חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:18 זריחה: 6:00 י"ז בניסן התשפ"ד, 25/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יום-הכיפורים
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1604 - כל המדורים ברצף
לא חכמה להיות מלאך
יש חדש
הכוהן הגדול צריך תשובה
יום-הכיפורים
להתיר את החבלים
לכל העם בשגגה
תפילה ביער
עת רצון לגאולה
כל נדרי במוצאי הצום
מכיפורים לסוכות

אכילה לשם שמים

״כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי״ (יומא פא). הטעם הוא, שאכילה לשם שמים קשה מצום לשם שמים.

(המלבי״ם)

שב ואל תעשה

הטעם שאין מברכים ברכה מיוחדת בקבלת התענית של יום כיפור – כשם שמברכים על קיום מצווה אחרת ממצוות התורה – כי המצווה של התענית יוצאת מכלל שאר המצוות בהיותה מצווה של 'שב ואל תעשה'.

(אבני נזר)

מסורת מימים קדמונים

״חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם״ (ויקרא כג,לא). התורה מאחלת שהלוואי שיבואו לעולם דורות צדיקים וישרים כל-כך, שיום כיפור ישמש לא לכפרת חטאים, אלא כ'חוק', מסורת מימים קדמונים.

(אלשיך)

נותנים יד

״אתה נותן יד לפושעים״ (מן התפילה). 'יד' הוא גם מלשון מקום, כפי שנאמר ״ויקח את כל ארצו מידו״, כי בורא העולם נותן מקום לאדם לחטוא ולפשוע, וכאשר האדם רוצה לשוב מפשעו והדבר קשה עליו, מושיט לו הקב״ה את ידו – לשון יד ממש – לסייעו לשוב מפשעיו.

(רבי לוי-יצחק שניאורסון)

אפשר לנקות

״הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה״ (מן התפילה). כולנו משולים לכלי שהוא מלא זוהמה, אבל כל זמן שהכלי עצמו שלם, אין בכך כלום, כי אפשר לרחוץ אותו, לנקותו, ולהחזירו לטוהרו.

(ה'שר שלום' מבעלז)

לא ליטוף

כשאומרים 'אשמנו' היו צריכים להכות על החזה לא ביד אלא במקל יבש. כשמכים את היצר ביד הוא סבור שמלטפים אותו.

(החסיד ר' שמואל-בצלאל)

עכשיו להתחיל

פעם אחת, למחרת יום הכיפורים, נכנסתי אל אבי, הרבי הרש״ב, ושאלתיו: ומה עכשיו? ויענני: עכשיו צריך להתחיל לחזור בתשובה!

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

זמן לתשובה

העולם נוהג לשוב בתשובה בימי הסליחות. אנשי מעשה מקדימים לשוב בחודש אלול. ואני אומר שיש להתחיל בתשובה מיד אחרי תפילת נעילה ביום הכיפורים.

(רבי ישראל מסלנט)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)