חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:35 ז' בסיון התשפ"ד, 13/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ביטול "רוח ביש"
כ"ה במרחשון

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1216 - כל המדורים ברצף
'מודה במקצת' חייב שבועה – בעבודה הרוחנית
ודאי ימהר הקב"ה את הגאולה שלא נישאר רגע מיותר בגלות
צעירי אגודת חב"ד בפעילות חינוך ונוער
פרשת חיי-שרה
גילוי אור המשלח
ביטול "רוח ביש"

30 שנה ל'דידן נצח' * ביום הבהיר כ"ה בחשוון תשמ"ח דחה בית המשפט הפדרלי את ערעור הצד שכנגד במשפט הספרים * להלן קטע משיחת כ"ק אדמו"ר בש"פ ויקהל-פקודי תשמ"ז, בעיצומה של תקופת המשפט, המתייחס לפרשה

רואים במוחש שישנים ענינים בלתי־רצויים המבלבלים לעבודה דהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, מתוך שמחה וטוב לבב,

ובלשון המדרש — שגם לאחרי הנצחון בנוגע לביטול ה"רוח ביש" (המנגד מעין ונהר, מקום מים חיים, הוי' תורתו ומצוותיו, ובפרט המעיינות דפנימיות התורה), עדיין נשאר רושם כו', "מין חררא דדמא על אפי מיא",

אשר, אע"פ שלאמיתתו של דבר אין להתפעל מזה כלל וכלל, שהרי בודאי יהי' הנצחון דתורה ויהדות כו' בתכלית השלימות, מ"מ, יש כאלה שדבר זה גורם להם רגש של פחד וכיו"ב, ובמילא, יש צורך לבטל זאת לגמרי (אפילו אם הפחד אינו אלא באופן ד"פחדו בציון חטאים").

ובהתאם לכך, הרי, בעמדנו בסמיכות לערב ראש חודש (ובפרט ער"ח ניסן), הנקרא "יום כפור קטן" — יוסיפו פעולות מיודות בנוגע לביטול הענינים הבלתי־רצויים כו',

ובהקדמה — שאין הכוונה לענין של תענית, ע"פ ביאור אדמו"ר הזקן באגה"ת ע"ד שלילת התענית בדורותינו אלה, כי אם, הוספה בעיני תומ"צ תמורת ענין התענית, ואדרבה — מתוך שמחה וטוב לבב.

ובפרטיות — להוסיף בכל ג' הקוין־עמודים (שעליהם העולם עומד וקיים) דתורה תפלה (עבודה) וגמ"ח:

תורה — הוספה מיוחדת בלימוד התורה, ובמיוחד — בתורתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו (כאמור, שבש"ק זה מתברך יום התחלת הנשיאות שלו), ומה טוב — במאמרי פורים או פסח, בהתאם לכך שנמצאים אנו בין ימי הפורים לימי הפסח.

תפלה — הוספה מיוחדת באמירת מזמורי תהלים, היינו, מלבד השיעור דימי החודש, יאמרו גם מהשיעור דימי השבוע (השיעור דאמירת תהילים בשופי), כולל — המזמור המכוון לספר שנותיו דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, מזמור ק"ז, שראשו והתחלתו: "הודו לה' כי טוב כי לעולם חזרו" — הודאה להקב"ה, ועד לחיוב של ברכה בשם ומלכות — "ארבעה צריכים להודות" (כפי שלמדים מהפסוקים דמזמור זה).

וצדקה — הוספה מיוחדת לצדקה, כשיעור מזון סעודה אחת (לכל הפחות) תמורת ענין התענית, כפי שמבאר אדמו"ר הזקן באגה"ת בנוגע לפדיון התענית בצדקה ("וחטאך בצדקה פרוק"). ומה טוב — צדקה עבור עניני תורה תפלה וגמ"ח הקשורים עם המוסדות והפעולות דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

ובקשה מיוחדת — לפרסם את הדברים בכל מקום ומקום, ובהדגשה — שענין זה שייך לכאו"א, אנשים ונשים וטף.

ובודאי יוסיפו עוד יותר בכל עניני טוב וקדושה, כאו"א לפום שיעורא דילי', ובמיוחד — מוסרים זאת לשלוחים דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שיתאספו ויתדברו יחדיו, "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק", להחליט מה שיכולים וצריכים להוסיף בכל ענינים אלו.

(תורת מנחם תשמ"ז, כרך ב', עמ' 729)


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)