חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:18 זריחה: 6:00 י"ז בניסן התשפ"ד, 25/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מלחמת מדיין
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1645 - כל המדורים ברצף
לא 'אסירים' אלא רוצחים נתעבים
יש חדש
גזל שלילי, גזל חיובי
מלחמת מדיין
המשיח מוכרח לבוא
עצה לחרדה
השפלה מתקנת
סיבה לחגיגה
הרפת הסודית לגידול פרה אדומה
הכנת בגדים לתשעת הימים

בור ששתית ממנו

"היחלצו מאיתכם אנשים לצבא" (במדבר לא,ג). אמר הקב"ה למשה "נקום נקמת", אתה בעצמך, והוא משלח את האחרים?! אלא מפני שנתגדל בארץ מדיין, אמר, אינו בדין שאהיה מצר למי שעשה בי טובה. המשל אומר, בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו אבן.

(במדבר רבה)

להיחלץ מה'אני'

"היחלצו מאיתכם" – חלצו את עצמכם מן ה'אני' שבכם, ורק אז תהיו "אנשים לצבא" – אנשים שאפשר לצאת עמם למלחמה.

(רבי מנחם-מענדל מקוצק)

להיטהר מנגיעות פרטיות

כמה וכמה סכנות כרוכות במלחמה – אכזריות המלחמה, נקמת דם, תאוות שוד וביזה. לכן נאמר "היחלצו מאיתכם" – הסירו מעצמכם כל נגיעה פרטית וטובת הנאה, שלא תהיה כוונתכם אלא לתת נקמת ה' במדיין.

(רבי משה מקוזניץ)

הנקמה שלך

"נקום נקמת בני ישראל... לתת נקמת ה' במדיין" (במדבר לא,ב-ג). הקב"ה אמר "נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים", ומשה אמר "נקמת ה' במדיין". אלא אמר משה, ריבון העולם, אם היינו ערלים או עובדי עבודה זרה, או כופרים במצוות, לא היו שונאים אותנו ולא רודפים אחרינו, אלא בשביל תורה שנתת לנו; לכך הנקמה שלך.

(מדרש תנחומא)

כבודו של מי

הקב"ה מדקדק בכבודם של ישראל יותר מבכבודו. לכן אמר שהמלחמה היא "נקמת בני ישראל", ואילו משה מדקדק יותר בכבודו של מקום, ומבחינתו אין כאן אלא "נקמת ה'".

(רבי לוי-יצחק שניאורסון)

אי-אפשר לוותר

בני ישראל אמרו: אנו מוותרים ומוחלים על נקמתנו כדי שיאריכו ימי משה. לכן אמר להם משה שזו "נקמת ה'". זו מלחמה בעבור כבוד ה', ועל כבוד ה' אי-אפשר לוותר ולמחול.

(שפתי צדיקים)

מדון ומריבה

'מדיין' הוא מלשון מדון ומריבה, רמז לפירוד לבבות ושנאת חינם. שנאת חינם היא כשהאחד שונא את זולתו לא מפני שהזיק לו וכיוצא בזה, אלא מפני שהיֵשות שלו אינה סובלת את מציאותו של הזולת. רק משה, שהיה סמל הביטול והענווה, היה מסוגל לבטל את הישות והגאווה של קליפת מדיין.

(ספר המאמרים תרנ"ט)

גרמו תקלה

פרשת מדיין נסמכה לפרשת נדרים, כי בסופה של נדרים נאמר "ונשא את עוונה", ורש"י מפרש: למדנו מכאן שהגורם תקלה לחברו נכנס תחתיו לכל העונשין. המדיינים גרמו תקלה לישראל, על-ידי שהפקירו את בנותיהם, ולכן ציווה הקב"ה להינקם מהם.

(קרבן העני)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)