חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:19 זריחה: 6:32 י"ד בשבט התשפ"ג, 5/2/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הקמת המשכן
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1679 - כל המדורים ברצף
החללית 'בראשית' והחיים שלנו
יש חדש
שכר כפול לעם ישראל
הקמת המשכן
חיוך שמביא שמחה
שמחה כפשוטה
דמעות יתום
זה קורה מייד
ה'עולם שנעלם' חי ותוסס
דין וחשבון לציבור

כפילות משום חביבות

מדוע התורה חוזרת בפרשיות ויקהל-פקודי על כל פרטי עשיית המשכן וכליו? אלא כשהתורה כופלת עניין מסוים הרי זה משום חביבות הדבר, ולכן נכפלה בתורה פרשת אליעזר עבד אברהם. המשכן, מקום השראת השכינה, היה יקר וחביב עד מאוד לבני ישראל, ומפני חביבותו הוכפלו כל פרטיו.

(הרבי מליובאוויטש)

הרוח החיה

״ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה ה׳ את משה כן עשו״ (שמות לט,לב). מה טעם הדבר שבכל מעשה המשכן נאמר ״כאשר ציווה ה׳ את משה״? אלא משה רבנו היה הרוח החיה בכל מעשה המשכן, ובלעדיו לא היו בני ישראל יכולים לעשות את אשר ציווה ה׳.

(רבי מנחם-מענדל מקוצק)

הכלל הוא טוב

״וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציווה ה'״ (שמות לט,כג). ״כל המלאכה", כי בפרטים אפשר שיהיו חסרונות, אך הכלל הוא טוב. זהו שאמר בלק: ״אפס קצהו תראה״ – על יחידים, על מקצת העם, אתה יכול לראות חסרונות ופגמים, אבל ״וכולו לא תראה״ – בכלל ישראל כולו לא תראה שום פגם.

(הרב יהושע טרונק מקוטנה)

שכינה בימי המעשה

״ויברך אותם משה״ (שמות לט,כג). אומר רש"י: "אמר להם, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם". בשעת הקמת המשכן, שעת השראת השכינה, היה העם חדור רגשות נעלים והתרוממות רוח. משה בירך אותם: יהי רצון שהשכינה הקדושה לא תעזבכם ותלווה אתכם אף בימי המעשה –  ״שתשרה השכינה (גם) במעשה ידיכם".

(ספר הדרוש)

הכנת כלי

אין הברכה יכולה לחול על כלי ריק. הן בעבודת חול הן בעבודת הקודש נדרש מהאדם לפעול ולא לשבת בחיבוק ידיים, ואז יעזרהו ה׳. ״יהי רצון שתשרה שכינה״ – רק בתנאי שאתם עצמכם תהיו שותפים לכך ״במעשה ידיכם״.

(אמרי שפר)

מעשי אדם צריכים ברכה

עלינו לזכור שעם כל מה שהושקע במשכן, הרי ככלות הכול המשכן הוא מעשה ידי אדם. במעשי אדם, גם כשהם נעשים לשמה, ובמדרגות הנעלות ביותר, ייתכן שיהיו בהם פניות עצמיות. על כן משה מתפלל ומבקש: ״יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם״.

(ספר השיחות תרצ״ו)

תיקון לזהב

״ויהי זהב התנופה״ (שמות לח,כד). ״זהב התנופה״ – לאור המטרה הקדושה והכוונות הטובות קיבל הזהב תנופה, ונתעלה וזכה לתיקון. על-פי-רוב, כשאין יודעים לנהוג נכון בזהב הוא גורר אחריו את האדם לירידה עמוקה.

(המגיד ממזריטש)

הוקם מאליו

״ויביאו את המשכן אל משה״ (שמות לט,לג). שלא היה יכול להקימו שום אדם, ומשה העמידו. אמר משה לפני הקב״ה: איך אפשר הקמתו על-ידי אדם? אמר לו: עסוק אתה בידך, ונראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו. וזהו שנאמר "הוקם המשכן״ – הוקם מאליו.

(רש״י)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)