חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 ט' בתמוז התשפ"ד, 15/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

גאולה פרטית וכללית
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1699 - כל המדורים ברצף
מסרים מבלבלים לנוער
יש חדש
הגעגועים מנחמים
מטות ונדרים
קופסת הכעס
בלי לחקות
נקמת חיים
גאולה פרטית וכללית
ניצחון האמונה של השורדים
אבֵלות בשבת

הגלות הכוללת של עם ישראל קשורה לגלות הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, הגלות שבתוך נפשו. כשאדם גואל את נפשו מכבלי הגוף והנפש הבהמית, הגאולה הפרטית הזאת נחשבת חלק מהעשייה להבאת הגאולה הכללית.

רבות עסקו גדולי החסידות בשאלה למה הגלות הזאת ארוכה כל-כך. רבנו הזקן מסביר (לקוטי תורה מטות פו,א) כי הבית השני נחרב בגלל שנאת חינם, ולכן גלות זו, שהיא תיקון שנאת חינם, נמשכת זמן רב, שכן שנאת חינם אינה נחשבת בעיני האדם גרועה כל-כך, מפני שנדמה לו ששנאתו לחברו היא מפני סיבה מוצדקת. צריכים זמן רב לבירור שנאה זו ולתיקונה. כמשל הפסולת הדקה, שכדי לבררה דרוש זמן רב מבירור הפסולת הגסה, שניכר לכול כי פסולת היא.

עוד הסבר (מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים, עמ' תקלט): סיבת איחור הגלות היא מפני שעדיין לא נשלמו הבירורים, ובמשך הזמן חוטאים ישראל עוד, ועל כן מתעכבת הגאולה וחוזרת ומתעכבת. לכן מצאנו זמנים רבים שהיו בבחינת 'קץ', ובכל-זאת לא זכינו שתבוא אז הגאולה.

מי יוכל לתאר

גדולי החסידות דיברו רבות על הצורך להתכונן לקראת הגאולה הקרובה. אמר רבנו הזקן: אם אנחנו סובלים שנים רבות כל-כך מה"ְּרֶגַע קָטֹן עֲזַבְתִּיךְ", מי יוכל לתאר את העילוי של ה"וּבְרַחֲמִים גְּדֹלִים אֲקַבְּצֵךְ" (ישעיה נד,ז).

אדמו"ר הריי"צ כותב (היום-יום יח בסיוון): "בזמן הזה דעקבתא דמשיחא ממש, חובה על כל יהודי לדרוש בטובת זולתו, בין זקן בין צעיר, ולעוררו לתשובה, למען שלא ייצא חס ושלום מכלל ישראל שיזכו, בעזרת השם יתברך, לגאולה שלמה". ועוד אמר (ספר השיחות תש"ב עמ' 85): בספרים מבואר שהעונש הגדול ביותר בגיהינום הוא הבושה. גם כשיבוא משיח תהיה בושה גדולה מאוד על העדר העבודה עכשיו. אמנם גם אחרי ביאת המשיח תהיה עבודה, אבל תשובה, תיקון על העבר – לא יהיה שייך אז.

בעיצומה של מלחמת העולם השנייה כתב הרבי הריי"צ: "העת הזאת היא מועד הגאולה על-ידי משיח צדקנו, והייסורים הבאים עלינו – חבלי משיח הם. שובה ישראל עד ה' אלקיך, והכן את עצמך ואת בני ביתך לקבל פני משיח צדקנו, הבא בקרוב ממש" (היום-יום טו בטבת).

רבי עקיבא וציפורניו

מספרים שמלמד חסידי אחד למד עם תלמידיו את דברי הגמרא "יהא מונח עד שיבוא אליהו". שאל אחד התלמידים: הלוא אליהו הוא עֵד אחד? השיב המלמד: כשיבוא אליהו תאיר האמת בעולם, ומי שטוען עכשיו טענת שקר יצעק שהאמת עם בעל דינו.

כשהתחוללה המהפכה הקומוניסטית ברוסיה, בשנת תרע"ז, אמר המשפיע ר' שמואל גרונם: אם דבר גדול כזה נעשה לעינינו, שהשליכו את הצאר הצורר ניקולאי מכיסאו הרם, ודאי יכול להיות שנקום בוקר אחד ונקרא בעיתונים שמשיח צדקנו בא!

מסופר כי חסיד אחד התאונן לפני אדמו"ר ה'צמח צדק' על מצבו הרוחני ושאל: "במה נלך לקבל את פני משיח צדקנו?". אמר לו הרבי: "אין מה לפחד, רבי עקיבא לא יֵלך לקראת משיח בלי ציפורניו". היו הדברים סתומים בעיני החסיד, והוא שאל את זקני החסידים. פירשו החסידים שגם אם אותו חסיד הוא בבחינת 'ציפורניים' מנשמתו של רבי עקיבא, הרי כשרבי עקיבא יֵלך לקבל פני משיח הוא יֵלך בכל ציור הקומה שלו, וממילא ייטול עמו גם את ה'ציפורן'.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)