חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:18 זריחה: 6:00 י"ז בניסן התשפ"ד, 25/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

איגרת חשאית למרוקו
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
אורח של מסירות נפש
חוות דעת שנייה
כל יהודי הוא 'מלך' על הטבע – בכוח התנהגותו ה'ניסית'
ציפייה לגאולה בקוצר רוח
איגרת חשאית למרוקו
שלילת דיבור גנאי
פרשת תזריע
שואלין ודורשין בהלכות הפסח
הלכות ומנהגי חב"ד

בחורף תשכ"ב שיגר הרבי איגרת לאברך צעיר במרוקו שפנה אליו בענין אישי תשובת הרבי נכתבה באופן שאם מישהו זר יפתח את המעטפה לא יבין את הנאמר שם * התבטאות נדירה בי"ג תשרי תשל"ח * מזכרונות הרב שמואל לו שי' * כשהרב ניסים התפעל מפעולות השלוחים באיטליה והודה לרב גרשון מענדל גורליק.

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

פרסום ראשון

נמען המכתב הבא, שמוגש בפרסום ראשון, ורעייתו היו חשוכי ילדים. לאחר קבלת המכתב הזה נולדה בתם תחי':

ב"ה, כ"ט מ"ח תשכ"ב

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מוה' . . שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה תשרי שנתקבל ז"ע [זה עתה], בו כותב שהלך לרו"מ [לרופא מומחה] ולא ידע שום דבר מזה.

ומובנת הפליאה, שהרי בכגון דא הרו"מ [הרופא מומחה] מבאר דעתו בפרטיות. ואם אפילו אינו יודע בבירור, עכ"פ [על כל פנים] – בדרך השערה. כן אינו מזכיר בהנוגע לזוגתו תחי'. וכמדומה כבר כתבתי שעל האדם לעשות בדרך הטבע, וזהו צנור וכלי למ"ש [למה שנאמר] וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה.

ויה"ר [ויהי רצון] שבעמדנו ערב ר"ח כסלו חדש הנסים והגאולה – יחול שינוי בהנ"ל ויבשר טוב, וידוע ביאור חז"ל שטוב האמיתי הוא, טוב לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות. (קדושין מ' ע"א).

בברכת חדש טוב ולבשו"ט [ולבשורות-טובות], ובודאי למותר להעיר, שמסירה ונתינה במלאכתו – חינוך על טהרת הקדש במוסד הק' אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש, תוסיף בברכת השי"ת ותקדים אותה.

בברכה לבשו"ט מ. שניאורסאהן

התבטאות נדירה על דבר "עולם האמת"

בי"ג תשרי תשל"ח התבטא הרבי התבטאות בלתי שגרתית – אחרי שעורר אודות ביקורים אצל יהודים בחודש תשרי כדי לשמחם ולעוררם אודות קיום מצוות החג ('שיחות-קודש' תשל"ח כרך א' עמ' 141):

זוהי בקשה פרטית של הרבי נשיא דורנו, הנמצא בעולם האמת, ומשם רואה הוא את המתרחש כאן, ובוודאי הוא יקיים את הבטחותיו יחד עם ברכותיו לכל אלה שיעשו כל ענינים אלה ויעשום בשמחה ובטוב לבב ובהרחבה

"הכולל שליד המזכירות"

סיפר הרה"ח ר' שמואל לו מלונדון (מפי הרה"ת ר' יצחק יהודה רוזן, לוד):

"חמי הרה"ח ר' זלמן יפה ע"ה היה מאד מקורב בבית הרבי. פעם שאל את הרבנית חיה מושקא ע"ה, האם בואו של הרבי הביתה בשעה מאוחרת –  לעיתים בשעה 3 או 4 לפנות בוקר – מעיר אותך? והיא השיבה: כשהרבי בא הביתה אני אף פעם לא מתעוררת משום שאני אף פעם לא ישנה.

"הרבי אמר לחמי שזכיתי – אני שמואל לו – להרבה שליחויות ממנו מפני שלמדתי בכולל שליד המזכירות".

רוח הקודש גלויה...

והוסיף וסיפר:

"משגיח באחת הישיבות באה"ק, שלמדתי עימו תניא בחברותא כשהיה בא ל-770 (אז עוד היה אברך), סיפר לי על התנהגותו ב'יחידות' בהתאם 'לכלל אזלת לקרתא הלך בנימוסיה'... כלומר, הוא עומד כל היחידות, נמנע מלהושיט יד לרבי, וכן לא מדבר.

"בהמשך לא החזיק מעמד בהנהגה זו, ואמר לי: 'אם אין לי את המעלות של החב"דניקים, מדוע שיהיו לי את החסרונות שלהם?'. שאלתיו לפשר ביטויו זה, והשיב לי: 'המעלה של החסידים היא בדרך הישרה שיש להם בלימוד גמרא, חסידות, אגדה, הלכה. הכול מסודר אצלם. כשאני מדבר אל הרב פינשטיין, אני יכול להביע גם את דעתי ולהגיד את הסברות שלי, וכן על זה הדרך אצל רבי יעקב קמניצקי. ואילו אצל הרבי לא מדברים. החלטתי שיהיה מה – אני מדבר. רק נכנסתי אל הקודש פנימה קם אלי הרבי כשהוא מושיט לי את שתי ידיו הקדושות באומרו: "שלום עליכם ידידי"'".

וסיפור נוסף:

"הצייר טיפנבורן מלונדון צייר את הרבי עם ארשת פנים לא כל-כך שמחה. הרבי נתן לו 'משקה', וביקש שיצייר אותו בצורה כזאת שמי שיראה אותו זה יגרום לו לחייך. כמו-כן נתן לו 'משקה' שיערבב בתמיסת הצבעים.

"לקראת הפסח לא ידע הצייר מה לעשות, מאחר והיה ידוע כי דעתו של הרבי אינה נוחה מכך שמוכרים את השיריים לנכרי. ונפשו בשאלתו, מה עושים? הוא שאל רב וזה השיב לו שיסיים את המשקה קודם הפורים".

מברק בערב פסח כיצד לנהוג ב'משקה'

"כשיצא המשפיע ר' מענדל פוטרפאס ע"ה מרוסיה, השתמש בדרכון רוסי וקיבל הוראה מהרבי לחדש אותו כל שנתיים.

"באותה עת, רוסיה ודרום אפריקה היו מסוכסכות, והרבי נתן לר' מענדל בקבוק משקה לחלק בדרום אפריקה. למרות כל ניסיונותיו של ר' מענדל, שלטונות דרא"פ מיאנו לתת לו ויזה לשם מחמת היריבות בין המדינות והיותו נתין רוסי.

"בהגיע ערב פסח, ר' מענדל לא ידע כיצד לנהוג עם המשקה שקיבל מהרבי. הרי אין מנהגנו למוכרו לנוכרי. החליט, אפוא, שבסיום מסכת הוא יחלק ממשקה זה. ואכן כך עשה. לאחר שחזר הביתה קיבל מברק מהרבי (איני זוכר בדיוק את הלשון) שיש לערוך התוועדות ולחלק זאת, וכן למסור לשליח ר' שמואל לו.

"ר' מענדל מיד התקשר עמי בטלפון, ושאלני אם הייתי נוכח הבוקר ב'סיום' וקיבלתי ממנו מהמשקה של הרבי. השבתי בחיוב, אך רציתי לדעת מדוע הוא מתקשר אליי. ואז הוא סיפר לי את תוכן המברק של הרבי, ואני מצידי סיפרתי לו על הקשר שלי לדרום אפריקה".

הרב מאיר פוזן – מומחה למקוואות

"לילה אחד, בשעה 4 לפנות בוקר, מצלצל הטלפון בביתי. אשתי התעוררה וענתה, ונאמר לה שזו שיחה מרוסיה. מיהרתי לקום וליטול ידיים, ומעבר לקו, לאחר דברי המרכזנית, אני שומע קול אומר בעברית: 'אל תגיד את שמי, אני אח של אדמו"ר'.

"לקח לי כמה דקות להבין מי זה. המדובר היה בבן של הורים אינטליגנטיים שעבדו בשביל הקג"ב בזמן שהייתי שם [=שמואל לו]. התעוררו חשדות בנוגע לבחור שאף הוא עובד עבור הקג"ב, אך בסוף הם התבררו כלא נכונים.

"הוא שאל אותי מספר שאלות בהלכה, ולבסוף אמר לי שישנה אפשרות להקים מקווה בבית כנסת הקטן במרינה ראשצה. למה בַקטן? כי הוא לא בולט. ואכן, עשיתי מספר הכנות וכשדיווחתי לרבי שמצאתי חבדני"ק שמבין במקוואות שיוכל לנסוע ולסייע בבניית המקווה, הרבי הורה לדבר עם הרב מאיר פוזן (מומחה נודע לבניית מקוואות).

"באתי לביתו ואמרתי לו שיש לי שליחות עבורו מהרבי מליובאוויטש, שהורה לו ולאשתו לנסוע לרוסיה, ודווקא שניהם – כדי שהדבר לא יעורר חשדות. אשתו שמעה זאת מהמטבח יצאה בבהלה, ואמרה שהדבר אינו בא בחשבון בשום אופן (המדובר היה בשנת הממי"ם).

"ניסיתי לדבר על ליבו. הוא השיב שישאל את הרב שעמו הוא מתייעץ. כעבור זמן חזר עם תשובת הרב – האישה צודקת והנסיעה מסוכנת. אחרי מספר שבועות הוא נסע לירושלים, הלך בשכונת רמות, ורוח חזקה הטיחה אותו בקרקע ורגלו נשברה.

"יצאתי לבקרו בבית הרפואה הדסה, ואמרתי לו: 'ראה איך הרבי רצה לדאוג לך שלא תישבר לך הרגל, ואתה התחכמת! וכי חסרים לרבי חסידים שמבינים בבניית מקוואות? אך הרבי הטיל את השליחות עליך!'.

"כשיצא מבית הרפואה הלך לאותו רב, וסיפר לו שחב"ד עומדת מאחורי ההצעה, אך בכל זאת חושש. הרב נענה ואמר, שאם חב"ד הציעו – הם מבינים ממה שקורה שם ואין מה לדאוג. ואכן לאחר זמן הוא נסע".

על פטירת הרבנית חנה בשנת תשכ"ה

עוד סיפר הרב לו:

"אני יודע שהתפרסם על כך רבות ולעיתים אף דברים סותרים, ובכל זאת אני אספר את מה שאני הייתי לו עד-ראיה בביה"ר בעת הסתלקות הרבנית חנה נ"ע.

"לאחר שהורע מצבה, הזמינו אמבולנס ונסעו עמה לבית הרפואה בשבת. אגב האמבולנס סרב לנסוע אם לא ישלמו לו במזומן עוד קודם הנסיעה ומישהו הלך להביא כסף. הגענו לבית הרפואה, והרופאים מיד ניסו להציל את מצבה.

"לאחר שיצאו מן החדר, והודיעו שאין מה לעשות, ביקש מהם הרבי לעשות אי אלו דברים על מנת לנסות להציל את אמו אך הרופאים אמרו שכבר לא ניתן לתקן. על-כל-פנים, הם העירו שהם המומים מהידע של הרבי בנושא...

"הגיע זמן תפילת ערבית. הרבי הוציא את ראשו מן החלון ולפי הלבנה בדק הרבי היכן צד מזרח. אני ניגשתי לעמוּד, היות והיה לי 'חיוב'. בסיום התפילה הרבי אמר קדיש אחד, ולא נשאר לקדיש שלאחר המשניות.

"כשהרבי יצא, הוא השאיר הודעה עבורי שלא אשתתף בהלוויה מפני שהייתי צריך לצאת לשליחות בגרינלנד עליה סיפרתי בהזדמנות אחרת – לשהות עם חיילים יהודים ביום-כיפור במחנה צבאי.

על פטירת הרבנית חנה בשנת תשכ"ה

בשנת תשכ"ו, ביקר הרב יצחק ניסים – הראשון-לציון והרב הראשי לישראל ביקר באיטליה, והתקבל בכבוד רב על-ידי השלוחים במילאנו, שערכו לו סיורים במוסדות וכו', ובין ראשי הקהילה. מששב, שיגר את המכתב הבא:

ב"ה. ירושלים,

ט"ו באב התשכ"ו

לכבוד

הרב ג. גרליק יצ"ו

רב דק"ק אשכנזים,

מילאנו.

שלום וישע רב,

מששבתי לירושלים, בא אני להודות לכב' על הכבוד שחלק לי ועל הטרחה שטרח עמי בעשותי במילאנו. שמחתי להכירו ולבקר במוסדות חב"ד במילאנו ומחוצה לה. ידעתי ושמעתי על פעולות חב"ד בקהילות שונות ועתה ראיתי בעיני אשר הם עושים באיטליה.

רצוני לברך את כב' וכל העושים במלאכת הקודש, שתזכו לגדל דור ישרים מבורך, הולכים בדרך התורה והמצוות, מתוך שיתוף נאמן עם יתר אחינו במילאנו ומתוך שלום והשקט.

שלחתי לו היום למזכרת תודה ס' בני ישראל.

בכבוד רב,

יצחק נסים


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)