חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:29 זריחה: 6:34 ט' בתשרי התשפ"א, 27/9/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

משה רבנו
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1693 - כל המדורים ברצף
היגיון מול דפי מסרים
חדש על המדף
השילוב בין משה לאהרון
משה רבנו
הנעלבים ואינם עולבים
מה עושים בשתי העיניים
הלוואה חלומית
חזרת הנבואה
בהעלותך את הנרות בנורמנדי
ענווה ומנהיגות

עובד מתוך אמונה

״לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא״ (במדבר יב,ז). אף שהיה יכול להגיע לכל דבר דרך התבונה, כבן-בית שיכול לראות כל דבר משורשו, בכל-זאת "בכל ביתי נאמן הוא" – הוא עובד ה׳ מתוך אמונה.

(המגיד ממזריטש)

שלושת עבדיו

שלושה קרא להם הקב"ה בתורה 'עבדי': "אברהם עבדי", "עבדי כָּלֵב", "עבדי משה". שלא אמרו לשום אדם 'אדוני' או 'עבדך'. וכמו שאמרו חז״ל (ברכות) שלא רצו להזכיר מלכות שמים אצל מלכות בשר ודם.

(משך חכמה)

הנבואה טבעוֹ

כל הנביאים היו צריכים להשתנות בזמן הנבואה על-ידי התפשטות הגשמיות ולהיעשות כברייה חדשה, כמו שנאמר שבשעה שהנבואה הייתה שורה עליהם היו פניהם מאירות כלפידים. נמצא שאין הנבואה דבוקה בהם בעצם. ואילו משה רבנו, כשהיה צריך לדבר עם הבריות, שם על פניו מסווה והתלבש בגשמיות. כי כשהנבואה דיברה בו היה בעצם טבעו.

(שפת אמת)

אי-אפשר להכחיש

אם שני נביאים מכחישים זה את זה בנבואתם – שניהם מוכחשים, אבל נבואת משה רבנו אי-אפשר לשום אדם להכחישה. וכך אומר הרמב״ם (הלכות יסודי התורה ח,ג): ״אם עמד הנביא ועשה אותות ומופתים גדולים וביקש להכחיש נבואתו של משה רבנו, אין שומעין לו״. זהו ״בכל ביתי נאמן הוא״ – אי-אפשר להכחישו.

(עיטורי תורה)

למה "וייחר אף ה'"

״וייחר אף ה׳ מאוד ובעיני משה רע״ (במדבר יא,י). למה ״וייחר אף ה׳ מאוד״? משום ש״בעיני משה רע״ – שהפעם לא לימד זכות על בני ישראל.

(רבי לוי-יצחק מברדיצ׳ב)

במחנה בעת הפורענות

״ויאסף משה אל המחנה״ (במדבר יא,ל). בשעה שחש משה רבנו שפורענות מתרגשת ובאה על ישראל – העונש הכבד בקברות התאווה – נטל את אוהלו, שנמצא כל הזמן מחוץ למחנה, ונטה אותו ״אל המחנה״. אם פורענות באה על העם, רצונו להיות עמו ובתוכו.

(לקוטים חדשים)

ונחנו מה

״והאיש משה עניו מאוד מכל האדם״ (במדבר יב,ג). ראשי התיבות של 'אדם' הם: אברהם, דוד, משה. אלה שלושה שהצטיינו במידת הענווה. אברהם אמר: ״ואנכי עפר ואפר״. דוד אמר: ״ואנכי תולעת ולא איש״. הרחיק לכת משה בענוותנותו, שאמר: ״ונחנו מה״.

(של״ה)

רבי כריבונו-של-עולם

אילו היה לי רבי כריבונו-של-עולם, הייתי אף אני משה רבנו. ואם תאמרו, מפני מה אין לי רבי כריבונו-של-עולם? משום שאין אני משה רבנו.

(החתם סופר)


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)