חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:35 זריחה: 5:40 י"ב באייר התשפ"ד, 20/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

חומה בגשמיות וברוחניות
הזמן גרמא

נושאים נוספים
המלאך מסייע ליהודי בעבודת השליחות
מבט 'חיצוני' על נשיאות הרבי
חומה בגשמיות וברוחניות
גילוי אור המשלח
הלכות ומנהגי חב"ד

אודות כ"ה מר-חשון מובא במגילת תענית1 הסיפור דלקמן:

"בכ"ה בי' אחידת שומרון שורא, ומה היא אחידת שומרון – מפני שכשעלתה גלות הראשונה, הלכו להם למטליא זו של כותים [דרך אגב: בנוגע ללשון "כותים" – ייתכן ששינו מפני יראת ה"צענזור" כו', ויש לחפש בדפוסים ובכתבי-יד שלא שלטה בהם יד ה"צענזור"], ולא הניחום. באו לים בוסטי וישבו אותה, והקיפוה עיר חומה, ונסמכו לה עיירות רבות מישראל, והיו קורין אותה ערי נברכתא".

ובכן, ההוראה שבסיפור זה מובנת בפשטות:

כאשר יהודים מצליחים להתיישב במקום מסויים – עליהם לעשות ממקום זה "עיר חומה",

הן "חומה" גשמית כפשוטה, כלומר, הגנה מפני אויב ומתנקם כו', והן "חומה" רוחנית – "חומה זו תורה"2,

[ולהעיר, שגם חומה כפשוטה פועלת עילוי מיוחד בנוגע לענייני תורה ומצוותיה – שכן, עיר מוקפת חומה יש בה דינים מיוחדים ומצוות מיוחדות כו'].

וכאשר מקיפים את העיר ב"חומה" – אזי פועלים שיסמכו לה עיירות רבות מישראל, ועד ש"קורין אותה ערי נברכתא", מלשון ברכה.

הוראה זו שייכת במיוחד לימים אלו – בקשר למצב בארץ הקודש, ובמיוחד – ביהודה ושמרון:

במקום שתהיה ההנהגה באופן ד"אחידת שומרון", שכאשר יהודים זכו להתיישב וליישב חלקים מיהודה ושומרון, יקיפום עיר חומה, ויסמכו להם עיירות רבות מישראל, דבר שיביא לידי ברכה כו' – במקום זה רצים אחרי (גוים, ולא סתם גוים, אלא) רוצחים ומחבלים, כדי למצוא חן בעיניהם, שיסכימו לקחת שטחים מיהודה ושומרון! ולא עוד, אלא שלא מתביישים לעשות זאת בפירסום ובריש גלי!!

מצב כזה – שפלות וכניעה בפני הגוי בצורה מחפירה כזו – לא היה מעולם אפילו בחוץ-לארץ, מקום הגלות כפשוטו! וגם בארץ ישראל לא היה הדבר בצורה מחפירה כזו – לרוץ אחרי מחבלים ורוצחים... כפי שקורה בתקופה האחרונה!... והדבר הכי מגוחך – שעדיין ישנם הטוענים שנמצאים בזדמן ד"אתחלתא דגאולה"... (דבר המופרך בלאו-הכי, כמדובר כמה פעמים בארוכה3).

מכריזים השכם והערב שמוכנים לכל: שלטון משותף תוך אימון הדדי, אוטונומיה, וכאל שאר העניינים וכיוצא-בזה, שכן, הדבר הכי חשוב הוא – שיוכלו לשבת ביחד עם אותם רוצחים ומחבלים מסביב ל"שולחן עגול"...

ומה הלאה – יודעים כולם, גם הם בעצמם, שמדובר אודות רוצחים ומחבלים, אשר, גם לאחרי שיבטיחו ויחתמו – אין לסמוך עליהם, כך שגם לאחרי שתהיה בידם הבטחה וחתימה, אין כל ערך וחשיבות לדבר יותר מאשר "פיסת נייר"!

(משיחת שבת פרשת חיי-שרה, מברכים החודש כסלו, תשמ"ו – תורת מנחם תשמ"ו כרך א' עמ' 608)

_______________________________

1)    פרק ח.

2)    פסחים פז, א. וראה סה"מ תרצ"ט ע' 73 ואילך.

3)    ראה לקוטי-שיחות ח"ה ע' 149 הע' 51. ועוד.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)