חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:35 י"ג בסיון התשפ"ד, 19/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מחלוקת קורח
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1695 - כל המדורים ברצף
האם אנחנו נענים לאתגר
יש חדש
השקד שהופך מר למתוק
מחלוקת קורח
אין על מי לסמוך
לשקר אין קיום
בשעה אחת
השמאל יתעלה לעתיד
אמבולנס אנושי לקהילת החירשים
ברכת כוהנים ע"י ישראל

לא לוקחים בכוח

״ויקח קורח״ (במדבר טז,א). רש״י  מפרש: ״לקח את עצמו״. קורח היה מחונן בהרבה מעלות: מיוחס, תלמיד חכם, עשיר ופיקח, ואולי גם היה ראוי להיות מנהיג בישראל. ולמה לא ניתנה לו המנהיגות? כי ״לקח את עצמו״ – הוא לא המתין שיביאו לו את עטרת המנהיגות, אלא ניסה לקחת אותה בכוח, ולכן לא זכה בה.

(רבי בונם מפשיסחה)

ענווה ולב שבור

אמרו חכמים (תנחומא ב): "חכם גדול היה קורח, ומטועני הארון היה". נראה לומר שטמון כאן רמז – אף-על-פי שהיה מנושאי הארון לא שם לב לעובדה שהארון היה במידות שבורות: אמתיים וחצי אורכו, אמה וחצי רוחבו – דבר המורה על ענווה, שפלות ושיברון לב. ואילו קורח התנשא לבקש גדולה.

(רבי עקיבא סופר)

היכר מבחוץ

״בית מלא ספרים, מהו שיהא פטור מן המזוזה?״ (במדבר רבה). מדוע באמת בית מלא ספרים לא יהיה פטור ממזוזה? כי לא דיי שהבית מבפנים מלא ספרים, אלא צריך שיהיה בו גם סימן היכר מבחוץ.

(עטורי תורה)

עדה קדושה צריכה מנהיג

״ויקח קורח – הלבישן טליתות שכולן תכלת״ (רש״י). גם זה היה מתכסיסיו של קורח. אמר: כשם שטלית שכולה תכלת פטורה מן הציצית, כך עדה שכולה קדושה אינה צריכה מנהיג. ומשה השיב להם שלא-כן הוא, גם טלית כזאת חייבת בציצית, וגם עדה קדושה צריכה מנהיג.

(רבי נתן אדלר)

המזוזה השומרת

גם מי שהוא 'בית מלא ספרים', מלא וגדוש בתורה, זקוק לשמירה שמספקת המזוזה – פרשיות 'שמע' ו'והיה אם שמוע', שבהן מדובר על אהבת ה׳ ויראתו. רק מי שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת (אבות ג); ו"כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו" (יבמות קט).

(הרבי מליובאוויטש)

ממלכת כוהנים

״כי כל העדה כולם קדושים״ (במדבר טז,ג). רש"י מפרש: ״כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה״. קורח הזכיר את מעמד הר סיני כדי להוכיח שכל יהודי שייך לכהונה גדולה, ולכן אין מניעה שגם הוא ומאתיים וחמישים האנשים שעמו יהיו כוהנים גדולים. הלוא במתן תורה נאמר ״ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים״ (שמות יט), ופירש בעל הטורים: ״אילו זכו ישראל היו כולם כוהנים גדולים".

(ספר השיחות)

דור דעה

״ומדוע תתנשאו על קהל ה׳״ (במדבר טז,ג). קורח טען: בדורות רגילים יש צורך במנהיגותו של משה רבנו, שהיה 'נשמה דאצילות'; אך הלוא דור המדבר הוא דור דעה, ואם כן ״מדוע תתנשאו״?

(הרבי מליובאוויטש)

שררה לעצמכם

״רב לכם בני לוי״ (במדבר טז,ז). רש"י מפרש: ״הרבה יותר מדאי לקחתם לעצמכם גדולה״. קורח טען שהתנשאותו של משה אינה לשם שמים, רוממות ההכרחית לצורך הנהגת העם, אלא ״לקחתם לעצמכם גדולה״ – זוהי גדולה וגאווה אישית. על זה השיב משה: ״רב לכם בני לוי״ – ההפך הוא הנכון, דרישתכם לגדלות ולשררה אינה לשם שמים אלא 'לעצמכם', להרבות את כבודכם.

(כתר שם טוב)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)