חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:18 זריחה: 6:00 ט"ז בניסן התשפ"ד, 24/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יצר הרע
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1600 - כל המדורים ברצף
להתגאות בילדים ולא להתלונן
יש חדש
לְמה התכוון הנודר
יצר הרע
נקי לביתו
בלי איפה ואיפה
כישרון נולד
גלות זמנית; גאולה נצחית
ניסים של שירה ופיתוח קול
אבקת איפור בשבת

כשיוצאים למלחמה – מנצחים

"כי תצא למלחמה על אויביך" (דברים כא,י). כאשר "תצא למלחמה" ביצר הרע שלך, אזיי "ונתנו ה' אלוקיך בידך". כי הבא להיטהר מסייעים לו, ויתרה מזו, "ושבית שביו" – כל העבירות שבידך ייהפכו לזכויות, כדברי חז"ל "גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות".

(השל"ה)

תשוקה לאיסור

"לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע" (רש"י). התורה התירה זאת במלחמה "כנגד יצר הרע" – כדי שיצר הרע יהיה נגד זה; שכן יצר הרע אינו מעורר באדם תשוקה אלא לדבר אסור, אבל דבר שהוא מותר אין בו תשוקה.

(רבי יונתן אייבשיץ)

אמצעי יעיל

"ולקחת לך לאישה" (דברים כא,יא). זה האמצעי היעיל והבטוח ביותר "כנגד יצר הרע" – בשעה שהאדם שרוי בעמל ובטרדות ויש עליו עול אישה ובנים, אין דעתו נתונה ליצר הרע ולמחשבות חטא והבל.

(תולדות יעקב יוסף)

ללמוד מדרכי היצר

"ושבית שביו" (דברים כא,י). יש ללמוד מדרכי יצר הרע: כשם שאין הוא מסיתך בפעם אחת לנטות מדרך הטוב, אלא "היום אומר לך עשה כך ומחר אומר עשה כך", כך אם אתה רוצה לנצחו, אל תקפוץ קפיצות אלא עלה ממדרגה למדרגה.

(חתם סופר)

באותה זריזות

במלחמה עם יצר הרע יש ללמוד את דרכי המלחמה שלו והאמצעים שהוא נוקט כדי לצוד את האדם ברשתו. באותן תכונות של זריזות, התאמצות ועקשנות יש להשתמש כנגדו.

(הבעש"ט)

פיתויי רשות

"במלחמת רשות הכתוב מדבר" (רש"י). תחבולות היצר נועדו לפתות את האדם שזה עניין של רשות, כי אם יאמר לו שזו עבירה לא ישמע לו. לכן כל מלחמת היצר היא מלחמת 'רשות'.

(חובת הלבבות)

התשוקה גוברת

חשכת הנפש הבהמית מגבירה את תשוקת הנפש האלוקית לאלוקות. הדבר דומה לאדם השרוי במדבר שממה, שצימאונו יגדל ביותר כי עצם הידיעה על העדר המים מגבירה את התשוקה למים.

(ספר המאמרים ת"ש)

האור דוחה את החושך

כאשר הנפש האלוקית מתחזקת בלימוד התורה, הנפש הבהמית נחלשת ממילא, לא בדרך התעסקות. האור אינו צריך לעסוק בגירוש החושך, אלא כשמאירים אור – החושך נדחֶה מפניו ממילא.

(ספר המאמרים קונטרסים)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)