חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:07 זריחה: 6:18 כ"ח בניסן התשפ"א, 10/4/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ניסן – ניסי ניסים
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
נושאים נוספים
שיחת השבוע 1683 - כל המדורים ברצף
מישהו נכנס, מישהו בחוץ
יש חדש
קמילה לצורך פריחה
לידה
הסוס והמלאכים
עבודת ההתבוננות
סרבנות צרופה
ניסן – ניסי ניסים
הרב שמאחורי 'הכשר הרב לנדא'
קניית חמץ

חז"ל נחלקו ביניהם (ראש השנה יא,א) על זמן הגאולה. רבי אליעזר אומר: "בניסן נגאלו, בתשרי עתידין ליגאל", ורבי יהושע סבור: "בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאל". המחלוקת אינה מתמקדת רק בחודש שבו תבוא הגאולה, אלא יש כאן בעיקר מחלוקת על מהות הגאולה.

החודשים ניסן ותשרי מסמלים שתי דרכים נבדלות. תשרי הוא החודש שבו נברא העולם, והחודש הזה מייצג את ההנהגה הטבעית, שבאה בתוך מערכות העולם. לעומתו, ניסן הוא חודש הגאולה, שבו אירעה יציאת מצרים מתוך ניסים אדירים. ניסן מייצג את ההנהגה הניסית של הקב"ה, המשדדת את מערכות הטבע ('ניסן' גם מלשון 'ניסי ניסים').

בתהליך טבעי או בניסים?

השאלה שבה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע היא בעצם כיצד תבוא הגאולה – בתהליך הדרגתי, המתחולל בתוך מסגרות העולם, כאשר העולם נעשֶה אט-אט מוכן ומוכשר לקבל את אור הגאולה, או בצורת נס אדיר – כשם שבאה יציאת מצרים.

רבי אליעזר סבור שהגאולה האמיתית והשלמה שונה מגאולת מצרים. שם היה מקום לתהליך ניסי, מכיוון שהעולם טרם הזדכך ועדיין לא היה יכול להכיל את אור הגאולה, ובני ישראל היו שקועים במ"ט שערי טומאה. לכן לא הייתה ברירה אלא לשבור את מערכות הטבע ולהביא את הגאולה מלמעלה. ואולם הגאולה האמיתית והשלמה, שבאה לאחר מתן תורה ולאחר הזיכוך שנעשה בעולם על-ידי העבודה של עם ישראל – היא צריכה לבוא בתוך מסגרות העולם דווקא ולא על-ידי ניסים על-טבעיים. מכאן נגזרת קביעתו "בניסן נגאלו, בתשרי עתידין ליגאל".

לעומתו, רבי יהושע סבור שגם הגאולה האחרונה תבוא בניסים גדולים, ולכן הוא אומר: "בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאל". שכן אף שהעולם נזדכך ונתקדש במרוצת הדורות ונעשה כלי לאור הגאולה, עדיין רב המרחק בין מציאות העולם לבין הגאולה. אי-אפשר לצפות שהגאולה תבוא אט-אט בדרכי הטבע, אלא חייב להתרחש נס אדיר שבמהלכו יפציע אור הגאולה – ממש כשם שהיה צורך בניסים בזמן גאולת מצרים.

ההכרעה – ניסן

מחלוקת זו היא בעצם המשך לעוד מחלוקת בין שני התנאים (סנהדרין צז,ב): "רבי אליעזר אומר: אם ישראל עושין תשובה – נגאלין, ואם לאו – אין נגאלין". לעומתו רבי יהושע סבור שכשיגיע זמן הגאולה, שום דבר לא יוכל לעכבהּ; שכן הגאולה אינה תלויה "לא בתשובה ומעשים טובים", אלא תבוא מלמעלה. לדעת רבי יהושע, גם התשובה שתידרש לצורך הגאולה תבוא מלמעלה – הקב"ה ייצור נסיבות שיאלצו את עם ישראל לשוב בתשובה.

בהמשך נאמר שם שרבי אליעזר שתק והודה לרבי יהושע, ואכן כך נקבעה ההלכה. גם במחלוקת על חודש הגאולה ההכרעה היא שזה חודש ניסן, כפי שנאמר בפשטות במדרש (שמות רבה טו,א): "יבוא משיח, שנקרא ראשון, בחודש הראשון, שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים" [=חודש ניסן].

ואולם אף-על-פי שהגאולה תבוא 'בניסן' – מתוך ניסים ומלמעלה – בכל-זאת היא תהיה פנימית ותחדור לתוך גדרי המציאות (שלא כבגאולת מצרים), שכן העבודה של עם ישראל במשך כל הדורות כבר הכינה את הקרקע וסללה את הדרך, שכאשר יפציע אור הגאולה יוכל העולם לקבלו בפנימיות ובתוך גדריו הטבעיים. זו גדולתה של הגאולה הקרובה, שאף שהיא באה מלמעלה, היא מתחברת עם המציאות הטבעית של העולם וחודרת לפנימיותו בשלמות העליונה ביותר.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)