חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:41 זריחה: 6:05 כ"ג באדר א' התשפ"ד, 3/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

צדיק המחובר לעולם
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1629 - כל המדורים ברצף
תודה על הקברניט שקיבלנו
יש חדש
האיל שחתם את ההכשרה
הרמת הדשן
כשהילד מבקש משיח
הכוח להעלות
נחיתה מתוכננת
צדיק המחובר לעולם
שלושים שנה לסדר הגדול בעולם
בר-מים לפסח

הגמרא (סוכה מה,ב) מונה כמה וכמה דרגות בצדיקים: שמונה-עשר אלף צדיקים שרואים את השכינה מבעד ל'אספקלריא שאינה מאירה'; צדיקים הרואים את השכינה מתוך 'אספקלריא המאירה', ובהם ל"ו הצדיקים הנסתרים; צדיקים 'בני עלייה', שהם מועטים; ועוד.

בדרגת 'בני עלייה' גופא יש שתי דרגות. הגמרא (יומא לח,ב) אומרת בתחילה: "ראה הקב"ה שצדיקים מועטין, עמד ושתלם בכל דור ודור". לאחר מכן נאמר: "אפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים, שנאמר 'וצדיק יסוד עולם'". יש כאן כמה דרגות: סתם צדיקים, בני עלייה, וצדיק יחיד, שהוא "יסוד עולם".

ריפוי הקפידה

דמות מובהקת של "צדיק יסוד עולם" היה רבי שמעון בר-יוחאי. בספר הזוהר (חלק א עמ' רנה,א) מובא שרשב"י ראה פעם אחת מלאך שבא להחריב את העולם, ואמר לו שישוב אל הקב"ה ויאמר לו שירחם על העולם בזכות הצדיקים. בהמשך הסיפור הוא מונה כמה דרגות בצדיקים, "שלושים צדיקים", "עשרים צדיקים", עד שהוא מסיים שהקב"ה צריך לרחם על העולם בזכות שני צדיקים שיש בעולם – הוא ובנו; ואם אין גם שני צדיקים – "הא אית חד, ואנא הוא (=הלוא יש אחד, ואני הוא), דכתיב 'וצדיק יסוד עולם'".

את ההבדל בין הצדיק שהוא "יסוד עולם" לצדיקים אחרים מסבירה תורת החסידות על-פי ההבדל בין רשב"י לבנו, רבי אלעזר. מהגמרא (בסוכה) ומהזוהר הנ"ל נראה שרשב"י כלל את עצמו ואת בנו בכל הדרגות של הצדיקים, עד הדרגה העליונה ביותר של "שניים הם"; ואולם למעלה מזה היא דרגת "צדיק יסוד עולם", שעליה אמר: "ואני הוא". ברור אפוא שרבי אלעזר מייצג את הדרגה העליונה ביותר בצדיקים בכלל, וההבדל בינו ובין אביו מבטא את ההבדל בין סתם צדיקים ל"צדיק יסוד עולם".

במה התבטאה מעלתו של רבי שמעון על בנו? הגמרא מספרת (שבת לג,ב) שאחרי צאתם מן המערה (בפעם השנייה) – "כל היכא דהווה מחי רבי אלעזר, הווי מסי רבי שמעון" [=כל מקום שהיה רבי אלעזר מכה ומעניש, היה רבי שמעון מרפא]. רבי אלעזר, מפני רום מעלתו וצדקתו, לא היה יכול לשאת את ההסתר של העולם, וקפידתו זו עשתה רושם ופגעה בעולם; ואולם רבי שמעון אביו היה מרפא את הפגיעה של בנו.

יש צדיקים שדרגתם גבוהה עד מאוד, אך עבודתם הרוחנית קשורה יותר בעצמם, בחתירה לדרגות נעלות של קדושה והתדבקות בקב"ה. לעומת זה, עבודתו של "צדיק יסוד עולם" מתרכזת בעולם ובזיכוכו – הוא עוסק בהחדרת הקדושה האלוקית לתוך העולם, בהעלאת העולם הגשמי. לכן הוא נקרא "יסוד עולם", שכן בזה עיקר עבודתו – זיכוך העולם.

צדיק אחד

הדבר מתבטא גם במאמר רשב"י (סוכה שם): "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין". ברור שלא אמר זאת חלילה רק כדי לציין את כוחו, אלא שאכן עשה ופעל לפטור את העולם מן הדין. ואמנם הוא הצליח בזה, עד שבימיו לא נראתה הקשת, דבר המעיד על העדר קטרוגים על העולם.

צדיק כזה, שהוא "יסוד עולם", הוא נשיא הדור שעליו מתקיים הדור. רשב"י עמד בדרגה העליונה ביותר של "צדיק יסוד עולם", אך בכל דור ישנו הצדיק האחד הזה, שכל מעייניו מרוכזים בזיכוך העולם ובקידושו. צדיק המוותר על התעלותו האישית כדי לפטור את העולם מן הדין, לעשותו כלי להשראת השכינה ולהכינו לגאולה האמיתית והשלמה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)