חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:39 זריחה: 6:08 כ' באדר א' התשפ"ד, 29/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

'ידא אריכתא'
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1217 - כל המדורים ברצף
בקיום שליחותו של 'יצחק' זוכים לכל הברכות
חידוש בעניין השליחות
'ידא אריכתא'
פרשת תולדות
הלכות ומנהגי חב"ד

מסמכים ומכתבים ממזכירות הרבי שנחשפים כאן מלמדים על השימוש בצא"ח כ'ידא אריכתא' של הרבי * בין היתר: להפיץ מאמר דא"ח טרי שזה עתה הודפס * לוודא שמכתבי ברכה מהרבי הגיעו ליעדם * לערוך פרסומים מהנעשה במוסדות ופעולות חב"ד, כולל סטטיסטיקות, וגם לדאוג לאירוח אישים מחו"ל

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

בחורף תשי"ז התפרסם מאמר חסידות מוגה של הרבי ד"ה מים רבים שנאמר בשבת־קודש פרשת תולדות - דבר נדיר באותה תקופה - ונאמר (אולי) בשייכות ל"מבצע סיני" שהתרחש באותם ימים (המאמר נדפס גם ב'תורת מנחם' כרך יח עמודים 208־195).

מזכירות הרבי שיגרה את המאמר בתקוה "שיוכלו ללמוד אותו ברבים בימי חג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל" (ראה צילום).

משלוח עד הבית

מידי שנה בשנה נהג הרבי לשגר מכתב ברכת השנה - שהיה בדרך כלל בעל נוסח אחיד - למאות אנשים בארץ־הקודש. סניפי צעירי חב"ד בתל־אביב ובירושלים היו מקבלים בצורה מרוכזת חבילות של מכתבים ומעבירים אותם לתעודתם לפעמים בצירוף מכתב נלווה.

היו אישים שקיבלו את המכתב בדואר ישיר. אך במקרים מסוימים, כמו לדוגמה "ובאשר אין לנו כתובת" נשלח המכתב לצא"ח (ראה צילום בעמוד הבא).

תמונות ופרסומים

מזכירות

ב"ה, בדר"ח אלול תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכל מוסדות חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה:

הננו עומדים להוציא לאור מהדורא בתרא של חוברת עסקנות חב"ד, בהוספת כל הענינים שנתוספו ונתחדשו בשטח פעולות מוסדות חב"ד בכל אתר ואתר מאז הופעת חוברת הנ"ל לפני כשמונה שנים ועד עתה.

כ' [כבודם] מתבקשים להמציא לנו בהקדם הכי אפשרי מילואים והוספות בשטח פעולותיהם הם שנתחדשו במשך הזמן הנ"ל, בפרטיות המתאימה וסטטיסטיקה (ואם יש תחת ידם תמונות ופרסומים — מה טוב אם ימציא לנו איזה טופסים מכ"א [מכל אחד], ות"ח ת"ח מראש.

ההקדם ישובח, כי כוונתנו להוציא החוברת החדשה על ר"ה הבע"ל.

בכבוד ובברכה

ניסן מינדל

מזכיר

תמונות וסטטיקסטיקות

הצייתנים ששיגרו חומר קיבלו מכתב־חוזר דלהלן:

"ב"ה, י' מרחשון תש"כ

"ברוקלין, נ.י.

"שלום וברכה!

"מאשרים אנו בתודה קבלת החומר ששלח כ' במענה על מכתבנו אודות החוברת עסקנות חב"ד.

"ונבקש את כ' להמשיך גם להלן להודיענו מזמן לזמן הפרטיות מהרחבת פעולותיהם בשטח זה, וכמו בקשתנו מכבר, לצרף — אם אפשר — תמונות ופרסומים מהמוסדות ומעבודתם, באיזה טופסים.

"בתודה ובברכת כט"ס

"ניסן מינדל

"מזכיר".

[על אלה נמנה שלוחו של הרבי לארגנטינה "הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה דובער (שי') בוימגארטין].

בנוסף לכך, ביקש הרבי שלקראת ראש השנה יפרסמו מוסדות חב"ד יחד מודעה משותפת גדולה, ובה יתפרסמו מוסדותיהם.

מכתב־חוזר נוסף שיגרה מזכירות הרבי בכ"א מרחשון תש"כ:

"שלום וברכה!

"לפני כחדשיים הודענו לכ' שעומדים אנו להוציא לאור מהדורא חדשה של חוברת עסקנות חב"ד...

"בקשנו מכ' להמציא לנו בהקדם האפשרי מילואים והוספות.. וסטטיסטיקא, ואם יש תחת ידם תמונות ופרסומים — להמציא לנו איזה טופסים מכ"א [מכל אחד].

"ולפלא לנו שטרם קבלנו שום מענה מכ', והענין מתעכב.

"ע"כ [על כן] פונים אנו לכ' שנית להזכירם ע"ד הנ"ל, ולבקשם לשלוח לנו החומר הנ"ל בהקדם הכי אפשרי.

"בכבוד ובברכת כט"ס

"ניסן מינדל, מזכיר".

בכ"ד טבת תשכ"ב כותבת מזכירות הרבי להנהלת המוסדות:

"שלום וברכה!

"הגיעתנו ידיעה כי עומד להופיע בקרוב באה"ק ת"ו [בארץ־הקודש תבנה־ותכונן], ספר מיוחד על מוסדות התורה, ואשר רובם דמוסדות חב"ד - מפרסמים בו פרטים מחיי המוסד וכו'.

"אשר לכן באם מוסדכם לא סידר עדיין שיפרסמו אותו, בטח תעשו זה בעוד מועד, בכדי שתהיו גם אתם בתוך שאר מוסדות חב"ד.

"בטח יודיעו ההמשך בזה.

"בברכת כט"ס

"ש.מ. סימפסון

"מזכיר".

שנה לאחר־מכן עלה על הפרק רעיון נוסף, אודותיו אנו קוראים במכתב הרב חדקוב מכ"ב כסלו תשכ"ג:

"הנהלת צעירי אגודת חב"ד

"תל אביב,

"ה' עליהם יחיו

"שלום וברכה!

"בקישור למכתבם מכ"ז תשרי, בו מודיעים שמתכוננים להוציא לאור חוברת משותפת מכל מוסדות חב"ד באה"ק ת"ו,

"נא להודיענו מהנעשה בזה בכלל, ובאם איזה מוסדות לא הסכימו עדיין להשתתף בזה, מה טעמם? והמוצאים אתם לרצוי שנעוררם על כך?

"בברכת כט"ס

"הרב ח.מ.א. חדקוב".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)