חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:35 י"ג בסיון התשפ"ד, 19/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

פסח
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1685 - כל המדורים ברצף
מסורת, חירות, צניעות וציפייה
יש חדש
כשיהודים של 'שמש' ו'ירח' נפגשים
פסח
שיעור מול צורכי העניים
אין זכר
מצות ונשמות
סיום המהלך
מאחורי החותמת 'כשר לפסח'
פסח שחל בשבת

שלושה אופנים

חז״ל (פסחים כא) מציינים שלושה אופנים של ביעור חמץ. האחד: ״אין ביעור חמץ אלא שריפה״. השני: ״אף מפזר וזורה לרוח״. והשלישי: ״או מטיל לים״. גם השמדת המצרים באה בשלושה אופנים אלה: ״וישקף ה׳ אל מחנה מצרים בעמוד אש״, ״ויולך ה׳ את הים ברוח קדים עזה״, ״וינער ה׳ את מצרים בתוך הים״.

(חתם סופר)

הלבשה במצוות

"והיה לכם למשמרת" (שמות יב,ו). היה רבי מתיא בן-חרש אומר: הרי הוא אומר ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים. הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו, ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שייגאלו, שנאמר ואת עֵרום ועריה, ונתן להם שתי מצוות דם – דם פסח ודם מילה.

(רש״י)

לקרב כל יהודי

יש להשתדל לקרב כל יהודי, גם מי שהוא 'עֵרום' מן המצוות, ולתת לו ״מצוות להתעסק בהם״. כי מאחר שבגאולה העתידה לא יישאר שום יהודי בגלות, מחובתנו להשתדל שלכל יהודי ויהודי תהיה לפחות מצווה אחת, כדי שלא יהיה 'ערום'. ובזה תלויה גאולת כלל ישראל.

(לקוטי שיחות)

לא בחיפזון

״ואכלתם אותו בחיפזון״ (שמות יב,יא). כשאכלו ישראל את הפסח במצרים, אכלו אותו בחיפזון, אבל לעתיד לבוא נאמר "כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו".

(מדרש רבה)

בריחה מהרע

יציאת מצרים הייתה לא רק יציאה משעבוד גשמי לחירות גשמית, אלא גם יציאה מן המצרים הרוחניים לחירות רוחנית. לכן בשעת יציאת מצרים, כאשר הרע שבנפשות ישראל עדיין היה בתוקפו, כי לא פסקה זוהמתם עד מתן תורה, היו מוכרחים לברוח מן הרע. אבל לעתיד לבוא, כאשר הקב"ה יעביר את רוח הטומאה מן הארץ והרע יתבטל לגמרי – הרי אז ״לא בחיפזון תצאו״.

(תניא)

גבורה שבחסד

״ועבר ה׳ לנגוף את מצרים״ (שמות יב,כג). שם הוי'ה הוא מידת החסד והרחמים, ובכל-זאת נאמר ״ועבר ה׳ לנגוף את מצרים״. כי מכת בכורות הייתה בבחינת ״גבורה שבחסד״, וכמשל האב שמגודל אהבתו לבנו מכה את שונאו.

(אור התורה)

להאמין בהשגחה פרטית

״ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם״ (שמות יב,כד). המשמעות של קרבן הפסח לדורות היא, שיהודי צריך להאמין בהשגחה פרטית. גם כאשר שרויים במצבים הקשים ביותר, צריך שיהיה ביטחון אמיתי בה׳ שהוא יתברך שומר ישראל, וכמו שכתוב ״הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל״. כי ההנהגה של הקב״ה עם ישראל היא למעלה מהטבע.

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

יוכיחו את אמונתם

״ומלתה אותו אז יאכל בו״ (שמות יב,מד). בני ישראל נצטוו להימול קודם צאתם ממצרים, כדי שלא יסמכו על כוחות עצמם. ייצאו נא כאובים וחלושים למדבר, וכך יוכיחו את אמונתם ואת ביטחונם בה׳.

(עיטורי תורה)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)