חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"א באייר התשפ"ד, 29/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קורח ועדתו
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1590 - כל המדורים ברצף
לא רק לקבל; גם לעשות
יש חדש
המניע הנסתר למחלוקת קורח
קורח ועדתו
אין סיבה לדאגה
'שלום עליכם' כפול
ה'הרוג' נעלם
תפילה לרוח משיח
מה עשה הרבי בצרפת
כוהן בתרומות ומעשרות

גם כשהטענות צודקות

״אם כמות כל האדם ימותון אלה... לא ה׳ שלחני״ (במדבר טז,כט). אם ה׳ לא שלחו, כי אז טענותיו של קורח ועדתו היו צודקות ומדוע ראוי להם עונש מוות? אלא מי שמתחיל במחלוקת ומביא פילוגים בישראל, אף שבא בטענות צודקות, ראוי לעונש חמור.

(רבי חיים מצאנז)

העושר גרם

״ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם... ואת כל הרכוש״ (במדבר טז,לב). גם הרכוש נבלע, שהוא שגרם למחלוקת העגומה. העזתו של קורח לקום כנגד משה לא באה לו אלא בשל עושרו, שכן ״עשיר יענה עזות״.

(מאוצרנו הישן)

מידה כנגד מידה

קורח ועדתו, שחטאו בפיהם – בלשון הרע, במחלוקת ובהוצאת דיבה – נענשו מידה כנגד מידה –  ״ותפתח הארץ את פיה״.

(רבי שר-שלום מבעלז)

הארץ לא החזיקה

עונשו של קורח היה בהיבלעות בארץ, שכן חז״ל (חולין פט) דורשים את הפסוק ״תולה ארץ על בלימה״, שאין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. קורח ועדתו לא דיי שלא בלמו את עצמם, אלא אדרבה, הציתו את אש המחלוקת. הארץ לא הייתה יכולה להתקיים תחתיהם, ולכן ״ותפתח הארץ את פיה״.

(רבי זאב מסטריקוב)

חיים בשאול

״וירדו חיים שאולה״ (במדבר טז,ל). גם מי שמצוי ב'שאול' חושב שהוא חי. אך יש בזה גם ברכה, שגם ב'שאול' עדיין הם חיים ויכלו לעשות תשובה. זהו שנאמר (במדבר כו,יא) ״ובני קורח לא מתו״, וכפירוש רש"י, ש"התבצר להם מקום גבוה בגיהינום וישבו שם", ועשו תשובה.

(היום יום)

תשובה בכל מצב

זהו שאומר רבי אליעזר (סנהדרין קח) שאף שנאמר ״ותכס עליהם הארץ", בכל-זאת עליהם הכתוב אומר "ה׳ ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל״ – גם לעדת קורח יש חלק לעולם הבא, כי נשארה בהם חיות לעשות תשובה.

(הרב ראובן מרגליות)

לא להוריד

״וירדו חיים שאולה״ (במדבר טז,ל). אדם צריך להיזהר שלא להוריד את התורה, שהיא תורת חיים, לשאול תחתית של הקליפות, שכן לימוד התורה שלא לשמה מוריד את התורה לתוך הקליפות.

(הרבי מליובאוויטש)

לזעוק מסכנת הארציות

״וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם, כי אמרו פן תבלענו הארץ״ (במדבר טז,לד). ״נסו לקולם״ – לזעוק במרירות הלב לפני ה׳ יתברך; "כי אמרו פן תבלענו הארץ״ – שמא הארציות תאכל אותנו.

(רבי משה מקוברין)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)