חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:26 זריחה: 6:35 ט"ו בתשרי התשפ"ד, 30/9/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ראש בני ישראל
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1186 - כל המדורים ברצף
צמיחת הגאולה למרות ההעלם והחושך
לחדור את ה'כותל' המפסיק
ראש בני ישראל
חג הפסח
במחיצת רבותינו נשיאינו
שביעי-של-פסח
הלכות ומנהגי חב"ד

כיצד ציינו בתל-אביב את י"א ניסן בשנת תשי"ב? * כולל האברכים שייסד הרבי בתשכ"ב * המתנה לרבי בכפר חב"ד בשנת תשל"ג * מברק הברכה מירושלים בשנת תשל"ב * ייסוד בית כנסת חב"ד בשכונת 'בית וגן'

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

שלוש שעות וחצי שהה ישב ר' צביקה סלונים ממקימי ההתיישבות בשומרון ב'יחידות' במחיצת הרבי, שלאחריה  הגדיר את הרבי: "אישיות בלתי רגילה". סלונים נמנה על הצאצאים של האדמו"ר הזקן. לימים סיפר (מוסף אתנחתא של 'בשבע' ט"ו בשבט תשע"ה עמ' 23):

"לפני המפגש זלזלתי באלה שסיפרו עליו בלי סוף. מהפגישה יצאתי עם הרבה מחשבות על הרבי וממה הוא עשוי".

לכבוד יום הולדתו של הרבי – לקט אירועים מיוחד:

מס חבר על מוסדות חב"ד

י"א ניסן תשי"ב. זקני אנ"ש חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד בצירוף נציגי הנהלות מוסדות חב"ד מתכנסים בתל-אביב לאסיפה מיוחדת בה מחליטים להגשים את הצעת כ"ק אדמו"ר שמוסדות חב"ד יפרישו אחוזים מהכנסותיהם עבור קרן מיוחדת של אגודת חב"ד וכך יוכלו להתחיל ליישם את פעילותה האקטיבית של האגודה.

ייסוד 'כולל מנחם' בחצר הרבי

"תשכ"ב – מייסד כולל לאברכים" בשיחת י"א ניסן תשכ"ב (תורת מנחם כרך לג עמ' 300-297).

י"א ניסן תשכ"ב הוא התאריך הרשמי (שמופיע בראשי-פרקים שבראש 'היום יום' מהדורת תשמ"ב) שבו ייסד הרבי את 'כולל האברכים' שליד המזכירות.

בשיחת י"א ניסן תשכ"ב דיבר הרבי על הצורך בלימוד התורה אחרי החתונה.

גם קודם לכן החזיק הרבי וסייע כלכלית לאברכים בודדים שישבו ולמדו על-פי הוראתו, הצורה ה'רשמית' של הכולל  שנקרא שמו (בחשאי, עפ"י הצעת הרה"ג הרה"ח המשפיע הר"ר שמואל לויטין – לרבי) 'כולל מנחם' היתה בתקופה קצת יותר מאוחרת.

גני ילדים ע"ש הורי הרבי

במהלך התוועדות י"א ניסן תשל"ג בכפר חב"ד הוכרז על הענקת שמות לגני ילדים חדשים שנבנו באותה תקופה בכפר חב"ד בשמות הוריו של הרבי.

כמובן, שענין זה זכה מראש להסכמת הרבי, בדרך-כלל לא מיהר הרבי להעניק שמות הוריו למוסדות סתם כך, כידוע.

וכך נאמר בכרוז שפרסם ועד כפר חב"ד בערב שבת קודש ד' ניסן תשל"ג בחוצות כפר חב"ד:

"ב"ה עש"ק ד' ניסן ה'תשל"ג

שנת השבעים לכ"ק אדמו"ר שליט"א

הודעה

הננו להודיע בזה כי ביום חמישי או"ל [אור ל] י"א ניסן תתקיים אי"ה התוועדות חגיגית לרגל יום הבהיר יום הולדת כ"ק אד"ש.

ההתוועדות תתקיים בבית הכנסת הגדול בכפר חב"ד בשעה 8 בערב.

בהזדמנות התוועדות זו ייקראו שמות לגני הילדים שהוקמו גן לוי יצחק וגן חנה

תושבי כפר חב"ד ואנ"ש שי' בארצנו הקדושה מוזמנים בזה לבוא ולהשתתף בהתוועדות חגיגית זו.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח

ועד הכפר

ברכת אנ"ש מבית כנסת חב"ד במאה שערים

"בשם אנ"ש בירושלים למשפחותיהם מביעים אנו מהתוועדות ליום השבעים בביכנ"ס חב"ד מאה-שערים ברכותינו לאורך ימים ושנים טובות ומילוי כל משאלות לבו הטהור מתוך בריאות איתנה והרחבה ולהבאת הגאולה השלימה בקרוב"

כאן באו כ-160 שמות,

ובראשם:

הרב שלמה יוסף זוין

הרב גרשון חן

הרב יהודה לייב סלונים

שמואל זלמנוב

אליעזר ננס

הרב חיים שלום סגל

טובי' בלוי

יהושע יוזביץ

שמואל אלעזר הלפרין

אברהם מיכאל הלפרין

הרב זאב דוב סלונים

חנניה יוסף הלפרין

הרב שמרי' נחום ששונקין

הרב קסטל

אברהם צבי הכהן

הרב יהוסף גדלי' רלב"ג

מנחם וילהלם

חיים שלום דייטש

הלל רבינוביץ

יהושע מרדכי ליפקין

פנחס ליביש הרצל

אלתר בן ציון גרשוני

יהושע זעליג בן פערלא פלדמן

ייסוד בית כנסת חב"ד בשכונת 'בית וגן'

מתנת י"א ניסן תשל"ב: פתיחת מנין חב"ד ב'בית וגן' בירושלים

"סיכום של אסיפת אנ"ש דשכ[ונת] בית וגן שהתקיימה בבית הר[ב] י[ונה] מנדלסון, במוצ[אי] ש[בת] ק[ודש] אור ליום הבהיר י"א ניסן תשל"ב.

"בנוכחות: ר' יונה מנדלסון [ז"ל], ר' אברהם זלמן וינר, ר' יצחק פבזנר [ז"ל], ר' אפרים מול, ר' ארי' יקונט [ז"ל], הת' שלמה זלמן מנדלסון [ז"ל], הת' מנחם קליינמן, הוזמנו והשתתפו גם: ר' טובי' בלוי, ר' נחום רבינוביץ [ז"ל]

"נערכה רשימה של מתפללי נוסח חב"ד בשכונה ובסביבה (הרשימה מונה כ-20 שמות). הועלו ונבדקו האפשרויות השונות של מקום למנין תפלה חב"די בשכונה, נמסרו דוחו"ת על השיחות עם מנהלי מוסדות שונים (שלא העלו דבר), והוחלט לדבר עם הרב לינצ'נר ע[ל] ד[בר] החדר הפנוי של "מרום ציון" בבנין הישן, כן לדבר ע"ד חדר ב"נוה עציון" עם מר לדרר, כן עם הרב א' פריינד ע"ד הדירה הריקה של יד עזרה, וכן עם הרב ששון, יקונט מודיע שהוא מוכן להעמיד זמנית חדר בדירתו לרשות המנין, הוחלט שהמנין ייפתח בשביעי של פסח בבית יקונט.

"נבחר ועד לטפל בענין, בהרכב: מנדלסון, יקונט, וינר, פבזנר, מול. פבזנר וקלינמן יודיעו לאלה שלא השתתפו באסיפה על פתיחת המנין,

"כגבאי בית הכנסת נבחר ר' יונה מנדלסון

"בעת הצורך יצטרפו רבינוביץ ובלוי להשתדלויות.

"נשלח מברק ברכה לכ"ק אדמו"ר שליט"א.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)