חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:12 זריחה: 6:37 ו' בשבט התשפ"ג, 28/1/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הבן החמישי
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1234 - כל המדורים ברצף
כל יהודי הוא "מלך" על הטבע – בכוח התנהגותו ה'ניסית'
ציפייה לגאולה בקוצר רוח
הבן החמישי
הלכות ומנהגי חב"ד
שואלין ודורשין בהלכות הפסח

הבן החמישי

אלפי אלפים של נשמות נותקו – זעק הרבי בכאב * הרבי תבע: להתמסר לילדים הללו, ה'בן החמישי', במסירות נפש, לא להתייאש ולא לוותר על אף יהודי * עוד דרש: ללמוד מהנהגתו של משה רבנו, שרדף אחרי השה שברח

מושג חדש שאינו מופיע בהגדה: הרבי קבע: תפקיד דורנו להנהיג את ה"בן החמישי" לשולחן סדר פסח.

...האחוז הגדול של ילדים אשר "המונהגים" מחנכים אותם בצורה כזו שבשום פנים אי אפשר להכלילם בסוג הבן החכם שבהגדה, ואף לא על הילדים המקבלים "חינוך מתקדם" יותר והם בכלל הבן שאינו מופיע כלל ל"סדר".

והאם כה בטוחים המנהיגים, שכל אחד מן "המונהגים", ההורים, מופיע ל"סדר"?

רצח רוחני

שאלה-תביעה זו מתוך דברי הרבי במכתבו הכללי מי"א ניסן תשכ"ד ('תורת מנחם-אגרות מלך' כרך ב' עמ' מז) היוותה נדבך נוסף בדברי הרבי שפורסמו לראשונה לקראת חג הפסח תשי"ז (1957 למניינם).

אז במכתב מי"א ניסן תשי"ז כותב הרבי ('תורת מנחם' כרך יט עמ' 243):

לצערנו, ובמיוחד בזמננו שהחושך כפול ומכופל, יש עוד סוג של בנים: הבן שלא נמצא כלל ב"סדר". הוא לא שואל קושיות, כיון שאין לו שייכות כלל עם תורה ומצוות, עם דינים ומנהגים יהודים אמיתיים. הוא לא יודע שישנה "העבודה הזאת" – סדר של פסח, יציאת מצרים וקבלת התורה.

עם ילדים אלה חייבים להתמסר זמן רב ביותר לפני חג הפסח ולפני ליל הסדר, וגם אליהם יש להתמסר במסירות נפש ואהבת ישראל, שהרי אסור לשכוח על אף ילד יהודי יחיד, ויש להשקיע את כל הכוחות כדי לחלץ אותו ממצבו ולהשיבו אל שולחן-הסדר היהודי.

לאחר שהרבי עמד על הסיבות שגרמו למצב זה, סיכם הרבי, כי:

התוצאות של גישה כוזבת בכל מהותה זו היו, שאלפים אלפים נפשות נותקו ממעין החיים האמיתי, מיהדות ומיהודים ונרצחו רוחנית. גדלו ילדים, שהם עכשיו כבר אבות וסבים, אשר לא זו בלבד שאינם בסוג של חכם, תם או שאינו יודע לשאול, אלא אפילו לא בסוג של רשע.

הם איבדו את עצמם, והולכים לאיבוד, חס-ושלום, לעם היהודי וליהדות האמיתית שהם חד.

יחד עם זה שב הרבי וקובע:

ליהודי אסור אף פעם להתייאש; אף פעם אסור לוותר על יהודי. ועל ידי הגישה הנכונה של אהבת ישראל, יכניסו גם את סוג הילדים הנ"ל אל תוך "ארבעת הבנים", ובמשך הזמן גם להכניס אותם בסוג של "בן חכם"...".

למעלה מאצילות

בליל שני של פסח תשי"ז (שם עמ' 259-260) הסביר הרבי היכן מרומז בתורה אודות הבן החמישי. הרבי אף ציין, שגם הבן החמישי הוא יהודי, שיש לו נשמה אלוקית, אך נשמה זו אינה מאירה כלל, ולכן אינו נמנה בהגדה (כשם שמדור הקליפות אינו נמנה בהעולמות), אך בסופו של דבר קיימת תביעה ודרישה שקובעת שיש לפעול עליו שיהיה "חכם גדול" דהיינו למעלה מהאצילות.

ושוב האריך הרבי בענין הבן החמישי בהתוועדות מוצאי שבת קודש פרשת צו ליל י"ג ניסן תשמ"ג עמ' 1281 ואילך:

המדובר הוא באדם הנמצא בתחום אחר לגמרי, מחוץ לתחום הקדושה, בארץ צי' ועייף בלי ים... המדובר הוא באחד שאינו יודע שקיימת מציאות של "סדר"... ה"אחר" האמיתי, ש"איננו יודע" דבר ולא רק שאיננו יודע לשאול...

בהזדמנות נוספת התייחס הרבי ל"בן החמישי", וקרא ללמוד מהנהגת משה רבינו, שרדף אחר השה שברח, וכך על כל אחד להתאמץ בכיוון החזרת ה"בן החמישי" וישיבתו ליד שולחן הסדר.

מנהיג אמיתי

כשהרבי יצא לראשונה בקריאתו בשנת תשי"ז עורר הדבר הדים נרחבים. אחד העיתונים היהודים הגדולים בארצות-הברית הקדיש לכך את מאמר המערכת שלו. הוא ציין כי מדובר בגישה חדשה שמצביעה על כך שהרבי הוא מנהיג יהודי אמיתי, כי הרבי אכן מנהיג ישראל האמיתי.

מסכת חסידית

ב'יחידות' של חותן – הרה"ח ר' דוד הלוי שטוקהמר [ראה אודותיו ב'תורת מנחם – מנחם ציון' כרך ב' עמ' 409], וחתנו – הרה"ח ר' משה פינחס הכהן כ"ץ, סח החותן כי הוא עסוק בלימוד מסכת יבמות, שהיא מסכת קשה.

הגיב הרבי ואמר:

יבמות היא מסכת חסידית, אדמו"ר הצמח-צדק כותב (בתחילת פירושו על  מסכת יבמות) כי חמש עשרה (נשים) הוא ראשי-תיבות שם י"ה, ובסוף המסכת מובא ברש"י מתקבצים תלמידי-חכמים מכל סביביו עם שאר העם...

מסיבת סיום

לימים (בט' אדר תשל"ח) הזכיר רמ"פ כ"ץ לרבי את הדברים בכתב, בכך נימק את העובדה שהוא עורך מסיבת סיום על מסכת יבמות שהוא מלמד באופן קבוע במסגרת לימוד "דף יומי" למרות שעל המסכתות הקודמות לא אירגן סיומים (מטעמים שונים).

תגובת הרבי היתה:

אם מתבקשת הסברה היא לא על זה שהפעם הוא מקיים מסיבת סיום – אלא על-כך שלא אירגן מסיבות-סיום בפעמים הקודמות על המסכתות שנלמדו קודם!..

אחד השלוחים הראשונים חיפש דירה להשכרה והוא נתבקש לשלם 175$ לחודש. הרבי הגיב על-כך (י"א טבת תשי"ג – 'תשורה' יו"ד תמוז תשס"ב עמ' 66): "הרי המחיר מבהיל הוא ואף אם הי'[ה] זה ביכולתו אין לעשות זה מפני מראית העין"...

זמן מה לאחר-מכן הוצע להם בית לקניה, "והדירה נאה בין מבחוץ וכן מבפנים וכו'" – אך הרבי (במכתב מט"ו אדר תשי"ג) ביקש לבדוק אם אכן רמת השכונה יורדת "כי הפסיקו מלקנות שם לדור ורק להשכיר – כי הרי קנין בית אין זה לזמן קצר אלא לכ[מה] וכ[מה] שנים.. ואם אינו נוגע ויברר שהמחיר איז באם וועג, הרי יה[י] ר[צון] שיהי'[ה] בשעה טובה ומוצלחת".

ברכה לנישואין

הכל מכירים את נוסח הברכה של הרבי לרגל נישואין.

להלן נוסח משנת תש"ד לרגל נישואי הרה"ח ר' צבי שוסטרמאן:

הנני להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב שיעלה הזיווג ליפה ענבי הגפן בענבי הגפן ויבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה ובלכתם בדרך דרכם בחיים יקויים בהם: ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך, וכפירז"ל".

ביד ימין

באחת ההתוועדויות (בשנת תשכ"א) נתן הרבי לעסקן החסידי הרה"ח ר' פינחס אלטהויז משקה בכוס, אחרי מזיגתו, שם הרבי לב שהלה נטל זאת ביד שמאל. הגיב הרבי בחיוך ובפנים צוחקות: "לית שמאלא בהאי עתיקא"...


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)