חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:36 ט"ו בסיון התשפ"ד, 21/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שלמות היראה
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1597 - כל המדורים ברצף
כשהלילות מתארכים הספרים נפתחים
יש חדש
לאן נעלם קורח?
קריאת שמע
בלי שינויים
מקור העושר
"לחיים, רבי!"
שלמות היראה
יש חדש: חיים חדשים
תזכורת לברכה

הגאולה מזוהה עם בניין ירושלים – "בונה ירושלים ה', נידחי ישראל יכנס". תורת החסידות מסבירה שחורבן ירושלים הגשמית נבע מחורבן 'ירושלים' הרוחנית. המילה 'ירושלים' מורכבת מצירוף המילים 'יראה שלם'. ירושלים מבטאת אפוא את שלמות היראה. כאשר היראה נחרבה ונוצרה פריקת עול מלכות שמים – אירע גם החורבן הגשמי. לכן חשוב לחזק את יראת השמים, כדי לתקן את 'ירושלים' הרוחנית, ומזה יבוא גם בניין ירושלים כפשוטם של דברים.

כאשר משה רבנו מעורר את בני ישראל לירא מהקב"ה, הוא אומר: "ועתה ישראל, מה ה' אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את ה' אלוקיך". מזה נשמע שיראת ה' היא דבר קטן ופשוט. שואלת על כך הגמרא (מגילה כה,א): "מכלל דיראה מילתא זוטרתי היא?!" [=מכאן עולה שיראה דבר קטן היא?!]. משיבה הגמרא: "אין, לגבי משה רבנו מילתא זוטרתי היא" [=כן, לגבי משה רבנו דבר קטן היא].

הגמרא אף מביאה משל: "משל לאדם שמבקשים הימנו כלי גדול ויש לו, דומה עליו ככלי קטן. קטן ואין לו - דומה עליו ככלי גדול". כלומר, גם אם הדבר גדול הוא, אבל הוא מצוי ברשותו של האדם, נחשב הדבר בעיניו דבר קטן.

קל בזכות משה

שואל על כך רבנו הזקן בספר התניא (תחילת פרק מב): לו היה הקב"ה אומר למשה רבנו שהוא תובע ממנו שתהיה לו יראת שמים, הייתה מובנת תשובת הגמרא שלגבי משה זה דבר קטן; אבל הלוא התביעה מופנית לכל יהודי. התורה אומרת: "ועתה ישראל, מה ה' אלוקיך שואל מעמך". מהו אפוא התירוץ שלגבי משה זה דבר קטן?

מסביר רבנו הזקן, ש"כל נפש ונפש מבית ישראל יש בה מבחינת משה רבנו עליו השלום". בכל יהודי ויהודי יש משהו ממשה רבנו, ובכוח הניצוץ הזה של משה, השוכן בנפשו של כל יהודי, אפשר לומר לכל יהודי כי יראת שמים היא "מילתא זוטרתי" לגביו.

לאחר מכן מוסיף רבנו הזקן ואומר: "ועוד זאת יתר על כן, בכל דור ודור יורדין ניצוצין מנשמת משה רבנו ע"ה ומתלבשין בגוף ונפש של חכמי הדור, עיני העדה, ללמד דעת את העם ולידע גדולת ה' ולעבדו בלב ונפש". גם אם קשה לכל יהודי לעורר בעצמו את הניצוץ של משה שטמון בנפשו, הוא יכול להיות קשור לצדיקים, חכמי הדור, עיני העדה, שבהם מתלבש ניצוץ גדול יותר של משה רבנו, והם יגלו בליבו את יראת ה'. כך נעשית יראת ה' בבחינת דבר קטן, הקרוב לכל יהודי.

מקור הכוחות

רבנו הזקן מדגיש שההתלבשות של ניצוץ משה בקרב חכמי הדור היא "בגוף ונפש". כלומר, הכוח האלוקי המיוחד של משה רבנו קיים הן בגופם הן בנפשם של צדיקי הדורות. מזה למדו חסידים, שאת ההשפעה של הצדיק צריך לקבל הן מגופו הן מנפשו: מנפשו מקבלים השפעה על-ידי תורתו וכל יתר השפעותיו הרוחניות, ומגופו מקבלים שפע על-ידי ראיית פניו, כי בראיית פני הצדיק מקבלים גם כן כוחות רוחניים, הנובעים מאותה התלבשות של ניצוצות מנשמת משה רבנו בגופו.

ואם כך בכל הצדיקים שבכל דור ודור, הרי התלבשות זו של נשמת משה היא ביתר שאת וביתר עוז בקרבו של צדיק הדור, נשיא הדור, שעליו אמרו חז"ל (בראשית רבה נו,ז): "אין דור שאין בו כמשה", שבו מתלבשת נשמת משה רבנו (ראה לקוטי שיחות כרך כו, עמ' 7). על-ידי התקשרות זו אנו יכולים לקבל את הכוחות הדרושים כדי שיראת ה' תהיה גם אצלנו בבחינת "מילתא זוטרתי", וכך נחיש את הגאולה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)