חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:18 זריחה: 6:00 י"ז בניסן התשפ"ד, 25/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עת לדעת
בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת מסעי | צבא חדור באהבת ישראל
מבין מצרים לנחלה בלי מצרים.
בין 'בית הבחירה' ל'בית המקדש'
טעימה והתחלה של הגאולה
הרבי וגדולי ספרד ה"ראשונים לציון" – רבנים ראשיים בארץ-הקודש
פרשת מסעי
"דע מה למעלה ממך"
עת לדעת
יומן
הלכות ומנהגי חב"ד

ב' מנחם-אב

תרפ"ט

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, מגיע לביקור בארץ הקודש.

(ראה באריכות בסה"ש תרפ"ח ע' יח ואילך)

מטרת הביקור הייתה להתפלל במקומות הקדושים, וכפי שכותב הרבי:

רגיל הייתי בארץ מולדתי, לבקר מזמן לזמן בהיכלי קודש ציוני אבות הקדושים, לשאת רינה ותפלה בהתעוררות רחמים רבים בעדנו ובעד כל תלמידינו ואנ"ש בתוך כלל אחינו בני ישראל שי'. בזמן הזה הנני מושלל היכולת לנסוע לארץ מולדתי, והחלטתי בעזרתו ית' לעשות מסעי לאה"ק תובב"א, לבקר במקומות הקודש...

(אג"ק מוהריי"צ ח"ב ע' קפה. קפז. קצג)

הרבי ביקר בירושלים, בעפולה, בטבריה, בצפת (ביום ה' מנחם אב – הילולא של האר"י ז"ל), במירון, בחברון, בתל אביב, בבני ברק ובפתח תקוה.

(ימי חב"ד ע' 221)

אל מסעו הצטרף אח"כ גם הרה"ח ר' משה הכהן הורנשטיין, חתנו של כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

(ראה שם בסה"ש תרפ"ח)

ד' מנחם-אב

תשמ"ו

כ"ק אדמו"ר הציע בבקשה נפשית ("ועוד יותר מזה, אלא שאין בידי לע"ע ביטוי מתאים יותר") שכל אחד ואחד יקיים את דברי המשנה "עשה לך רב", אשר עמו יתייעץ בכל ענייניו, ולו יצטרך ליתן "דין וחשבון" מידי פעם בפעם.

(תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ו ח"ד ע' 175)

ה' מנחם-אב

תקמ"א 

התעוררות מחודשת לרדוף את החסידים עד חרמה. נעשה כתב (חרם) בווילנא ועל החתום בא הגר"א והגאון רבי שמואל אב"ד דווילנא, ואח"כ הצטרפו לזה ממקומות נוספים.

(ספר התולדות אדמו"ר הזקן ח"ב ע' 440)

תשט"ז

שנים עשרה בחורים, שלוחי כ"ק אדמו"ר, מגיעים לארץ הקודש, בעקבות הפיגוע הקטלני בבית ספר למלאכה בכפר חב"ד - בראש חודש אייר תשט"ז, בו נרצחו בידי מרצחים שפלים – חמישה תלמידים ומדריכם. הם נשלחו על מנת לעודד ולחזק את חסידי חב"ד בכלל ותושבי כפר חב"ד בפרט.

ביום שישי נחתו השלוחים בארץ הקודש. ההתרגשות בקרב אנ"ש היתה עצומה. כולם, אנשים נשים וטף, הגיעו לנמל התעופה לקבל את פני השלוחים . השלוחים שהו בארץ עד א' אלול.

(ימי חב"ד ע222)

ז' מנחם-אב

תרפ"ט

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מבקר בחברון במקומות הבאים: מערת המכפלה, בית הכנסת "אברהם אבינו", בית רומנו, בית הדסה, בית הרב יעקב יוסף סלונים, ובישיבת סלבודקה.

הוספות

הרופא על הספינה ביקש "תיקון"

אנו מוצאים בכמה התוועדויות התייחסות למאורע שאירע לאחר שעזב הרבי הקודם את הארץ. וכך אמר הרבי בהתוועדות שבת-קודש פרשת ויקהל-פקודי, החודש, תשמ"ז ('התוועדויות' תשמ"ז, כרך ב, עמ' 732-733):

"ישנו סיפור ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר:

כשהיה כ"ק מו"ח אדמו"ר בספינה בדרכו מביקורו בארץ-הקודש - הגיעה אליו הידיעה אודות הפרעות שאירעו בחברון, רחמנא-ליצלן, ומגודל הצער כו' קיבל התקף כליות. בספינה היה עמו הרופא המפורסם ד"ר וואלאך מירושלים, שטיפל בו ברפואות כו', עד שחזר לאיתנו.

לאחרי זמן נכנס ד"ר וואלאך לכ"ק מו"ח אדמו"ר כדי לבקש תיקון. ולשאלת כ"ק מו"ח אדמו"ר על מה ולמה, השיב: דבר ברור הוא, שהרבי, להיותו מנהיג ישראל שרבים צריכים לו וכו', חייב להיות בריא. ואם-כן, אילולי הייתי בספינה ביחד עם הרבי, שאז לא היתה אפשרות לרפואה (בדרך הטבע), לא היה הרבי נחלה מלכתחילה, ונמצא, שעובדת היותי בספינה גרמה לאפשרות שהרבי יצטער למשך זמן, ועל כך, סיים את דבריו, באתי לבקש תיקון!".

סיים הרבי:

"זו היתה הרגשתו של יהודי שבחלקו נפלה הזכות לרפא את כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו - רגש של בושה עמוקה, על כך שזכותו לרפא את כ"ק מו"ח אדמו"ר לא היתה יכולה לבוא ללא צער ויסורים!".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)