגון שמחה דשמח"ת, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד. הקהל היה בהתעוררות ושרו בשמחה רבה. כבר בקטע של "לקראת שבת" עודד כ"ק אדמו"ר שליט"א במהירות רבה (כמו בכל שבת אחרי "בואי בשלום"), והשירה הלכה וגברה בשמחה עצומה. ב"לא תבושי" ניגנו בניגון "זאל שוין זיין די גאולה". גם כאן שרו בשמחה רבה, ובעיקר אחרי סיום ה"לכה דודי". (כשהסתובב כ"ק אדמו"ר שליט"א ב"בואי בשלום" הסתכל שלא כרגיל לכיוון ארון הקודש).

ביציאתו לאחר הכרזות הגבאי על ה"שלום זכר" בשכונה ושיעור באוה"ת לאחר התפילה, אמר בלחש "גוט שבת" ועודד לאורך כל הדרך. אחד מהמתפללים איחל לרבי "אריכות ימים ושנים וכו'|, וענה: "גם אתם".

שבת חזק, פרשת מטות-מסעי, ב' מנחם אב – שבת חזק

שחרית ומוסף: לפני השעה 10:00 נכנס כק אדמור שליטא לביהכנ"ס. כשהגיע אל מקומו פתח את החומש, (דפי ההפטרה היו בתוך הסידור). בניגון "שייבנה ביהמ"ק" עודד חזק במיוחד. ב"א-ל אדון" (שאז יושב) עודד בידו על מדף הסטנדר. את ההפטרה שמעו הפעם טוב יותר מהרגיל. כשחזר למקומו העביר את דפי ההפטרה לחומש. באמצע חזרת הש"ץ של מוסף פתח את החומש במקום ההפטרה.

ביציאתו לחץ את ידו של הילד גלעד יצחק יונה שי' (בנו של הצלם אלי יונה).

ההתוועדות

בהתוועדות היו ארבע שיחות קודש. ההתוועדות הסתיימה ב-3:25 ועלה לחדרו. לאחר תפילת מנחה ב-3:55.

בתחילת וסיום ההתוועדות, וכמו"כ לאחר שתים מהשיחות, עודד בידיו, חילק תשעה בקבוקים, ביניהם לכמה וכמה סיומים. אחד העניינים וההוראות: ענינו של אהרון – אהבה רבה, בלי גבול (למעלה מאברהם, משה ומרים) – צריך להיות גם ליהודי שלמטה מהשורה, ומזה הוראה לכל אחד ואחד לאהוב כל יהודי, וכן – עניין ה'זוהר' בק"ש ובתפילה. עורר על דבר עריכת סיומים עם נתינת צדקה בתשעת הימים.

יום ראשון ג' מנחם אב, פרשת דברים

חלוקת דולרים: ב-1:30 לערך התחיל הרבי בחלוקה. כעבור חמש וחצי שעות הסתיימה החלוקה, ונכנס לחדרו ב6:45.

יום שני ד' מנחם אב

לאחר תפילת שחרית יצא למקווה, שם חילק צדקה למשב"ק שהיה שם. ב-3:10 נסע לאוהל.

ב-8:50 חזר הרבי מהאוהל, ולאחר כמה דקות נכנס לתפילות מנחה וערבית.

לקראת סיום תפילת ערבית החזיק גרטל דק לאורכו (מקופל לשניים) ואחר כך קיפלו והכניסו לכיסו.

(להעיר משיחת ש"פ בראשית שנה זו: "כשמשיח יבוא ייפתרו כל הספיקות כולל האם יתמהמה כדי שנהיה מוכנים לביאתו על ידי חגירת אבנט, או עכ"פ להשאיל מחבירו, ובפרט שישנם כאלו שיש להם שני אבנטים מפני שהם חגורים כל הזמן באבנט על בגדיהם הפנימיים מפני "מחזי כיוהרא". ועד"ז מצינו אצל כהנים גדולים".

בסיום התפילה, הסתובב וסימן בידו לחלוקה לצדקה, ירד מהבימה, וליד הסטנדר של החלוקה חיכה מעט, הביאו את הרמקול והרבי פתח בשיחה. השיחה ארכה כ-3 דקות, ובחלקה היו עיניו הק' עצומות. השיחה נסבה אודות הילולת האריז"ל והשייכות בינו להרמ"ק.

לאחר השיחה חילק שטרות לצדקה במשך כ-10 דקות – לכל אחד שטר של דולר. באמצע החלוקה ניגנו התמימים ואנ"ש העומדים מסביב "אסדר לסעודתא" (להאריז"ל) והיה נראה במוחש שפני כ"ק אדמו"ר שליט"א האירו.

הרבי נכנס לחדרו ב-9:40.

יום שלישי ה' מנחם אב, יום הסתלקות האריז"ל החי

בשעה 2:10 יצא מ770 למקווה. בשעה 3:45 יצא לאוהל. כעבור יותר משש שעות ב10:00 בלילה לערך חזר הרבי ל770. לאחר תפילת ערבית חילק במשך כ-10 דקות לכל אחד ואחד שטר דולר לצדקה.

יום רביעי ו' מנחם אב

כשיצא מחדרו לתפילת ערבית אמר הרבי כמה מילים להריל"ג ומיד סימן להריל"ג להביא דולרים. בסיום התפילה לקח הרבי את הסידור בידו ופנה וירד מהבימה, והחל לחלק לכל אחד ואחד דולר לצדקה.

יום חמישי ז' מנחם אב

בשעה 3:35 נסע הרבי למקווה, ואחר כך נסע לאוהל. בשעה 10:00 בלילה הגיע חזרה ל-770.

לאחר תפילת ערבית חילק לכל אחד ואחד שטר אחד של דולר לצדקה. החלוקה ארכה כ-10 דקות. בסיום החלוקה כשפתח את הסידור בכריכה האחרונה ראו קונטרס שמאחוריו חותמת קה"ת. (כנראה שזה היה המאמר שיצא היום לראשונה – מגוף כתב היד של כ"ק אדמו"ר נ"ע ד"ה "ציון במשפט תפדה", תרע"ח).

יום שישי ח' מנחם אב

 לאחר תפילת מנחה, שהתקיימה בזאל הגדול למטה, חילק הרבי לכל אחד ואחד שני דולר לצדקה!

כשעברה קבוצת ילדים לקבלת הדולרים – חייך אליהם הרבי באופן מיוחד כשמניף את ידו במרץ מעלה ומטה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)