חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:35 זריחה: 5:40 י"א באייר התשפ"ד, 19/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תורה ספוגה יראת שמים
הכתב והמכתב

נושאים נוספים
פרשת קורח | מי בעל הבית
תורה ספוגה יראת שמים
להיות כהן ולהתמסר לאלוקות
'כוח' לעמוד 'הכן' לגאולה
זקניך ויאמרו לך – זקני חב"ד בדור השביעי
פרשת קרח
אם אין קמח אין תורה
הצלת הרבי "איש וביתו" מעמק הבכא
הלכות ומנהגי חב"ד

בשנת תשי"ב הגיה הרבי טיוטת מכתב פנייה לתמיכה בישיבת 'תורת אמת'.

הרבי מחק את תוכן המכתב, וניסח אותו מחדש בכתב-יד-קדשו.

ב"ה,

חנוכה נר חמישי

ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

לאחינו בני ישראל

חובבי תורה ומצוה

בארצנו הקדושה ת"ו

ובכל אתר ואתר

 ה' עליהם יחיו

שלום וברכה:

נודע ומפורסם בתוככי בני ישראל היכל התורה, היא ישיבת "תורת אמת", אשר בירושלים עיר הקדש תבנה ותכונן.

לפני ארבעים שנה נוסדה על ידי כ"ק אדמו"ר (מהרש"ב) זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ומני אז עמדה תחת נשיאותו, ואח"כ תחת נשיאות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר רבות השתדלו בעזר הישיבה ופיתוחה.

בזמן האחרון, בקשר עם העלי' לאה"ק ת"ו, הנה למרות מצבה הכספי החמור ביותר, הרחיבה ישיבה זו את גבולה ועסקה והתאמצה בקליטת תלמידים מן הנוער העולה, היכולים על ידי זה לגשם בחיים את שאיפתם ותשוקתם להיות באהלה של תורה ספוגה יראת שמים, להדבק בהוי' אלקינו על ידי דברי אלקים חיים.

מובן, אשר כל זה גרם להגדלת ההוצאה ביותר, והישיבה נמצאת עתה במצב גשמי רציני וקשה.

ובזה הנני פונה אל כל חובבי תורה ומצוה די בכל אתר ואתר:

            תמכו בעין יפה וביד נדיבה בישיבת "תורת אמת – ירושלים ת"ו".

            תנו לה את האפשריות להמשיך בעבודתה הק' ולהגדילה – מתאים לדרישת השעה.

ובזכות מצוה רבה זו ישפיע השי"ת ברכה והצלחה עליכם, על ביתכם וזרעכם, בכל מילי דמיטב, מנפש ועד בשר.

ועיניכם ועינינו תחזינה בהרמת קרן התורה ביראת שמים וקרן ישראל סבא, דישראל אורייתא וקוב"ה כולא חד.

בברכת טוב והצלחה

בגשמיות וברוחניות

חי"ק

.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)