חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:18 זריחה: 6:00 י"ז בניסן התשפ"ד, 25/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

פרה אדומה
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1642 - כל המדורים ברצף
הפרק הטרגי של יהדות רוסיה
יש חדש
הרועה דואג גם לצורכי היחיד
פרה אדומה
כשהנקודה מתעוררת
ביטחון – לעצמך
סכין על הצוואר
למה לא גילו לנו?
סגירת מעגל בסיביר הקפואה
ברכה אחרי ביקור בקבר

חיזוק באמונה

"ויקחו אליך פרה אדומה" (במדבר יט,ב). אומר רש"י: "תבוא פרה ותכפר על העגל". חטא העגל נבע מחוסר אמונה. כתשובות המשקל ניתנה להם מצוות פרה אדומה, שהיא חוקה, מצווה בלי טעם, וקיומה הוא רק מתוקף האמונה.

(רבי יצחק מוורקה)

הטהרה לב התורה

מדוע לא נאמר "זאת חוקת הפרה"? אלא רמז יש כאן שענייני טהרה הם לב התורה. הטהרה אינה מצווה בלבד, אלא היא היסוד לחיי תורה ומצוות.

(פניני תורה)

על שם משה

"ויקחו אליך" (במדבר יט,ב). אומר רש"י: "לעולם היא נקראת על שמך, פרה שעשה משה במדבר". יש לזה רמז בפסוק (במדבר יט,יז): "ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת" – ראשי תיבות משה.

(ברכת אברהם)

נתכרכמו פניו

"ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת" (במדבר יט,יז). אמר משה: ריבונו של עולם, אם נטמא זה בטומאת מת, במה תהא טהרתו?! לא השיבו. באותה שעה נתכרכמו פניו של משה. כיוון שהגיע לפרשת פרה אדומה, אמר לו: זו טהרתו.

(במדבר רבה)

לזעזע את הלב

ללמדנו שכאשר פוגשים יהודי שנטמא בחטא ועוון, עד שאינו יכול להיכנס למקדש, אלא תוהים "במה תהא טהרתו", צריך הדבר לזעזע את פנימיות הלב – "נתכרכמו פניו". מכוחו של זעזוע זה יש לעשות הכול כדי לטהר את היהודי מטומאתו ולהכניסו למקדש.

(הרבי מליובאוויטש)

עזרה מלמעלה

"ונתתם אותה אל אלעזר הכהן" (במדבר יט, ג). נאמר על כך במדרש (ילקוט שמעוני) "אלעזר" – א-ל עזר. עשיית הפרה, שנועדה לטהר את הטמא מטומאתו, רומזת לעבודת התשובה. לכן היא נעשתה על-ידי אלעזר, 'א-ל עזר', שכן הכוח לעשות תשובה ניתן מלמעלה, כמאמר חז"ל (שבת קד) "הבא ליטהר מסייעין לו".

(אור התורה)

תשוקה עזה

זו גם המשמעות הפנימית של עשיית הפרה מחוץ למחנה, שכן דווקא ההימצאות 'בחוץ' מעוררת אצל בעל התשובה אהבה ותשוקה עזה לקב"ה, כפי שנאמר (שיר השירים ה) "אמצאך בחוץ".

(הצמח צדק)

משמרת ותזכורת

"והיתה לעדת בני ישראל למשמרת" (במדבר יט,ט). מי שעוסק "בטהרת הפרה", בטהרת הזולת וקירובו לאבינו שבשמים, זקוק למשמרת תמידית ולתזכורת לבל ישכח את עצמו, שאם לא-כן הוא עלול חלילה להיטמא ולהזדקק בעצמו ל'אפר פרה'.

(לקוטי שיחות)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)