חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:39 זריחה: 5:38 ט"ז באייר התשפ"ד, 24/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

האחריות למנוע את הנגע
שולחן שבת


מאת: משיחת הרבי מליובאוויטש
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1632 - כל המדורים ברצף
המאבק על דמות המדינה
יש חדש
האחריות למנוע את הנגע
ברית מילה
זכות החולה ותפילת הצדיק
רוח מלמעלה
והובא אל הכוהן
גאולה ביד 'מצורע'?
התינוק מהשבי הוא אני
סעודת ברית מילה

בתורה מצוינים דיני נגעים המופיעים בקירות הבית, ובמצבים מסוימים התורה מורה להרוס את הבית כולו. ואולם הגמרא (סנהדרין עא,א) אומרת כי בית המנוגע "לא היה ולא עתיד להיות. ולמה נכתב? דרוש וקבל שכר". כלומר, זה מקרה בלתי-מציאותי, ובכל-זאת התורה מלמדת את דיניו, ועל עצם הלימוד מקבלים שכר.

בגמרא שם מופיעה עוד דוגמה לציווי שלא התקיים מעולם – עיר הנידחת. זו עיר שחטאה בעבודה זרה, ועמדה במרייה אף שתושביה הוזהרו כי הם עתידים להיענש בעונש החמור ביותר. גם כאן נדרשים תנאים רבים כל-כך, עד שהדבר נעשה בלתי-מציאותי, והגמרא אומרת כי "עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות".

יציאה מהמקדש

אחד הדינים הקשורים לעיר הנידחת הוא: "אין עונשין עיר הנידחת אלא על-פי בית דין של שבעים ואחד" (משנה תחילת סנהדרין). עליהם להיות סמוכים איש מפי איש עד משה רבנו. כמו-כן נדרש בית הדין לשבת במקומו, בלשכת הגזית בירושלים, כדי שיוכל לדון דיני נפשות.

אבל מתפקידו של בית הדין למנוע הידרדרות כזאת, שעלולה להביא לידי עיר שלמה שחוטאת בעבודה זרה. חברי בית הדין נדרשים "לקשור חבלים של ברזל במותניהם... ויחזרו בכל עיירות ישראל" כדי ללמדם את דיני התורה (תנא דבי אליהו רבא פרק יא). כלומר, הם מצוּוים לצאת ממשכנם בלשכת הגזית, אף שאז מתבטל מעמדו ותוקפו של בית הדין, וכל זה – כדי לדאוג ליהודים שעלולים לעבוד עבודה זרה!

לימוד מונע

זה אפוא הלימוד הגדול מפרשת עיר הנידחת, וזה ה"דרוש וקבל שכר" – יהודי נדרש לפעול לשלילת עניין של עבודה זרה, ולא רק עבודה זרה בפועל, אלא אפילו שמץ ממנה, כי כל עבירה יש בה שמץ של עבודה זרה.

אך מהו ה"דרוש וקבל שכר" בדיני צרעת הבתים? מניעת החטא שייכת בעיר הנידחת, או בבן סורר ומורה (שגם הוא נכלל בדברים ש"לא היו ולא עתידים להיות"), ועצם העיסוק בדיניו הוא בבחינת ה"דרוש וקבל שכר", כדי לשלול עניין כזה. אך מה הדבר שיש לשלול בדיני נגעי הבית?

להתמסר לכל יהודי

ההסבר הוא על-פי דברי חכמינו, שנגעי צרעת הם עונש על לשון הרע, ותחילה העונש פוגע בקירות ביתו של האדם, ואם אין הוא מתקן את דרכיו, הנגעים מתקרבים אליו עוד ועוד, עד שהם פוגעים בגופו. אם כן, הלימוד בעניין זה ("דרוש") נועד למנוע לשון הרע, וממילא גם את העונש עליו.

על מנהיגי ישראל מוטלת חובה לפעול למנוע אפילו חטא קל של לשון הרע, כדי שאפילו העונש הקל במדרג עונשי הצרעת – נגע הבית – "לא היה ולא עתיד להיות". על הצדיקים והחכמים שבכל דור מוטלת החובה שלא להיבדל לעצמם, אלא עליהם להתמסר לכל אחד ואחד מישראל ולהעמידו בקרן אורה.

(תורת מנחם, כרך מב, עמ' 63)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)