חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:18 זריחה: 6:00 י"ז בניסן התשפ"ד, 25/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עבודת הלוויים
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1691 - כל המדורים ברצף
איך 'הכיבוש' נהפך לבדיחה
יש חדש
הסוד של עור התחש
עבודת הלוויים
לראות טוב
חתונה בירושלים
מפגש בירושלים
ציון וירושלים
כשתי יממות של לחימה בלהבות
השלמת קריאה במנחה

לא יוחלפו לעולם

״ואני הנה לקחתי את הלוויים... תחת כל בכור... והיו לי הלוויים״ (במדבר ג,יב). שמא תאמר כמו שנתחלפו הבכורים בלוויים, כך בזמן מן הזמנים יחליף ה׳ את הלוויים באחרים. לזה בא הכתוב לומר: ״והיו לי הלוויים״, וכל מקום שנאמר 'לי', לעולמי עולמים הוא.

(מקרא מפורש)

ייחוס בירושה

״פקוד את בני לוי... כל זכר מבן חודש ומעלה״ (במדבר ג,טו). בני ישראל היו תלויים בייחוס עצמם, לפיכך חל המניין רק על מי שהיו ״מבן עשרים שנה ומעלה״, שרק אז האדם נחשב לבעל מעמד עצמאי. כנגד זה בני לוי ייחוסם בא בירושה, ומייד עם היוולדם היו בעלי מעמד של לוויים גמורים. לכן חל מניינם על ״כל זכר מבן חודש״.

(רבי יוסף-שאול נתנזון)

השראת השכינה

״כל זכר מבן חודש ומעלה שניים ועשרים אלף״ (במדבר ג,לט). לפי שהלוויים חנו סביב למחנה שכינה, לפיכך העמידם הקב״ה על מספר זה, כי חז״ל אמרו: אין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושתי רבבות מישראל.

(עטורי תורה)

כן יפרוץ

שבט לוי היה הפחוּת במספרו מכל השבטים, מפני שבני ישראל, שהמצרים מיררו את חייהם בעבודה קשה כדי למעטם, הקב״ה היה מרבה אותם: ״וכאשר יענו אותם, כן ירבה וכן יפרוץ״. ואולם בני שבט לוי, שלא היו בשעבוד מלאכת מצרים ובעבודת הפרך, היו פרים ורבים כדרך כל הארץ, ולא בריבוי ככל השבטים.

(רמב״ן)

שלא יהיו למעמסה

שבט לוי היה הקטן בשבטים, שלא יהיו למעמסה כבדה מדיי, שהרי בני ישראל היו חייבים לפרנסם ולקיימם.

(רבי יוסף-דב מבריסק)

סיבת המיעוט

שבט לוי היה הקטן מכל השבטים, משום שבשעה שעמרם גירש את יוכבד אשתו, עשו כל בני השבט כמוהו, וזו הייתה סיבת מיעוטם. ואף-על-פי שעמרם החזיר את גרושתו, אין ללמוד ממנו שכולם החזירו.

(אור החיים)

תפקיד ושליחות

״ואת משמרת בני ישראל״ (במדבר ג,ח). רש"י מפרש: "שכולן היו זקוקים לצורכי המקדש, אלא שהלוויים באים תחתיהם בשליחותם״. ידוע הכלל שדבר שאדם אינו יכול לעשותו בעצמו, אין הוא יכול למנות שליח לעשותו בעבורו. מובן אפוא שכל יהודי ראוי לעבוד את עבודת הלוויים, שהרי הלוויים עשו עבודה זו כשלוחי הציבור.

(לקוטי שיחות)

כולם משרתי עליון

״ולקחת את הלוויים... תחת כל בכור״ (במדבר ג,מא). מלכתחילה נועדה עבודת השירות לבכורים, אלא שלאחר מכן נכנסו הלוויים תחתיהם. כשם שבני לוי זכו להיות משרתי עליון אף שלא נועדו מלכתחילה לעבודה זו, כך יכול כל אדם להגיע לדרגת 'לוי', גם אם מצד טבעו אין הוא ראוי לכך.

(הרבי מליובאוויטש)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)