חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:46 זריחה: 5:34 כ' בסיון התשפ"ג, 9/6/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

צעירי אגודת חב"ד בפעילות חינוך ונוער
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1216 - כל המדורים ברצף
'מודה במקצת' חייב שבועה – בעבודה הרוחנית
ודאי ימהר הקב"ה את הגאולה שלא נישאר רגע מיותר בגלות
צעירי אגודת חב"ד בפעילות חינוך ונוער
פרשת חיי-שרה
גילוי אור המשלח
ביטול "רוח ביש"

"צעירי חב"ד שעושים הרבה דברים לחזוק התורה ואין להם כסף לשלם" * לגייס מורים לשדה החינוך * פעילות עם הנוער בתוך בתי ספר של הרשת * עידוד טיפול בנוער שוליים *

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

בהזדמנות כתב הרבי מענה בגוף כתב-יד-קדשו, ובו כללי יסוד בדרכי ההשפעה בכלל ועל הנוער בפרט. יתכן שהדברים נכתבו לעסקנים – שלוחים בשדה החינוך, וצילום המענה נחשף ע"י המזכיר הרה"ח הרב בנימין קליין (ז"ל) ופורסם ב'כפר חב"ד' גליון 833 עמ' 15:

בכדי להשפיע על מי שהוא, ובפרט על הנוער בתקופתנו – צ"ל [צריך להיות] הדבור עמו כמה פעמים ובפרטיות הדרושה ובאופן שהזקוק להשפעה ירגיש עצמו חפשי להתוכח ולענות וכו'.

באם מפגישים אותי עם א' [אחד] שאינו מכירו ואין כל אפשריות הנ"ל – עלול גם, ח"ו [חס ושלום], להזיק, כיון שיענה: הרי כבר נפגש וכבר שמע כו' ויצא ידי חובתו. וק"ל. ועליו למצוא כאלה שיתאימו לאופן הנ"ל, ולהשתדל שישפיעו ע"י דבור פעמים רבות וכו'.

בחורף תשי"ז פרצה מלחמת סיני ('מבצע קדש'). הרבי ניצל את שעת הכושר וקרא להוסיף בהפצת המעיינות והפצת היהדות. משימה מיוחדת הטיל אז על אנ"ש, להתגייס לשדה-החינוך. לצורך כך פנה הרבי במכתב-חוזר באמצעות המזכירות להנהלות אירגוני חב"ד בארץ-הקודש וביקשם לקרוא לאנ"ש להירתם ולהיחלץ חושים.

הנה צילום המכתב בפירסום ראשון:

ראשיתך מצער

בראשית ימי התייסדות צעירי אגודת חב"ד בארה"ק היה מצבו הכלכלי קשה עד כדי כך, כפי שמשתקף מההתכתבות הבאה, בתאריך כ"ח ניסן תשט"ו. המזכיר הרב א. קווינט כותב לחסיד ר' יהודה שמוטקין (ע"ה), שניהל חנות ספרים שבה נמכרו גם ספרי מל"ח וקה"ת:

"הוו"ח אי"א נו"מ כו' מוהר"י שי' שמוטקין

"שלום וברכה:

"בזה היינו מציבים לכב' שהספרים אשר נתן לצעירי אגודת חב"ד (סך הכל 32 ספרים) יהיו בתור מתנה בהתחשב עם זה שהם אגודה שעושים הרבה דברים לחזוק התורה ואין להם כסף לשלם.

"כן היינו מציעים שיתן להם (לצעירי חב"ד) בתור מתנה 25 תניא.

"בתודה וברכה:

"א. קווינט מזכיר".

בו ביום כתב גם להנהלת צעירי אגודת חב"ד תל אביב:

"שלום וברכה:

"ממכתבנו לשמוטקין תראו שקבלנו את מכתבכם מח' ניסן.

"ומה שהודעתם לנו כי החלטתם ליסד שעורי ערב לנוער עובד בטח תסדרו את הדבר באופן הכי יותר מהיר ותודיענו מזה.

"בברכת כט"ס, א. קווינט מזכיר".

טיפול בנוער מוזנח

בכ"ז טבת תשט"ז כתב המזכיר הרב ניסן מינדל לכבוד צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו – מכתב ובו שני נושאים שונים, ובסיומו (כאן בפירסום ראשון):

"לפלא, אשר זה זמן רב שכתבנו לכבודם בענין התעסקות בנוער המוזנח והבטיחו להתענין בזה ועדין לא קבלנו תשובה וחבל על אבידה שאינה חוזרת הכרוכה בדבר, ות"ח [ותשואת-חן] אם יודיעו מה עשו ועושים בפועל בזה".

חומר בעניין טיפול בנוער שוליים – פורסם לראשונה במדור זה בגיליון שלג (י"א כסלו תשס"א) עמודים 14-15; ספר 'צעירי אגודת חב"ד' עמ' 62-60).

באחד ממכתבי יו"ר המזכירות של הרבי הרב חודקוב לרב ישראל לייבוב (עליהם השלום) מז' אייר תשכ"ה, הוא כותב בין השאר (פרסום ראשון):

"ידוע הדבר אשר מתאים לשיטת ליובאוויטש, אשר היא בלתי מפלגתית, ויותר נכון, על-מפלגתית, אין מקום לפעולות ארגוני נוער של המפלגות בבתי הספר של הרשת וכדומה. אבל ביחד עם זה נחוץ למלאות באופן המתאים את שאיפת הנוער באה"ק ת"ו [=בארץ-הקודש תבנה-ותכונן] לפעילות ארגונית ע"י שיסדרו פעילות המתאימה מיוחדת לנוער שבבתי"ס [=שבבתי-ספר] הנ"ל.

"אשר לבד שיכולים לנהל את הדבר באופן חיובי ע"י ניצול זמנים הפנוי של התלמידים, הרמת רוחם, הלהבת לבם בשאיפות טובות וכו' וכו', מונע זה אותם מהנסיונות בקשר עם התעמולה מצדדים אחרים להצטרף לחוגי הנוער שלהם.

"כמובן שאצלנו צריכים לשים לב מאד שהפעילות הזאת לא תשפיע ח"ו להיסח הדעת איזו שהיא מהלימודים, אלא תהי' במדה הדרושה ובאופן הדרוש.

"והנה, ע"פ השמועה חסרה הפעילות הנ"ל בבתיה"ס שלנו, וזה גורם באיזה מהם שיגבר הלחץ מהצד השני.

"אשר לכן הי' כדאי אשר הנהלת צאגו"ח, כתנועת נוער [כאן לא ברורה המלה – ויתכן שצריך להיות: כללית] של חב"ד, תתדבר בזה עם הנהלת הרשת וידונו מה שיש לעשות בזה.

"נבקשו להודיענו מהמצב בענין הנ"ל בכלל ומהנעשה בדבר הצעתנו בפרט, ות"ח למפרע.

"בברכת כט"ס, הרב ח.מ.א. חודקוב".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)