חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:46 ז' בתמוז התשפ"ד, 13/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תורה לשמה, בלי שום 'מטרה'
שולחן שבת


מאת: משיחת הרבי מליובאוויטש
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1659 - כל המדורים ברצף
הכי טבעי – להאמין
יש חדש
תורה לשמה, בלי שום 'מטרה'
ברית בין הבתרים
בלי גאווה
תמימות במקומה
מוהל משמים
בשורה לשם תקווה
משמונה ימים ועד 89 שנים
תיקון למילה

הזוהר בפרשתנו מספר כי רבי אבא הכריז שמי שמעוניין בעושר ובאריכות ימים בעולם הבא, יבוא ויעסוק בתורה. בא בחור, יוסי שמו, והצהיר כי רצונו ללמוד תורה כדי לזכות בעושר. רבי אבא קיבלו, הוסיף לשמו את התואר 'רבי', וקראו "רבי יוסי בעל העושר והכבוד". לימים התייצב רבי יוסי לפני רבי אבא, ושאל היכן העושר שהובטח לו. רצה רבי אבא להתפלל עליו שייענש, על שלמד תורה שלא לשם שמים.

ואז שמע קול האומר: "אל תענישו, כי הוא יהיה אדם גדול". חזר ואמר לתלמידו: "שב בני, ואתן לך עושר". כעבור זמן בא אל רבי אבא אדם ובידו כוס זהב יקרה, ואמר שמי שילמד תורה לזכותו – ייתן לו עושר רב. הפנה אותו רבי אבא לרבי יוסי, וקרא את שמו 'רבי יוסי בן-פזי', על שם כוס הפז. לימים התחרט רבי יוסי, והחזיר את הכוס לבעליה. הוקיר אותו רבי אבא על כך, ואולם שמו נשאר 'בן-פזי'.

כוונה עליונה

הסיפור הזה מעורר כמה תמיהות: מדוע ביקש רבי אבא להעניש את תלמידו, בשעה שאמרו חז"ל "לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף-על-פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה"? זאת ועוד, הלוא רבי אבא עצמו הבטיח עושר תמורת הלימוד! ומדוע נשאר שמו 'בן-פזי', גם אחרי שהחזיר את הכוס לבעליה, והרי אין מזכירים לבעל תשובה את עברו?

אלא שהעושר שרבי יוסי ביקש לא נועד למטרות חומריות, אלא כדי לנצלו לקדושה, ולהוכיח שהתורה מנחילה עושר ללומדיה. זו הייתה כוונת רבי יוסי בבואו ללמוד תורה. הוא ביקש עושר כדי להוכיח את השפעת התורה בעולם, עד שעל-ידי לימוד התורה זוכים לעושר.

סיבת הקפידה

ואולם עדיין אין זו תכליתו של לימוד התורה לשמה. לימוד לשמה צריך להיות חף מכל פניות, אפילו קדושות. סבר רבי אבא, שאחרי תקופת לימוד ממושכת ראוי היה רבי יוסי להתעלות למדרגת לימוד תורה לשמה ממש.

כאשר ביקש את העשירות שהובטחה לו – הבין רבי אבא שלימודו הוא עדיין שלא בתכלית השלמות, והדבר עורר את קפידתו, עד שחשב להענישו. רק לאחר שנאמר לו מן השמים כי הוא עתיד להתעלות למדרגה גבוהה עוד יותר, נחה דעתו.

'בן-פזי' – מעלת התורה

אך גם לאחר שרבי יוסי התעלה למדרגת לימוד תורה לשמה ממש, עד שהשיב את כוס הזהב – עדיין נותר שמו 'בן-פזי', מכיוון שיש כאן בכל-זאת דרגה עליונה של לימוד תורה, בדרך שהיא חודרת גם לענייני העולם ומביאה עושר ללומדיה.

השם 'בן-פזי' מבטא את מעלתה הנפלאה של התורה, שאינה מוגבלת לתחומי בית המדרש בלבד, אלא היא מביאה גם שפע גשמי לעוסקיה. אין זה כינוי שאינו לשבחו של רבי יוסי, אלא להפך. ועם זה, סיפור הזוהר מלמד שיש מדרגה שלמעלה ממנה, והיא לימוד שאין עמו שום תכלית ומטרה אחרת, אלא לשם התורה עצמה.

(תורת מנחם תשמ"ה, כרך א, עמ' 569)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)