חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:30 כ"ה בכסליו התשפ"ד, 8/12/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לקחת מהשמחה לכל השנה
חותמו של מלך

נושאים נוספים
שבירת הלוחות בשביל להציל את ישראל
שולחן ערוך אדמו"ר הזקן והלימוד בו
לקחת מהשמחה לכל השנה
נעליים קרועות בגן-עדן
פרשת זאת הברכה
שמחת-תורה בעולם החסידי
שמחת תורה
הלכות ומנהגי חב"ד
הלכות ומנהגי חב"ד

ב"ה, כ"ה תשרי תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ מו"מ באמונה

מוהר"י שי' הכהן

שלום וברכה!

שיערתי שנתראה כאן בזמן סוכות (כפי הרגלו לבוא לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א לימים אלו) ונאחל לעצמנו פתקא טבא לשנה טובה ומתוקה. לצערי, השנה הוא לא הגיע. תקותי שהכל כשורה בבריאות הגוף אצלו ובני ביתו יחיו.

ממעלות הכהנים ועבודתם, הקיימות גם לאחר חורבן בית המקדש, היא נשיאות כפים בשעת התפלה, שכן בתי כנסיות אכן נקראים מקדש מעט.

אחד הדברים שעלי' לרגל בבית המקדש היתה פועלת ביהודים כפי שחסידות מבארת היא, שהי' משתחוה, ולא רק בחיצוניות עם הגוף, אלא גם בנשמתו. דהיינו שהי' מבטל את כל כוחות הנשמה שלו; רצון, שכל ומדות, לה'. במילא מובן שבית הכנסת בו מתבצעת ההשתחואה פנימית בצורה הטובה ביותר, הוא יותר מקדש מעט, קרוב יותר למעלת בית המקדש.

וזאת מוצא חסיד כאשר הוא מתפלל בביהמ"ד של רבו, שהרי כל חסיד בטל, פחות או יותר, לרבי. וחסיד כהן נושא כפיו בביהמ"ד של רבו, בהשוואה לנשיאות כפים בסתם בית המדרש, קרוב יותר לנ"כ בבית המקש (שהיתה נעלית שלא בערך מנ"כ במדינה. ראה משנה סוטה לז, ע"ב).

* * *

כידוע לו, כל שמחת תורה בבוקר, מוכרים לפי הסדר של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, פסוקי אתה הראת בעד המרכז לעניני חינוך. השנה, כאשר לא הי' כאן, הייתי בתחילה מסופק, מה לעשות: א) האם לקנות עבורו פסוק, ב) אם כן, בעד איזה סכום, ובמיוחד שלא כתב על כך.

אבל אחרי כן כשלקחתי בחשבון ש: א) לפי לשון אדמו"ר הזקן (אגרת הקדש סימן טז) לא נעלם ממני צוק העתים אשר נתדלדלה הפרנסה . . ועם כל זה לא טוב הם עושים . . אשר קפצו ידם הפתוחה מעודם עד היום הזה ליתן ביד מלאה ועין יפה. ב) הצדקה אינה רק הלואה להקב"ה . . וגמולו ישלם לו בכפלים בעולם הזה. ג) יש לחוש . . כשחבריו נמנים לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהם. ד) כפי ששמעתי פעם מכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א "לא צריך להורות דרך להקטין". ה) זכין לאדם שלא בפניו – הוחלט אצלי שאני מצידי צריך לחשֵב ולומר שקונה פסוק כדאשתקד ובעד אותו סכום (ח"י פעמים ח"י דולר).

את פסוקי "אתה הראת" בשמחת תורה בבוקר שקנו בעד אלה שלא היו כאן, אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

בברכת כט"ס לו ולכל ב"ב שיחיו

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

בחבילה נפרדת [כבר] נשלח אליו מפרסומינו האחרונים, ובבקשה לאשר שקיבלם

(תרגום מאגרות-קודש כרך ב' עמוד רנו)

ב"ה, ח' מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בתמהון גדול קורא הנני במכתב ומברק שנתקבל על דבר מצב רוחו, ומובנת הפליאה לאחרי שראה נסים ומופתים גלוים בטוב הנראה והנגלה.

ומודגשת הפליאה עוד יותר, שהרי שבועות האחרונות עומדים ברושם של חדש תשרי שסיומו וחותמו שמחת תורה, שמחה הפורצת כל גדר מדידה והגבלה, והרי גם נפסק הדין – שמחת תורה נמשכת עד ז' חשון (עיין ש"ך חו"מ סי' מ"ג ס"ק מ"ז) וגם לאחרי זה הרי הציווי לקחת מהשמחה ועניני' על כל השנה כולה.

בנוגע לענינו הוא, הרי מבואר בכ"מ ומובן גם ע"פ הנ"ל, שדוקא ההתחזקות בבטחון בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות ועד לכדי שמחה גלוי' בזה, הם הן הצנור והכלי לקבלת ברכת השי"ת להצלחה גדולה של הטפול לרפואה קרובה ושלימה, ואחכה לבשו"ט בכל האמור בעגלא דידן.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט.

(אגרות-קדוש כרך כב עמ' יט)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)