חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:22 כ"ד בכסליו התשפ"ב, 28/11/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

גוי אחד בארץ
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1229 - כל המדורים ברצף
מצוות מחצית השקל פועלת על העבר, ההווה והעתיד
צורך והכרח להוסיף בזירוז הגאולה
גוי אחד בארץ
פרשת משפטים
הלכות ומנהגי חב"ד

בלילה אחד של חודש שבט תש"ל קיבל הרבי ליחידות בין השאר את הרה"ג הרה"צ ר' נפתלי הלברשטאם שליט"א האדמו"ר מטשאקאווא ושוחח עמו שיחה תורנית עמוקה בין השאר בשמירת חומת הכשרות והדת בארץ-הקודש * באותו לילה נכנס ל'יחידות' גם שמעון פרס ששימש באותה תקופה בתפקידים שונים אך עסק בפועל בעניני הבטחון ולימים ראש-ממשלה, עמו שוחח הרבי על שמירת הגבולות והמצב הבטחוני בארץ ישראל


מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר


בתחילת ה'יחידות' – שנמשכה שעה ותשע-עשרה דקות – ביקש הרבי את הרב הלברשטאם לשבת, היה זה כבר אחר פטירת אביו זצ"ל, והוא נתמנה כאדמו"ר. הוא התלבט כיצד לנהוג והחליט לנהוג כפי שהיה נוהג במחיצת הרה"צ ר' אהרן מבעלזא זצ"ל, כשהיה מבקשו לשבת, היה מתיישב לרגע לקיים "אין מסרבין לגדול", ומיד אחר-כך נעמד. כך נהג אף הפעם אך הרבי לא וויתר ואמר הנני מתכווין באמת שתשבו. ואז התיישב.


יחידות של הרב הלברשטאם


חלק מהשיחה נסובה אודות בית-דין-צדק של העדה החרדית ומערכת הכשרות המהודרת שלה. הרבי שיבח את הפעולות לשמירת חומת הכשרות והדת בארץ-הקודש. מעיניו לא נעלמו פרטים שהציבור אינו מודע להם.


הרבי התעניין גם באישים שונים ובין השאר התעניין הרבי באורחות חייו והנהגותיו של הרה"צ ר' פנחס אפשטיין (זצ"ל) ראב"ד העדה החרדית שנסתלק לבית עולמו בי"ז טבת של אותה שנה.


גם נושא התיישבות יהודים שומרי תורה ומצוות מחוץ לירושלים הוזכר ודובר בהרחבה אודות קרית צאנז בנתניה.


כשהזכרתי את זקני מרן השר שלום מבעלזא זצ"ל, התעניין הרבי איך אני מתייחס אליו השבתי שאמי היא בתו של הגאון רבי שלום מוסקאביטש משאץ-לונדון (שנקרא על-שם השר שלום מבעלזא) הרבי הגיב "ידוע שהיה גאון בנגלה בנסתר ובקבלה" ואני ציינתי שבין הספרים שהיה לומד בהם מדי יום ביומו היה ספר התניא.


במהלך ה'יחידות' הזכרתי דברי תורה שונים. הרבי עשה תנועות של התפעלות ופעמים ביקש הרבי שאחזור שוב על דבריי, נטל עפרון ורשם לעצמו, והניח זאת באיזה תיק. אזרתי אומץ ושאלתי את הרבי בדרך ארץ כמובן.


שאלה: סליחה על השאלה, אם יורשה לי לשאול.. רבים השואלים הרי כ"ק אדמו"ר פועל כה רבות, ויש מוסדות ומפעלים-תורניים וחינוכיים של חב"ד בארץ ישראל מדוע אינו מגיע לביקור ואפילו קצר בארץ ישראל?


תשובה [הרבי חייך ואמר]: מכיון ששאלתם בתמימות אני אענה לכם. אינני רוצה לומר זאת בתור 'פסק', אבל הנני מסופק אם אחרי שמגיעים לשם – אם מותר לצאת מארץ ישראל. הרי נפסק ברמב"ם שאסור לצאת מארץ ישראל אלא ללמוד תורה ולשאת אשה.. ואחרי שנמצאים שם ישנה בעיה לצאת.


(אחרי הפסקה קלה המשיך ואמר:)


מכאן מתנהלים ענינים רבים עם מקומות שהשתיקה יפה להם.. הכל נעשה באופן סודי. כאן זו מדינה גדולה ומדינה דמוקרטית. מכאן שולחים לשם אנשים עם תשמישי-קדושה וישנה פעילות עניפה שמארץ-ישראל אין שום אפשרות לקיים ואפילו יום אחד אי אפשר להפסיק את כל הפעילות הזו!


(ובין הדברים גילה)


היום היה לי קשר ישיר עם אחינו בני ישראל ואנ"ש שברוסיה, ואי אפשר לפרט.. ואינני רוצה להיכנס ל"שאלה" אם מותר לצאת (לחזור) מארץ-ישראל כדי לא להפסיק פעולות כהנ"ל.


הרב הלברשטאם: אכן איפוא שכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נמצא נחשב כארץ-ישראל. כך עולה מהתוספות במסכת כתובות.. ומפורש במאירי (שם) "שכל מקום שחכמה ויראת חטא מצויין שם דינו כארץ-ישראל". וכן מצינו בזוהר פרשת נשא דף קכו ד"ה איש "כמה חביבין.. אשתכח בינהו מה דכתיב, מקדש יקרא" וכן ישנו מדרש תלפיות ערך בית המקדש לענין בית המדרש ב-770.. וכן אמר הרה"צ ר' יהושע מבעלזא זצ"ל.. וכן מצינו בבעל-הטורים.. ובפסיקתא..


כ"ק אדמו"ר: מפורש בקרא "ארץ אשר תמיד עיני ה"א בה מרשית השנה ועד אחרית שנה" ואם מקדשים את המקום בקדושת תורה ויראת-שמים הופך המקום להיות בחינת ארץ ישראל.


בשולי ה'יחידות' שנרשמה ע"י הרה"ת ר' יצחק יהודא רוזן שי' מלוד – יש להוסיף:


הרב הלברשטאם ביקר עוד אצל הרבי מספר פעמים, אחת מהם במהלך חלוקת השטרות לצדקה; זכה לקבל כו"כ מכתבים מהרבי. בין השאר לחתונות צאצאיו, והרבי ציין על התשורות (צ'יקים) ששיגר "עיין זוהר חלק א' דף קמט, א".


(במהלך ה'יחידות' נכנס המזכיר של הרבי ואמר כי מר שמעון פרס מחכה כבר זמן רב והוא מוכרח ללכת, הרבי עשה תנועת ביטול בידו הק').


יחידות של מר פרס (וההמשך)


מר שמעון פרס נתקבל אצל הרבי באותו לילה בסבר פנים יפות, הוא סיפר לרבי על התרשמותו ממפעלי חב"ד בארץ ישראל, הזכיר את ידידותו העמוקה עם הרב שלמה שי' מיידנצ'יק, והיכרותו עם אנשי חב"ד, העושים מלאכה קדושה.


בין השאר הוא סיפר לרבי על משפחתו וגילה כי הוא נולד לאחר שהוריו זכו לקבל ברכתו של צדיק-אדמו"ר וכתוצאה מאותה ברכה הוא הגיע לעולם.


הרבי תבע ממר פרס שצריכים לדאוג לעניני הבטחון. הביע את אי שביעות רצונו מהמצב הבטחוני בגבולות ואף בתוך הארץ. מר פרס הפטיר באידיש "השם-יתברך יעזור".


הרבי הגיב ברצינות:


התגובה שהשמיע מר – צריכה היתה להישמע ממני, אך כב' וחבריו – בתור חברי ממשלה – צריכים להציג פתרונות מעשיים בשטח, ולעמוד בתוקף שגבולות הארץ לא יהיו פרוצים. לא להתפשר בעניני הבטחון ולא להתחשב בלחצי האומות – הרבי האריך ופירט ולא הסתיר את חששותיו.


מעניין לקרוא ולבחון בזהירות קטעים מתוך שתי אגרות שכתב הרבי בראש-חודש אדר א' תש"ל. אחת לאביו של מר פרס "מר יצחק גציל שי' פרסקי" 


"נעם לי להכיר את בנו שי' אישית, ובמיוחד שמחתי להאפשריות לדון אתו על-דבר כמה מהבעיות הרציניות העומדות על-סדר היום.


"ויהי רצון שתהיינה תוצאות מתאימות משיחתנו זו.


ובשניה לרעייתו של מר פרס:


"נעמה לי הפגישה עם בעלה הדגול שי' ובפרט שיחתנו רבת התוכן. והשם יתברך יצליחו לנצל המרץ והכשרונות שחונן בם לטובת ארצנו הקדושה ועם ישראל אשר לו ניתנה הארץ לנחלת עולם. (האיגרות נדפסו ב'אגרות-קודש' כרך כו עמודים שטו-שטז).


לקראת ראש השנה תשמ"ה שיגר מר פרס ששימש כראש ממשלת האחדות מכתב ברכה ואיחולים, וכן צירף תוכנית על פעילותו המתוכננת בנושא תכנית ממשלת האחדות.


הרבי כתב לו איגרת מיוחדת (נדפסה בספר 'מיידנצ'יק – הקטר של חב"ד' עמ' 329) שבו הוא מזכיר לו את תוכן היחידות.


הרבי כותב לו שהוא מאחל לו לנצל את האפשרויות שבידו באופן "שהצדיק-הרבי שברך הולדתו יהיה שבע רצון".


ומאחל לו – במענה לבקשת פרס "זקוקים להרבה כוחות-נפש וסייעתא דשמיא" – אשר יהי רצון שינצל כל האפשריות שניתנו לו שאז תבוא מעצמה הסייעתא דשמיא "ובפרט – מסיים הרבי – שהמדובר בארץ הקודש, ובגוי קדוש, גוי אחד בארץ".


יש-אומרים שלפי בקשת הרבי לא נמסר המכתב בסופו-של-דבר למר פרס באותו זמן מפני שהפר הבטחתו בנוגע לתיקון "מיהו יהודי" כשעלתה באותם ימים הצעת החוק לתיקון ב'כנסת', ורק שנים רבות אחר-כך הוא נחשף בספר על מיידנצ'יק.


ועוד יוזכר: בחודש ניסן תש"נ (בתגובה להבטחתו הטלפונית בשיחה עם המזכיר הריל"ג כי הוא מבטיח כי אם ייבחר לראשות-הממשלה יתקן את החוק)


הביע הרבי דאגתו העמוקה מפני בחירתו של פרס לתפקיד, דבר שעלול לגרום לנזק בטחון בני ישראל הדרים בארץ ישראל. לדעתי לא לכתוב.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)