חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:31 זריחה: 6:01 י"ז באב התש"פ, 7/8/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

בשדה חרושה וזרועה יועילו גשמי ברכה
הכתב והמכתב

נושאים נוספים
להתפעל מקריעת ים סוף
בשדה חרושה וזרועה יועילו גשמי ברכה
הניסים שעוררו קנאה אצל האומות
יהודים, צאו מן הגלות!
הרבי וה"אור שמח" על הרמב"ם
פרשת בשלח
האדם עץ השדה
הלכות ומנהגי חב"ד

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבכם מכ' סיון, בו כותבים שנכנסו בזה הזמן לישיבת תורת אמת ומבקשים ברכה להצלחה בלימוד תורת הנגלה ותורת דא"ח ובעבודת התפלה:

הנה כשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכיר למילוי משאלות לבבם לטובה.

ובודאי שמעו מפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בביאור הענין אשר בענין הברכה רגיל הלשון גשמי ברכה, כי זהו ענין הברכה אשר מצליחה כשיש שדה חרושה וזרועה, ואזי הגשמים בירידתם פועלים תוספת צמיחה כמה וכמה פעמים ככה, מובן מזה בפשטות עד כמה גדלה נחיצות החרישה וזריעה ביחוד לאחר בקשת ברכה, כי מקודם הרי לא הי' זה אלא ענין שלו, ושל שאר ישראל רק מצד הענין דכל ישראל ערבים זב"ז, משא"כ כשבקש ברכה והמבוקש מלא בקשתו, ובפרט אם המבקש הוא צדיקא דאתפטר דאשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי הרי לוקח הוא ע"ע ג"כ האחריות כלפי צדיק זה שהברכה תוכל לפעול פעולתה במדה היותר אפשרית ולא תהי' כל מניעה ועכוב מצד המתברך, והאריכות בזה אך למותר, בטח ראו מכתביי הכלליים לתלמידי הישיבות לר"ה תשי"א ולחג הפסח תשי"ב, ומשתדלים לעשות כפי יכולתם בכיוון המטרות ההן, והשי"ת יצליחם.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים, חי"ק

* מענה על מכתב כמה תלמידים שנתקבלו לישיבת 'תורת אמת' בירושלים עיה"ק, ובו ביקשו ברכה להצלחה בלימוד נגלה, בלימוד דא"ח ובעבודת התפילה. (מתשורה גארדאן)


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)