חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:41 זריחה: 6:28 י"ג בתשרי התשפ"ב, 19/9/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עיון ודפדוף בספרים בשבת-קודש
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1222 - כל המדורים ברצף
גם פרעה הבין שההשפעה מגיעה מיעקב
"ודוד עבדי נשיא להם לעולם"!
עיון ודפדוף בספרים בשבת-קודש
פרשת ויגש
הלכות ומנהגי חב"ד

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא-דורנו הקדישו מזמנם בשבת-קודש לעיין ולקרוא בספרים – תחקיר לרגל ה' בטבת חג הספרים ("דידן נצח")


מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר


"רבינו היה מדייק שלפני השבת-קודש יכנסו הספרים החדשים לחדר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כדי שכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ יוכל לעיין בהם ביום השבת."


- כך כתב הרב מיכאל אהרן זעליגסאן ב'לקט הליכות ומנהגי שבת קודש' קה"ת, נ.י. תשע"ו עמ' נט.


מקור הדברים בדברים ששמע מאביו ר' אברהם אבא הרופא ד"ר זלגיסון, והובאו בספר תולדות ר' אברהם הרופא נ.י. תש"נ עמ' 103:


"אבי היה בקשר עם המדפיס בשנגהאי והוא הוא שהביא אתו מ'זמרת הארץ' – חבילת טופסי הספרים.. לפה [נ.י.]. הוא הגיע קרוב לסיום השבוע. כ"ק אדמו"ר שליט"א צלצל אליו להודיעו ששולח אליו שליח מיוחד (אחד התלמידים) לקבל ממנו את חבילת הספרים על מנת להביאם אליו כדי שחותנו כ"ק אדמו"ר (מהוריי"צ) יקבלם לפני השבת וכן היה.


על מנהגו של רבינו כותב רמ"א זליגסון ('לקט.. קודש' שם): "רבינו היה נוהג ללמוד ולעיין בספרים החדשים שהכניסו אליו, בסמיכות ליום השבת-קודש. פעמים היה רבינו מביע – בעת ההתוועדות דשבת-קודש – שביעות רצון והכרת תודה על מה שהזדרזו להמציא הספרים מבית הכורך, עוד לפני השבת".


כך למשל מתבטא הרבי בש"פ בא ח' שבט תשמ"ו ('התוועדויות תשמ"ו' כרך ב' עמ' 409):


בערב שבת זה יצאו-לאור והובאו מבית הכריכה – בהשגחה פרטית – ספרי המאמרים מהשנים תר"פ תרפ"ג.. והנה מצד החביבות המיוחדת שבדבר חדש.. יש להתחיל קודם כל ("לכל לראש") עם ענין המבואר במאמר הנ"ל...


[וכן נאמר במאמר שנדפס שם עמ' 405: "ומדייק כ"ק מו"ח אדמו"ר במאמרו.. שיצא לאור עכשיו והובא מבית הכורך ביום ו' ערב-שבת-קודש בסמיכות לשבת-קודש שלפני יום ההילולא.."].


וכן במאמר שהשמיע בש"פ וירא תשמ"ז ('התוועדויות תשמ"ז' כרך א' עמ' 492):


ויטע אשת בבאר שבע.. ומביא בעל יום ההולדת במאמרו על פסוק זה (דשנת תר"ן) שזכה דורנו ונדפס ויצא-לאור לפני שבת זו...


את המאמר באתי לגני תש"י – הביא הרבי לחמיו כב' קדושת אדמו"ר מוהריי"צ ביום ששי ט' שבט אחר-הצהריים כמסופר ברשימתו (שנדפסה גם ב'לקוטי שיחות' כרך יא עמ' 218):


"באתי לגני: המאמר (הקונטרס) הובא מבית הכורך ביום וא"ו ט' שבט. כשהבאתי הקונטרס לכ"ק מו"ח אדמו"ר, מצאתיו בחדרו.. יושב על כסאו אצל שלחנו והסידור (תורה אור. ברוקלין תש"א) פתוח לפניו בע[מוד] מה: סיום הודו להוי' והתחלת פתח אלי'. הנחתי הקונטרס על השולחן, ונענע בראשו בתנועה של אישור ושביעת רצון".


- אלא שכל המובא כאן שייך לספרי ומאמרי רבותינו נשיאינו דווקא!


בשנת תשמ"ו שמעתי בשם אחד ממזכירי רבינו כי מזכירי הרבי, ביודעם את סדר יומו הצפוף של רבינו והצורך בקבלת תשובות רבות בעניינים הנוגעים ל'פיקוח נפשות', הנהיגו-השתדלו שספרים שהתקבלו ממחברי ספרים וכדומה יוכנסו לרבי לפני שבת-קודש.


[ואכן באחת הרשימות שבמדור זה כתבתי בשעתו: עפ"י סיפורי המזכירים שמשתדלים להכניס לרבי ספרים ביום ששי לפני שבת-קודש].


לאחרונה, עם חשיפתם של יומני כב' קדושת אדמו"ר מוהריי"צ מסתבר שזה היה גם רצונו של הרבי עצמו.


במוצאי ש"ק שמות כ"א טבת תש"ה כותב כב' קדושת אדמו"ר מוהריי"צ ביומנו ('מבית הגנזים' עמ' נז):" תמול ערב... ישבתי בחדרי ועסקתי בקריאה בספרים שונים כדרכי בכל שבת קדש שהנני לוקח לי איזה זמן לבקר – ויותר מדויק לדפדף – ספרים שונים מה שמזכירי הספרן... מביא לחדרי.


לפני-כן במוצש"ק וירא יח מר-חשון (שם עמ' נד) כותב: "תמול ערב הי' לי הענג לקרוא ולבקר חבילת ספרים אשר קנה מזכירי... וכשלשה שעות עסקתי בענג רב".


ובמוצאי ש"ק חיי [שרה] כה מ[ר] חשון (שם עמ' נו):


תמול ערב... עד התפלת ערבית... ואחרי' עד שעה אחד עשרה לילה, קראתי הספרים שונים כדרכי בכל עת אשר הספרן של אוצר ספרים והוא מזכירי... מביא לחדרי שתי תיבות ספרים מן אלו שקנה במשך העת ואני מבקרם, ובהספרים יש ממקצועות שונים בספרי קודש ולהבדיל ספרי חול ומאד מאד נהניתי איזה שעות בקריאת ספרים שונים.


העלעול בספרים – היה זה נוהגו של כב' קדושת אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע – כפי שמספר כב' קדושת אדמו"ר מוהריי"צ ב'ספר השיחות – ה'ש"ת עמ' 114:"היתה לו שעה קבועה ביום שהיה מעיין בספרים". כ"ק אדמו"ר נ"ע קרא לכך בלשונו הקדוש: "לעלעל [=לדפדף] לראות במאי דמשתעי, ועלעול [דפדוף] זה העניק לו את העשירות האמיתית בידיעת הענינים".


החידוש בהנהגת כב' קדושת אדמו"ר מוהריי"צ שזה כלל גם "ספרי חול" – לפי מה שביאר הרבי בשיחות קיץ תשמ"ה במעלת בירור ספרי החול ע"י כב' קדושת אדמו"ר מוהריי"צ.


- לעצם הענין כדאי להזכיר את הנאמר במסכת גיטין ס, א: "רבי יוחנן וריש לקיש היו מעיינין בספרא דאגדתא בשבתא".


לימוד דווקא על פי פנימיות התורה


בהזדמנות הדפיס הרה"ח ר' לייבל שי' זאיאנץ מהדורות תניא, ושלח כמה מהן בתוך קופסה נאה לרבי. הרבי יצא את ביתו כשהוא אוחז בידו האחת את הקופסה עם ספרי התניא ובידו השנייה שק שנהג ליטול עמו. הרבנית שליוותה את הרבי ביקשה את המשמש-בקודש ר' שלום-דובער גנזבורג לקחת את קופסת התניא'ות מהרבי, לחסוך ממנו את המאמץ הקשה.


למשמע הבקשה הגיב הרבי: "תניא'ס אף פעם אינן כבידות" והמשיך בדרכו, ממשיך ואוחז בתניא'ות ('בקודש פנימה', ר' יוסף אשכנזי, עמ' 51-50).

[דברים דומים אמר פעם למישהו שביקש לסייע באחיזת גמרא "לרבי תורה אינה כבדה"...].


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)